دانلود پایان نامه : رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی و سلامت روان

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی و سلامت روان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی  (M.A)

عنوان  :

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی و سلامت روان

 استاد راهنما

دکتر کریم افشاری نیا

 استاد مشاور

دکتر مختار عارفی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل یکم: مقدمه پژوهش… ۲

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۴

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۶

هدف اصلی : ۷

فرضیه‏های تحقیق.. ۷

فرضیه اصلی تحقیق: ۷

فرضیه های فرعی تحقیق: ۸

تعاریف مفهومی و عملیاتی.. ۸

الف ) تعاریف مفهومی.. ۸

ویژگی های شخصیتی پنج عاملی نئو. ۸

رضایت شغلی.. ۸

سلامت روان. ۹

ب) تعاریف عملیاتی.. ۹

ویژگی های شخصیتی: ۹

رضایت شغلی.. ۹

سلامت روان. ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش… ۱۰

مفهوم سلامت روان. ۱۱

تاریخچه سلامت روان. ۱۲

اهمیت سلامت روان. ۱۳

سلامت روان از دیدگاه روان شناسان. ۱۴

فروید ۱۴

آلفرد آدلر ۱۵

اریک اریکسون ۱۷

هنری مورای ۱۸

کارن هورنای ۱۸

هری استاک سالیوان ۱۹

گوردون آلپورت ۲۰

اریک فروم ۲۱

کارل یونگ ۲۲

ویکتور فرانکل ۲۲

کارل راجرز ۲۳

آلبرت الیس ۲۴

اسکینر ۲۶

ویلیام گلاسر ۲۶

-شخصیت.. ۲۸

-مفهوم شخصیت، تعاریف و گسترده آن. ۲۸

تعاریف شخصیت.. ۳۰

دیدگاه پدیدار شناختی.. ۳۶

دیدگاه شناختی.. ۳۶

رویکرد رفتاری.. ۳۷

-دیدگاه اجتماعی شناختی.. ۳۷

-دیدگاه صفت.. ۳۸

نظریه گوردن آلپورت درباره صفات : ۳۹

نظریه سه عاملی هانس ، جی . آیزنک (۱۹۹۷-۱۹۱۶). ۴۰

ریموند کتل (۱۹۹۸-۱۹۰۵) و رویکرد تحلیلی عاملی صفات : ۴۱

ریشه های تاریخی الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت.. ۴۲

ابعاد پنج گانه شخصیت.. ۴۵

روان رنجور خویی (N) 46

برونگرایی (E). 46

انعطاف پذیری (O). 47

دلپذیر بودن(A) : 48

مسئولیت پذیری(C) : 49

الگوی نظری فرضی برای پنج عامل اصلی : ۵۰

تعاریف رضایت شغلی.. ۵۱

مروری بر مطالعات علمی.. ۶۰

الف ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۶۰

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۶۵

فصل سوم: روش پژوهش… ۶۹

روش پژوهش… ۷۰

جامعه آماری.. ۷۰

روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۷۰

ابزار مورد استفاده ۷۰

شرح کامل روش و شیوه اجرا ۷۲

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۷۲

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش… ۷۳

آمار توصیفی.. ۷۵

 آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها). ۷۹

فصل پنجم: بحث و تفسیر. ۸۶

بحث و نتیجه گیری.. ۸۷

محدودیت های پژوهش… ۹۰

پیشنهادات.. ۹۰

منابع. ۹۱

مقدمه

نیروی انسانی در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. کارایی و اثر بخشی سازمان ها به کارایی و اثربخشی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد و یکی از مسایل مهمی که در هر سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد، خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان می باشد. رضایت شغلی از ارکان ضروری و ارزشمند رضایت از زندگی و سلامت و از مهمترین متغیرهای رفتار سازمانی بوده (مراثی،۱۳۷۹) ، به حالتی مطبوع، عاطفی و مثبت حاصل ارزیابی از شغل یا تجارب شغلی اطلاق می شود. عوامل مختلفی از جمله ویژگی های فردی، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی حاکم در محیط کار در میزان رضایت شغلی کارکنان مؤثر است (هلریگل[۱] و همکاران، ۱۹۹۶؛ نقل از میرزایی،۱۳۸۵).

مطالعات نشان می دهد حتی با وجود سرمایه و امکانات قوی، وجود نیروی فعال ، شاداب و دارای احساس رضایت از شغل است که می تواند به تحقق بهینه اهداف سازمان کمک کند. رضایت شغلی امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزشهای مهم شغلی را فراهم می کند. از این رو، یکی از عوامل مؤثر در موفقیت هر سازمان رضایت شغلی کارکنان آن سازمان می‫باشد (مراثی،۱۳۷۹).

به علاوه، شناخت ویژگی های شخصیتی افراد نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این مقوله در جریان استخدام و گزینش پرسنل برای سازمان ، همچنین تعیین بهره وری و راندمان کاری و نیز سبک تعاملات پرسنل ، برحسب نوع شغل اهمیت خود را به وضوح نشان می دهد. شناخت و گزینش نیرو بر حسب ویژگی های شخصیتی و سلامت روان داوطلبان، از اصلی ترین ضرورت ها به ویژه برای کارکنان سازمان بهزیستی می‫باشد. با توجه به اهمیت مطالعه وضعیت رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی و ارتباط آن ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان  آنان، در پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین ویژگی‫های شخصیتی و سلامت روان با رضایت شغلی کارکنان بهزیستی کرمانشاه پرداخته خواهد شد .

بیان مسئله

نیروی انسانی در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مسائل مهمی که در هر سازمان باید مورد توجه قرار گیرد، خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن است که از ارکان ضروری رضایت از زندگی و از مهمترین متغیرهای رفتار سازمانی به حساب می آید (مصطفایی،۱۳۸۹)

رضایت شغلی به حالتی مطبوع، عاطفی و مثبت، حاصل از ارزیابی شغل یا تجارت شغلی اطلاق می شود. همچنین رضایت شغلی به طرز تلقی کارکنان نسبت به شغل و سازمان بستگی دارد و وقتی می گوییم فردی دارای رضایت شغلی بالاست، منظور این است که در مجموع شغل خود را دوست دارد و برای آن ارزش قائل است ( مجیدی، ۱۳۸۰).

عوامل مختلفی از جمله ویژگی های فردی، نوع محیط کار و روابط انسانی حاکم بر محیط کار در میزان رضایت شغلی کارکنان موثر است (هرلیگل، ۱۹۹۹).

بر اساس تعریف سازمان جهانی(WHO)   بهداشت سلامتی عبارت است از احساس آسایش و آرامش در جسم، روان و محیط و بهداشت روان باعث تأمین رشد و سلامت روانی فردی و اجتماعی، پیشگیری از ابتلا به اختلال روانی، درمان مناسب و بازتوانی آن می شود‫( امیرشاهی، ۲۰۰۸؛ نقل از بخشایش ، ۱۳۹۲)

امروزه رضایت شغلی، مرکز توجه محققان رفتار سازمانی قرار گرفته و به عنوان یکی از مفاهیم عمده در پژوهش سازمانی به شمار می‫رود. زیرا خشنودی شغلی به عنوان یک دانش شغلی از اهمیت بسیار برخوردار است. بنابراین رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. محل کار یک محیط پیچیده است که عوامل درون‫فردی، میان‫فردی و سازمانی در رضایت شغلی، استرس و … درگیر هستند(بخشایش،۱۳۹۲).

همچنین ممکن است به مرور زمان، یک شغل رضایتبخش به منبع نارضایتی تبدیل گردد و شخص را به سوی فرسودگی سوق دهد( زلارس[۲]، ۲۰۰۰). به بیان گرین[۳] استخدام شدن می‫تواند اثرات مخرب بیکاری و ناامنی کار را بر رضایت از زندگی و سلامت روان کاهش دهد(گرین،۲۰۱۱ ). کار فقط یک روش زندگی آبرومندانه نیست بلکه یک عنصر مهم پایگاه اجتماعی و از سرچشمه‫های معنا در زندگی افراد است (ایاکویدس[۴]، ۲۰۰۳)

شخصیت به مجموعه‫ای از صفات، ویژگی‫ها و کیفیت‫های پایداری گفته می‫شود که یک فرد را از دیگران متمایز می کند( بخشایش،۲۰۱۲ ). بنابراین، مجموعه‫ای از جنبه‫های بدنی، عادات، تمایلات، حالات، افکار و رفتارهایی است که در فرد به صورت خصوصیات و صفاتی نسبتاً پایدار در آمده است و به صورت یک کل واحد عمل می‫کند( حسینی، ۲۰۰۸؛ نقل از بخشایش،۱۳۹۲). در نتیجه ویژگی و گرایش های پایداری است که مشابهت و تفاوتهای رفتار روانشناختی افراد ( افکار، احساسات، اعمال) را که دارای تداوم زمانی بوده و ممکن است به واسطه فشارهای اجتماعی و زیست‫شناختی، موقعیت‫های بلاواسطه شناخته شوند و یا به آسانی درک نشوند را مشخص می‫سازد ( فرانسیس[۵] )

جویس و موردیس[۶] نشان دادند شخصیت نقش مهمی  را در عملکرد عاطفی و هیجانی مؤثر و اثربخش به

جای می‫گذارد. از سوی دیگر، بین بهداشت و سلامت عمومی فرد و شخصیت او رابطه‫ای بسیار محکم وجود دارد و اگر فردی از رشد و تکامل طبیعی شخصیت برخوردار نباشد، می‫توان گفت از سلامت روانی محروم است( بونو[۷] ، ۲۰۰۷). در مطالعات متعددی به بررسی ارتباط رضایت شغلی با ویژگیهای شخصیتی پرداخته شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. نیروی انسانی سالم و کارآمد، پربهاترین دارایی یک کشور است و کارایی و اثربخشی سازمانها به کارایی نیروی انسانی انها بستگی دارد.سلامت روان و رضایت شغلی به عوامل زیادی بستگی دارد.که یکی از انها سازگاری و تناسب میان شخصیت و شغل است.هرچه این سازگاری این بیشتر باشد علاوه بر تامین رضایت شغلی و سلامت روان عملکرد بهتری را به همراه خواهد آورد. لذا در این پژوهش سعی شده رابطه بین این سه متغیر بیان شود.

تعداد صفحه :۱۰۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***