دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
جامعه آماری این پژوهش ، دانشجویان زن دانشکده حقوق و فنی مهندسی واحد مشهد که در سال تحصیلی ۸۴-۸۲ اشتغال به تحصیل داشته ، می باشند . که از بین جامعه آماری نمونه ای به تعداد ۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزای SPSS استفاده و نتایج ذیل حاصل گردید :
مقدمه
بنابراین هرگزینشی از سبک زندگی ، پیش از هر چیز مؤید نوع اندیشه ای است که ذهن را در تسلط و انقیاد خود در آورده و آن را به سوی رفتار وعادت مشخص سوق می دهد و ازهمین منظر است که تحلیل سبک زندگی ها ، به روانشناسی شخصیت ها و کالبد شکافی تفکرات بنیادین افراد مربوط می شود . اما به نظر پرسش اساسی این است که این گزینش ها بر چه معیاری صورت می گیرد و اصولاٌ بستر انتخاب سبک زندگی چگونه پدید می آید و آیا افراد تحت اراده اندیشه و ضمیر خود آگاه خود به این انتخاب تن می دهند یا متهور اراده ای برتر و بزرگترند ؟!
آیا آرامش فی ذاته هدف غایی و نهایی یک سبک زندگی است که افراد آن را برگزیده اند ؟ چگونه می توان اندیشه ها را برای نیل به آرامش روانی تغییر داده ، اصلاح نموده و با شاخص های مطلوب تطبیق داد؟! آیا شاخص های تعریف شده برای طبقات مختلف ، دارای مشروعیت و پذیرش هست و چنانچه پاسخ مثبت است ، چگونه می توان از این مشروعیت بهره برد و با چه ابزارهایی می توان سبکها را به سمت سبک مطلوب هدایت کرد ؟ !
علامات استفهامی و تجزیه و تحلیلی روانشناسانه برای رسیدن به تصویری روشن تر از افق نگه افرادی که آینده را در آرامش می جویند ، اما هنوز تعریف روشن و واضحی از آرامش ندارند و یا به آنچه خشنودند و همان را هدف نهایی خود می پندارند .
بیان مسأله
مسأله اساسی در جامعه ما اینست که آشفتگی زندگی مدرن ، آرامش را دست نیافتنی جلوه می دهد .
بسیاری از مردم عصر ما احساس می کنند که ناراحتی ها و فشار زندگی بیش از حد شده است و با توجه به افزایش روز افزون عوامل استرس زا و شدت گرفتن تنشهای حاصله و عارضه های روان – تنی مانند کولیت ، آسم ، سردردهای عصبی ، لکنت زبان ، فشار خون و آمار افزایش مصرف قرصهای آرام بخش گواهی بر این مدعاست که پرداختن به موضوع آرامش و آموزش فنون ریلاکس ضروری می باشد  .
اهمیت و ضرورت تحقیق
پژوهش حاضر از این جعت حائز اهمیت است که با توجه به افزایش تنش و عوامل استرس زا و آگاهی از اصول و فنون ریلاکس تراپی ، مانند یوگا ، مدیتیشن ، موسیقی درمانی ، رنگ درمانی و حتی خنده درمانی و رایحه درمانی ضروری می نماید چرا که طی تحقیقات و آمار جهانی و نتایج حاصله ، قویترین و موثر ترین روش درمانی عارضه های روان – تنی ، ریلاکس یا آرامش معرفی شده است .
همچنین ریلاکس با تقویت قوای روحی و روانی به فرد در جهت رسیدن به اهداف عالی زندگی که همان کمال و دستیابی به زندگی مطلوب می باشد  کمک می کند .
به همین دلایل ضرورت آگاهی از سبک زندگی و تاثیر آن بر حل مسائل و مشکلات مربوط به زندگی و نهایتاٌ دستیابی به آرامش عمیق احساس می شود .
اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی می باشد  . همچنین با توجه به خصوصیات دموگرافیک آزمودنی ها ، هدف ما دستیابی به این نکته می باشد  که بین کدام ویژگیهای فردی و متغیرهای موجود در پژوهش که سبک زندگی و آرامش روانی می باشند ، رابطه معنی داری وجود دارد . بطور مثال ، خصوصیاتی چون وضعیت تأهل سن ، رتبه تولد ، مقطع تحصیلی ، نوع مسکن و منطقه زندگی که مستقیماٌ مربوط به خود آزمودنی می باشند ، چه تأثیری بر روی سبک زندگی انتخابی و آرامش وی دارند ؟ همچنین ، ویژگیهای دیگر مانند تحصیلات پدر ، تحصیلات مادر ، شغل پدر و شغل مادر که بطور غیر مستقیم به وی مربوط می شوند ، چه تأثیری در آرامش و سبک زندگی وی دارند ؟
سئوال ها و فرضیه های پژوهشی
سئوال های پژوهشی

  • آیا بین آرامش روانی و سبک زندگی رابطه معنی داری وجود دارد ؟
  • آیا بین آرامش روانی و خصوصیات دموگرافیک آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
  • آیا بین سبک زندگی و خصوصیات دموگرافیک آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

فرضیه ها

  • بین آرامش روانی و سبک زندگی رابطه معنی داری وجود دارد .
  • بین آرامش روانی و وضعیت تأهل آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین سبک زندگی و وضعیت تأهل تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین آرامش روانی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین سبک زندگی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .

تعریف نظری سبک زندگی
سبک زندگی اشاره به الگوی منحصر به فرد صفات ، رفتارها و عادتهایی دارند که وقتی همراه یکدیگر می آیند ، مسیر ویژه ما را که خود برای رسیدن به هدف زندگی ترسیم کرده ایم ، تعریف می کنند . ( آدلر )
تعریف عملیاتی سبک زندگی :  نمره ای که فرد از مقیاس سبک زندگی رایت [۱] و همکاران کسب می کند .
تعریف نظری آرامش روانی
داشتن سازگاری کافی یا احساس خوب بودن ( از دیدگاه روان شناختی ) و خاص هنگامی که این نوع سازگاری یا احساس با معیارهای جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند ، همخوانی داشته باشد . ( ساعتچی ، ۱۳۷۴ )
تعریف عملیاتی آرامش روانی :  نمره ای که فرد از پرسشنامه شادگامی آکسفورد [۲] کسب می کند . هر چه فرد نمره بیشتری کسب نماید از احساس شادکامی بیشتری برخوردار است .
عقده های حقارت و ریشه های آن
ناتوانی در غلبه کرن بر احساسهای حقارت ، آنها را تشدید می کند و به رشد عقده حقارت می انجامد . افراد دارای عقده حقارت ، نظر بدی نسبت به خود دارند و در کنار آمدن با درخواستهای زندگی احساس درماندگی و ناتوانی می کنند . به نقل از زمانی شرفشاهی ، ۱۳۷۰ .
ناز پروردگی کودک نیز می تواند موجب عقده حقارت شود .
چون آنها در مواجهه با زندگی واقعی از نیروی تجهیز عاری اند و طبعاٌ تحمل شکست مختصری را هم ندارند ، دیر یا زود تمایلات انزواجویانه در آنها پدیدار می شود . در موارد اختلالات روان نژند همچنین اغلب انحرافات جنسی ، اعتیاد ، بزهکاری و دیگر اختلالات منش ، همواره یک شمای فکری مشترک وجود دارد که طرح و ریشه ای در ناز پروردگی است .
( ادوان شولتز و سیدنی آلن شوالتز ، سید محمدی ، ۱۳۷۷ )


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :۴۲
قیمت : ۲۵۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***