دانلود پایان نامه رشته شیمی : تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۱-۱-        بررسی سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی

یکی از مهمترین نتایج غیرهمگن بودن فرآیند پلیمریزاسیون امولسیونی جدایش[۱] بالای رادیکال‌ها درون سیستم پلیمریزاسیون می‌باشد به عبارتی این جدایش رادیکال‌ها منجر به ایجاد ذرات پلیمری متورم شده با مونومر می شود. این واقعیت وجود دارد که تعداد این مکان‌های پلیمریزاسیون براساس درجه بزرگنمایی نسبتاً کمی از رادیکال‌های تولید شده در محدوده وسیعی از  دما و غلظت شروع کننده تعیین می‌شوند و مسئول افزایش همزمان سرعت پلیمریزاسیون و جرم مولکولی پلیمر می‌باشند. این ویژگی کلیدی پلیمریزاسیون امولسیونی است که آن را از دیگر فرآیندهای پلیمریزاسیون همچون توده‌ای، محلولی و یا سوسپانسیونی تمیز می‌دهد [۷]. برای پلیمریزاسیون امولسیونی سرعت پلیمریزاسیون از رابطه ۲-۲ تعریف می شود [۵]:

(۲-۲)

همچنین درجه متوسط عددی پلیمریزاسیون از رابطه ۲-۳ پیروی می کند:

(۲-۳)

در اینجا Kp ضریب سرعت انتشار، [M] غلظت مونومر در ذرات،  تعداد متوسط رادیکال ها در هر ذره، N تعداد ذرات لاتکس به ازای واحد حجم، Ri سرعت تولید رادیکال (یا سرعت کلی جذب رادیکال) و NA عدد آووگادرو می‌باشد. معادلات ۲-۲ و ۲-۳ نشان می‌دهند که هم سرعت پلیمریزاسیون و هم جرم مولکولی می‌توانند به طور همزمان در پلیمریزاسیون امولسیونی با افزایش ذرات پلیمری، N، در یک سرعت شروع ثابت افزایش یابند. سرعت پلیمریزاسیون ممکن است با افزایش سرعت شروع در پلیمریزاسیون توده‌ای، محلولی و یا سوسپانسیونی افزایش یابد اگرچه این رخداد منجر به کاهش جرم مولکولی در این فرآیندها می شود.

 

۱-۱-۲-        تغییرات سرعت با درصد تبدیل

سرعت پلیمریزاسیون در سرتاسر مرحله II غالباً به صورت ثابت مشاهده شده است که ممکن است در بازه ۲۰-۵ % تا ۷۰-۵۰  % بسته به غلظت امولسیفایر و مونومر قرار داشته باشد (شکل ۲-۴). چنین سینتیک‌های درجه صفری حاکی از آن است که غلظت مونومر در مکان پلیمریزاسیون باید ثابت باشد تا ذرات لاتکس تشکیل شود. این ذرات باید به اندازه کافی برای اختتام کوچک باشند به طوری که به محض ورود یک رادیکال ثانویه به درون ذره اختتام صورت پذیرد و همچنین باید هسته‌گذاری ذره متوقف شده باشد و هیچگونه بهم چسبیدگی ذرات اتفاق نیافتد. چنین رویدادی معمولاً برای زمانی که شرایط بهینه به کار گرفته می شود اتفاق می‌افتد اما به غلظت امولسیفایر بستگی دارد. هنگامی که درصد تبدیل براساس وزن‌سنجی[۲] تعیین می شود، مرحله I ممکن است قبل از نمونه‌گیری اول کامل شده باشد. هنگامی که سرعت‌های پلیمریزاسیون امولسیونی مورد بحث هستند غالباً در مرحله II سرعت ثابت مشاهده می شود. به طور معمول عملاً‌ همه امولسیفایرها بر روی سطح ذرات در انتهای مرحله I جذب می‌شوند و در ادامه، غلظت امولسیفایرهای جذب شده در سطح با رشد ذرات لاتکس کاهش می‌یابد. گاهی اوقات تاخیر در فرآیند هسته گذاری سبب می شود که تمایزی میان دوره هسته زایی و رشد ذره پدید آید که این امر موجب می شود منحنی درصد تبدیل S شکل شود.

[۱] Segregation

[۲] Gravimetrically

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن