دانلود پایان نامه رشته شیمی : مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱٫۱        پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته

شرح نظری و مدل سازی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته با توجه به اهمیت روبه رشد فن آوری غشاها منافع زیادی دارد.[۲۰, ۲۱] با این وجود نمایش یکپارچه ریاضی عبورگاز از میان غشاهای ماتریس آمیخته با توجه به غیر ایده آل بودن تعامل بین پلیمر و ذرات معدنی و وجود پدیده هایی چون تغییر در ساختار و حجم آزاد در دسترس پلیمر  همچنین ایجاد حفره اطراف ذرات معدنی و انسداد جزئی یا کامل منافذ پرکننده های متخلل بر اثر تماس فاز پلیمر و فاز معدنی و تاثیر پدیده هایی چون شکل و اندازه ذرات پرکننده اندازه ی منافذ پرکننده های تراوا  و میزان بارگذاری و تجمع ذرات بر میزان تراوایی مسئله ی بسیار پیچیده ای است .

مدل های ارائه شده برای پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته پر شده با مواد تراوا  مانند زئولیت و کربن الک مولکولی عموما از مدل های ارائه شده برای هدایت حرارتی و الکتریکی کامپوزیت ها اقتباس شده اند[۲۱, ۲۲] معروف ترین مدل برای پیش بینی تراوایی غشاهای ماتریس آمیخته مدل مکسول[۱] است . مکسول در سال ۱۸۷۳ این مدل را برای تعیین هدایت الکتریکی در کامپوزیت ها ارائه کرد.[۲۳]  این مدل به خوبی شناخته شده است و توسط محققان مختلف برای محاسبه تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته استفاده میشود[۳] با این حال معادله مکسول تنها برای بارگذاری کم پرکننده ها قابل استفاده است و پیش بینی صحیحی در حداکثر کسر حجمی بارگذاری ذرات ندارد .  [۳, ۲۳, ۲۴]

بروگمن[۲] در سال ۱۹۳۵ برای تعیین ثابت دی الکتریک مواد کامپوزیت مدلی را ارائه کرد .که  برای تعیین تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته نیز توسعه داده شده است. معادله بروگمن برای میزان بالای بارگذاری پرکننده های معدنی قابل استفاده است اما مانند مکسول قادر به پیش بینی تراوایی در حداکثر بارگذاری ذرات نیست ، علاوه بر این معادله بروگمن یک معادله ضمنی است که نیاز به حل عددی نیز دارد . همچنین این دو معادله(مکسول و بروگمن) پارامتری را برای توجیه شکل ذرات اندازه ذرات و تجمع ذرات ندارد.  [۳, ۲۴]

در ادامه لوییس نلسن[۳] و  پال [۴]به ترتیب با اصلاح معادلات مکسول و بروگمن مدل هایی ارائه کردند که پیش بینی صحیحی در حداکثر کسر حجمی بارگذاری ذرات دارد همچنین این مدل ها اثر شکل ذرات اندازه ذرات و تجمع ذرات را لحاظ میکنند . [۳, ۲۴, ۲۵]

تمامی مدل های ذکر شده تماس بین ذرات معدنی و پلیمر را ایده آل تصور میکردند و در نتیجه تفاوت زیادی بین پیش بینی این مدل ها و داده های تجربی وجود داشت . ماهاجان برای حل این مشکل نواقص سطحی ایجاد شده را به عنوان یک شبه فاز در نظر گرفت و در پیش بینی تراوایی از آن استفاده کرد. و با توجه به این فرض مدل های دو فازی و سه فازی اصلاح شده مکسول را مطرح نمود. [۳, ۲۴]

[۱] J.C.Maxwell

[۲] D.A.G.Bruggeman

[۳] Lewis Nelsen

[۴] R.Pal

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

  مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا