دانلود پایان نامه رشته شیمی : تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۳-۲- سنتز­های آلی با استفاده از مایعات یونی

۱-۳-۲-۱- واکنش­های آسیل­دار شدن فریدل-کرافت در دمای محیط با استفاده از مایعات یونی

فرآیند­های آلکیلاسیون و آسیلاسیون فریدل-کرافت معمولاً در حضور کاتالیزگر­هایی از نوع اسید­های لوئیس محلول مانند آلومینیوم کلراید و بور تری فلوئوراید صورت می­گیرد. این کاتالیزگرها علیرغم ارزان بودن، سهولت دستیابی و فعال بودن دارای معایبی نیز هستند. به عنوان مثال آلومینیوم کلراید بیش از مقدار استوکیومتری مصرف می­شود و هنگام استحصال محصول واکنش مقدار زیادی ضایعات آلومینیوم هیدروکسید تشکیل می­شود. گاز هیدروکلریدریک اسید نیز یک محصول جانبی است که باید گاز شویی شود که این امر به نوبه خود ضایعات سدیم کلرید را بوجود می­آورد.

از سوی دیگر واکنش آسیل­دار شدن با استفاده از مایع یونی حاوی دو ماده ۱- متیل-۳- اتیل ایمیدازولیوم کلراید و آلومینیوم کلراید (III) به عنوان کاتالیزگر انجام می­شود. در مورد نفتالین در دمای صفر درجه سانتیگراد و به مدت یک ساعت گروه آسیل به طور انتخابی در موقعیت یک حلقه قرار می­گیرد (واکنش۱-۴۰).۱۱۴

واکنش (۱-۴۰)

در مورد کلرو بنزن، تولوئن و آنیسول نیز ایزومر پارا به طور انتخابی تشکیل می­شود (واکنش ۱-۴۱).

 

واکنش (۱-۴۱)

 

برخی از مایعات یونی خنثی عبارتند از:

۱- بوتیل-۳- متیل ایمیدازولیوم تری فلوئورو متان سولفونات   OTF])][([bmim

۱- بوتیل-۳- متیل ایمیدازولیوم هگزافلوئورو فسفات            PF6])][([bmim

۱- بوتیل-۳- متیل ایمیدازولیوم لاکتات                            Lactate])][([bmim

۱- بوتیل-۳- متیل ایمیدازولیوم تترا فلوئورو بورات             BF4])][([bmim

۱-۳-۲-۲- واکنش دیلز-آلدر با استفاده از مایعات یونی خنثی

واکنش دیلز-آلدر معمولاً در حلال بنزن و دمای زیاد انجام می­شود و مخلوطی از لیتیم پرکلرات و اتر تسریع کننده و بهبود دهنده میزان انتخابی بودن چنین واکنش­هایی هستند.

مزایای مایعات یونی خنثی در این واکنش عبارتند از:

فشار بخار کم و استفاده از آن­ها در شرایط تحت فشار، ایمنی حرارتی، ویژگی تحمل ناخالصی­هایی مانند آّب و قابلیت بازیابی آسان.

در این واکنش سیکلو پنتا دی­ان به همراه چند نوع دی­ان دوست و مایع یونی خنثی به کار می­رود. نسبت محصول اندو به اگزو بستگی به نوع دی­ان دوست و دمای واکنش دارد و به این علت معمولاً در شروع واکنش دما کمی زیاد­تر است.۱۱۵

روند رو به رشد آگاهی بشر نسبت به معضلات زیست محیطی ایجاب می­کند که محققین علم شیمی در نگرش خود به فرآیند­های شیمیایی طوری تجدید نظر کنند که این فرآیند­ها با کمترین میزان آلودگی، بیشترین کارآیی اتمی و با صرف کم­ترین مقدار انرژی قابل انجام باشند. بدین ترتیب می­توان امیدوار بود که در سایه تلاش­های محققین برای معرفی روش­ها، حلال­ها و محیط­های جدید، انجام واکنش­ها و یا بازنگری فرآیند­های موجود، محیط زیست از گزند صدمات بیشتر محفوظ بماند.

هدف از کار پژوهشی حاضر

کاربرد گروه­های محافظت کننده در سنتز آلی بسیار وسیع است و آسیلال­ها گروه­های محافظت کننده مفیدی برای ترکیبات کربونیل دار می­باشند، لذا در این رساله حفاظت آلدهیدها را از طریق سنتز آسیلال­ها (ترکیبات ۱و۱- دی استات­ها) با شیوه­های نوین مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. ما همچنین حفاظت الکل­ها را از طریق استیلاسیون در حضور سیستم­های اسید سولفوریک نشانده شده بر روی کربن فعال و مولیبدن فلزی مورد بررسی قرار دادیم.

با توجه به این که کاربرد حلال­های فرار آلی برای انجام واکنش­های شیمیایی از لحاظ اقتصادی و همچنین تأثیرات زیست محیطی مناسب نمی­باشد و باتوجه به اهمیت بکارگیری اصول شیمی سبز بر آن شدیم تا واکنش­ها را در شرایط بدون حلال مورد بررسی قرار دهیم. استفاده از حلال­های دوستدار محیط زیست، راندمان بالای محصولات، سهولت دسترسی به واکنشگرها و زمان کوتاه واکنش­ها، دیدگاه­های اصلی ما در این رساله می­باشند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال