دانلود پایان نامه شیمی : تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۲-۱- حفاظت اتری الکل­ها

اتر­ها برای محافظت گروه هیدروکسی الکل­ها به طور گسترده­ای کاربرد دارند. از جمله اتر­هایی که معمولاً برای این منظور مورد استفاده قرار می­گیرند عبارتند از: تتراهیدروپیرانیل اتر، متوکسی متیل اتر، β-متوکسی اتوکسی متیل اتر، متیل سولفانیل متیل اتر، سیلیل اتر وغیره که در ادامه به بررسی برخی از آن­ها می­پردازیم.

۱-۲-۱-۱- تتراهیدروپیرانیل اترها  (THP – OR)

یکی از شرایط متداول در سنتز، آن است که گروه­ هیدروکسی به صورت یک مشتق فاقد پروتون محافظت شود. مثال­هایی از این شرایط عبارتند از معرف گرینیارد یا سایر معرف­های آلی فلزی بازی. که در این صورت پروتون اسیدی گروه هیدروکسی با یک اکی والان از معرف آلی فلزی بازی از بین می­برد و احتمالاً از سایر راه­ها به صورت معکوس بر واکنش تأثیر می­گذارد. در برخی از موارد محافظت گروه هیدروکسی، انحلال پذیری الکل­ها در حلال­های غیر قطبی را افزایش می­دهد. انتخاب مناسب­ترین گروه، توسط شرایطی تعیین می­شود که باید در مرحله برداشتن گروه محافظت کننده استفاده شود. تحت شرایط هیدرولیز نسبتاً اسیدی که برای محافظت زدایی از یک گروه مناسب است، می­توان از تترا هیدرو پیرانیل اتر (THP) استفاده نمود.۷۵ گروه THP، همانند سایر استال­ها و کتال­ها، نسبت به واکنشگر­های بازی و هسته دوست بی اثر است وتحت شرایطی مانند کاهش هیدرید، واکنش­های آلی فلزی، یا واکنش­های کاتالیز شده با باز در محلول آبی دست نخورده باقی می­ماند. این گروه همچنین گروه هیدروکسی را در مقابل اکسایش محافظت می­کند. گروه THP از طریق افزایش الکل در حضور کاتالیزور اسیدی به بخش وینیل اتری در دی­هیدروپیران اضافه می­شود. کاتالیست­های متنوع بسیاری مانند AlPO476، زئولیت­ها۷۷، SiO2/TaCl578، ZrCl479 را می­توان برای THP دار کردن الکل­ها نام برد.

در یک شیوه برای تترا هیدروپیرانیل­دار کردن الکل­ها از کاتالیست ZnCl2 نشانده شده بر روی آلومینا استفاده شده است (واکنش ۱-۳۰).۸۰

واکنش (۱-۳۰)

مکانیسم واکنش THP دار شدن الکل­ها در حضور کاتالیست­های اسیدی به صورت زیر می­باشد (شمای۱-۳).

شمای (۱-۳)

۱-۲-۱-۲- متوکسی متیل اترها

متوکسی متیل (MOM) و β- متوکسی اتوکسی متیل (MEM) برای محافظت الکل­ها و فنول­ها به صورت فرمالدهید استال به کار می­روند. این گروه­ها معمولاً از طریق واکنش نمک فلز قلیایی یک الکل با متوکسی متیل کلرید یا β- متوکسی اتوکسی متیل کلرید تولید می­شوند.۸۱ از کاتالیست­هایی که برای این منظور استفاده شده­اند می­توان BF3۸۲، Al2O3۸۳ و Montmorillonite K10۸۴ را نام برد.

به عنوان مثال در یک مورد برای محفاظت الکل­ها به صورت MOM از TiO2/SO42- استفاده شده است (واکنش۱-۳۱).۸۵

واکنش (۱-۳۱)

۱-۲-۱-۳- تری متیل سیلیل اترها

سیلیل اتر­ها به عنوان گروه­های محافظت کننده هیدروکسی نقش بسیار مهمی دارند.۸۶ الکل­ها را به سهولت می­توان از طریق واکنش با تری متیل سیلیل کلراید Me3SiCl در حضور یک آمین یا توسط گرما دادن هگزا متیل دی سیلازان (Me3Si)2NH به تری متیل سیلیل (TMS) اتر­ها تبدیل نمود. در این روش نیز کاتالیست­های متنوعی از جمله CuSO4·۵H2O87، Envirocat EPZG۸۸ و کائولین۸۹ به کار گرفته شده­اند.

در موردی، استفاده از کاتالیست Montmorillonite K10 و معرف HMDS در شرایط دمای اتاق ودر حلال دی کلرومتان برای سیلیل دار کردن الکل­ها گزارش شده است (واکنش ۱-۳۲).۹۰

واکنش (۱-۳۲)

۱-۲-۲- حفاظت استری

گاهی اوقات محافظت یک گروه عاملی الکلی از طریق استری کردن مزایایی بر استفاده از گروه اتری دارد. به طور کلی، استر­ها تحت شرایط اسیدی پایدارند و بویژه برای محافظت کردن در حین اکسایش سودمند هستند. استات­ها، بنزوات­ها و پیوالات­ها را که رایج­ترین مشتق­های مورد استفاده­اند، می­توان به طور مناسب از طریق واکنش الکل­های بدون ازدحام، به ترتیب با استیک انیدرید، بنزوئیل کلرید، یا پیو­الوئیل کلراید در حضور پیریدین۱ یا سایر آمین­های نوع سوم تهیه نمود.

استیلاسیون روشی مناسب برای محافظت گروه هیدرکسیل بشمار می آید، زیرا استر استیل­های بوجود آمده در شرایط اسیدی پایدار هستند.۹۱ برای استیلاسیون الکل­ها علاوه بر استیک انیدرید، می­توان از استیک اسید و استیل کلراید نیز استفاده نمود.

برای این منظور از کاتالیست­های اسیدی متنوعی استفاده شده است که از آن جمله می­توان به Montmorillonite K10۹۲ وKSF۹۳، بورات زیرکونیوم۹۴، زیرکونیوم اکسی کلراید ZrOCl2·۸H2O۹۵، β-زئولیت۹۶ و کاتالیست های نشانده شده بر روی بسترهای جامد مانند اسید سولفوریک نشانده شده بر روی سیلیکاژل۹۷ اشاره نمود. به عنوان مثال در یک مورد از Al2O3/KF و استیل کلراید برای استیلاسیون الکل­ها استفاده شده است (واکنش ۱-۳۳).۹۸

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال