دانلود پایان نامه درباره تئوری تابعی چگالی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت سیلسیوم  کاربید نانو لوله

قسمتی از متن پایان نامه :

-۳-۴-۲ بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته  ۲۹Siو  ۱۳Cدر جایگزینی با اتمP  در لایه هفتم

در جدول (۲-۸)پارامترهای NMR هسته سیلیسیم وکربن نانولوله آرمیچر (۴و۴)سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتم فسفر در لایه هفتم مشاهده می شود وشکل های (۲-۱۲) و (۲-۱۳) نیز پارامترهای پوششی شیمیایی CSI هسته سیلیسیم وکربن مربوط به جایگزینی فسفر را نشان می دهد.

با توجه به نتایج جدول ونگاهی به شکل (۲-۱۲) باید گفت که مقادیر CSI و CSA  با جایگزینی اتم فسفر در همه موقعیت های نانولوله تغییر داشته است. اما مقادیر CSI کم البته این تغییرات در هسته های Si72 و Si81 که در حقیقت موقعیت های اطراف هسته فسفر می باشند نسبت به سایر محل ها محسوس تر می باشد. به طوری که مقادیر   آنها از مقدار اولیه  ۳۰۶ و۳۱۴ به ترتیب به ۲۹۰ و ۲۵۵ در حالت جایگزینی با اتم فسفر کاهش افته است ودر سایر محل ها تغییرات چندانی به چشم نمی خورد.

اما با مقایسه کلی مقادیر CSA در می یابیم که مقادیر CSA هسته ها سیلیسیم در لایه های دوم، چهارم ، ششم وهشتم از سایر نقاط در لایه های دیگر کمتر است پس تراکم ابرالکترونی در راستای این نواحی کمتر می باشد.

بررسی دقیق نتایج جدول وشکل (۲-۱۳) نشان می دهد که با جایگزینی اتم فسفر مقادیر   در نانولوله تغییرات چندانی نداشته است به جز در محل های C51، C62،  C81و  C82که از مقادیر اولیه ۱۰۲، ۹۴، ۹۸ و۹۸به ترتیب به ۹۸، ۸۶، ۸۱ و۸۲کاهش یافته اند این بدان معناست که دانسیته ابر الکترونی در اطراف این محل ها کمترشده و در نتیجه باعث کاهش مقادیر CSI در این هسته ها شده است

اما بررسی مقادیر CSA هسته های کربن نشان می دهد که مقادیر  CSAدر لایه های اول، سوم، پنجم و هفتم نسبت به لایه دوم، چهارم، ششم و هشتم کمتر شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– نتایج محاسبات طول پیوند نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید نشان می دهد

که با جایگزینی اتم های آلومینیوم و فسفر طول پیوند بزرگتر و زاویه پیوند کوچکتر می شود.

 

 

۲-نتایج حاصل از محاسبات پارامترهای پوششی شیمیایی  CSI و CSA بر حسب

موقعیت های اتم ها برای هسته های سیلیسیم و کربن حالت زیگزاک ( ۰و ۸) ارائه شده است.افزایش مقدار CSI به معنای بیشتر شدن دانسیته ابر الکترونی در اطراف هسته می باشغد اماافزایش مقدار CSA به معنای بیشتر شدن توزیع دانسیته ابرالکترونی در راستای محغور Z می باشد.

۳- تراکم ابر الکترونی اوربیتا هومو در همه مدل ها بر روی اتم کربن و تراکم ابر

الکترونی لومو در همه مدل ها بر روی اتم سیلیسیم متمرکز است. موقعیت هایی با تراکم ابرالکترونی اوربیتا هومو برای جذب گونه الکتروفیل و مناطق با تراکم ابر الکترونی لومو برای جذب گونه نوکلئوفیل مناسب هستند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت سیلسیوم  کاربید نانو لوله