دانلود پایان نامه رشته شیمی : بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۴-۴-خواص فلوئورسانسی کمپلکس های شیف باز

مطالعه خواص فلوئورسانس ترکیبات شیف باز بسیار کم می باشد. از میان روش های شناسایی،  تلفیق فلورسانس به خاطر ماهیت انتخاب پذیری و حساسیت بالای آن، به میزان کمتری نسبت به سایر روش ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ماهیت ذاتی بعضی از ترکیبات در فرونشانی فلورسانس، می تواند حساسیت این خواص را کاهش دهد. جدیدا ترکیبات لومینسانس به خاطر کاربرد های گسترده شان نظیر مواد نشری برای دیود های نشری لامپ نوری، مواد نوری برای فتوکاتالیست ها و حسگر های فلوئورسانس برای آنالیت های آلی و معدنی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. معرفی گروه های الکترون دهنده با کمپلکس های روی(II)  سالیسیلیدن، بازده کوانتومی فوتولومینسانس را تقویت می کند.( Tianzhi Yu, 2008)

۱-۴-۵- خواص نوری غیر خطی

در سال های اخیرشیف باز به عنوان مواد مولکولی با خاصیت نوری بسیار مورد توجه قرارگرفته است این مواد کاربرد گسترده ای در ذخیره سازی اطلاعات، مخابرات تلفنی و ارتباطات دوربرد، مبادلات نوری، پردازش سیگنال ها و… دارند.,۲۰۰۶)    ( Chun-Guang Liu

۱-۴-۶- فعالیت آنزیمی

کمپلکس های سه هسته ای مس (II) با لیگاند های شیف باز دهنده (N,S) فعالیت شکافتگی وتقسیم DNA را دارند.(۱۳)

حدود ۲۰ آنزیم Zn شناخته شده که عموما Zn در آنها به اتم های دهنده ی سخت مثل نیتروژن یا اکسیژن متصل است.

کمپلکس های شیف باز ۲-پیریدین کربوکسالدهید و مشتقات آن دارای فعالیت دیسموتازی سوپراکسید ها هستند. ((Katarzyna brodowska , 2014) )

۱-۵- مطالعات تئوری کمپلکس های شیف باز

علی اکبر خاندار[۱] و همکاران در سال ۲۰۱۰ لیگاند شیف باز با دهنده های و کمپلکس های نیکل (II) و مس (II) آن را سنتز وساختار ها را به کمک پراش پرتوی X و محاسبات  DFT، مطالعات الکتروشیمیایی شناسایی کردند.

یک سری ازلیگاندها ی شش دندانه ای ، [۱-Hپیرول ۲-ایلمتیلن]{ ۲-[۲-(۲{[۱H-پیرول-۲ایلمتیلن]آمینو}فنوکسی)اتوکسی] فنیل}آمین ، [۱-Hپیرول ۲-ایلمتیلن]{ ۲-[۴-(۲{[۱H-پیرول-۲ایلمتیلن]آمینو}فنوکسی)بوتوکسی] فنیل}آمین ، [۱-Hپیرول ۲-ایلمتیلن] [۲-({۲-[(۲- {[۱H- پیرول-۲ایلمتیلن]آمینو}فنیل)تیو]اتیل } تیو) فنیل] آمین ،[۱-Hپیرول ۲-ایلمتیلن] [۲-({۴-[(۲- {[۱H- پیرول-۲ایلمتیلن]آمینو}فنیل)تیو]بوتیل}تیو) فنیل] آمین ، راسنتز کردند و از واکنش این لیگاندها با مس (II) استات و نیکل (II) استات به نسبت ۱:۱کمپلکس هایی با فرمول مولکولی  را سنتز کردند. شمای کلی تشکیل لیگاندها درشکل زیر آمده است:

[۱] – Ali Akbar Khandar

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2