دانلود پایان نامه ارشد : گزینش و طرح باززنده­سازی آب­انباری در لارستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری 

عنوان : گزینش و طرح باززنده­سازی آب­انباری در لارستان

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه جهت اخذمدرک کارشناسی ارشد مهندسی معماری

 گزینش و طرح باززنده­سازی آب­انباری در لارستان( با رویکرد پایداری)

 استاد راهنما

دکتر محمد علی ­آبادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آب­انبارها بناهای ارزشمندی هستند که در مناطق گرم و خشک ایران از جمله در شهرستان لار، از گذشته به یادگار مانده­اند. متاسفانه امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در سبک زندگی مردم این بناها، همچون بسیاری بناهای تاریخی دیگر، اهمیت و کارکرد گذشته خود را از دست داده­اند. هرچند در بعضی روستاهای دورافتاده و حتی در بافت قدیم شهر لار همچنان از آب­انبارها استفاده می­شود، اما روند روبه کاهش این استفاده­ها نشان از فراموشی و تخریب کامل آنها در آینده­ای نه چندان دور دارد. به همین دلیل باید به دنبال راهی بود که از طریق آن بتوان آب­انبارها را نه تنها به عنوان مخازن تامین آب در گذشته بلکه به عنوان بناهایی با شاخص­های فرهنگی- اجتماعی حفظ نمود. چراکه آب­انبارها دربردارنده­ی سنت­ها و رفتارهای ویژه­ی اجتماعی همچون سنت وقف، حس تعاون و مشارکت در نگهداری از آنها و برقراری تعامل اجتماعی میان مراجعه کنندگان بوده­اند. هدف از این پژوهش ارائه­ی راهکارهایی جهت احیا و باززنده­سازی آب­انبارهای شهر لار می­باشد. در این راستا ابتدا به کمک مطالعات میدانی به جمع آوری اطلاعات و مستندات موجود در مورد آب­انبارهای این شهر پرداخته شده­است. در این میان مقایسه­ی تطبیقی میان آب­انبارهای شهر لار با آب­انبارهای سایر شهرهای ایران و کشورهای دنیا به کسب اطلاعات دقیق­تر کمک نموده­است. از آنجا که سابقا آب­انبارها نمود بارز معماری بومی درهر منطقه بوده­اند، شناخت هرچه بهتر آنها موجب شناخت هرچه بهتر اصول معماری بومی و به تبع آن دستیابی آسان­تر به معماری پایدار در بناهای امروزه می­گردد. پس از شناخت کامل آب­انبارهای لار و پاسخگویی به سوالات مطرح شده در زمینه­ ویژگی­های معماری و سازه­ای، جهت احیا و باززنده­سازی این بناها، طرح­هایی ارائه گردیده­است. به عنوان نمونه در انتهای رساله طرح باززنده­سازی چهار آب­انبار به نام­های پسی، خواجه کریمی، حاجی عیدی و تحت عنوان تغییر کاربری به مرکزی فرهنگی- تفریحی به تفضیل شرح داده شده­است. به عنوان نتیجه کلی می­توان اظهار داشت که آب­انبارها بناهای پایداری بوده­اند که در هر منطقه به بهترین شکل ممکن بومی سازی شده­اند. جهت حفظ این بناهای با ارزش می­توان دو راهکار کلی در پیش گرفت. ۱- حفظ آب­انبارها به عنوان مخازن ذخیره آب در مصارف غیر آشامیدنی و پدافند غیر عامل(در مواردی که موقعیت، اندازه و ساختار آب­انبار به گونه­ای است که قابلیت تغییر کاربری ندارد)، ۲- باززنده­سازی آب­انبارها با تغییر کاربری آنها به کاربری­های شهری مناسب و همخوان با پیشینه آنها. البته در حالت دوم نیز باید سعی گردد مخازن آب­انبارها جهت آبگیری و ذخیره آب حفظ گردد و بخش­های الحاقی و تغییرات صورت گرفته به این کارکرد لطمه­ای وارد نسازد.

کلید واژه: آب­انبار، برکه­های شهر لار، مرمت و احیای آب­انبارها، باززنده­سازی آب­انبارها، معماری پایدا

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ۱

۱-۱  مقدمه و طرح موضوع ۲

۱-۲  طرح مسئله و ضرورت تحقیق. ۲

۱-۳  هدف تحقیق. ۳

۱-۴  سوال تحقیق. ۴

۱-۵  پیشینه تحقیق و چارچوب نظری. ۴

۱-۶  روش تحقیق. ۶

فصل دوم: تعریف باززنده سازی و ارتباط آن با معماری پایدار ۷

۲-۱  مقدمه… ۸

۲-۲  تعریف انطباق پذیری. ۸

۲-۳  انطباق پذیری با هدف استفاده مجدد ۹

۲-۴  محدوده اختیارات در انطباق پذیری. ۱۰

۲-۵  ضوابط و معیارهای انطباق پذیری. ۱۱

۲-۶  انواع انطباق پذیری. ۱۱

۲-۷  تغییر پذیری  در ساختمان. ۱۴

۲-۸  اهداف و اصول طراحی پایدار ۱۴

۲-۹  انطباق پذیری و پایداری. ۱۵

۲-۱۰ امکان سنجی انطباق پذیری پایدار ۱۶

۲-۱۱ فواید انطباق پذیری ساختمان ها ۱۷

فصل سوم: معرفی آب انبارهای شهر لار ۲۰

۳-۱  تعریف آب انبار ۲۱

۳-۲  پیشینه ساخت آب انبارها ۲۲

۳-۳  معرفی آب انبارهای شهر لار ۲۳

۳-۳-۱ ویژگی های معماری و ساختاری آب انبارهای شهر لار ۲۴

۳-۳-۱-۱  مصالح به کار رفته در ساخت آب انبارها ۲۴

۳-۳-۱-۲  عناصر تشکیل دهنده آب انبار ۲۵

۳-۳-۲                                                                               بررسی سازه آب انبارها ۲۹

۳-۳-۳ نکات فنی و اجرایی در ساخت آب انبارها ۳۳

۳-۳-۴                                                                    شیوه ی توزیع آب در سطح شهر ۳۵

۳-۳-۵                                                             تصفیه آب و تامین بهداشت آب انبارها ۳۵

۳-۳-۶                                                                            نگهداری و مرمت آب انبار ۳۶

۳-۴  گونه شناسی آب انبارهای شهر لار ۳۷

۳-۵  آب انبار در سفرنامه ها ۴۵

۳-۶  تاثیرات اجتماعی آب انبارها بر ساکنان محله ۴۷

۳-۶-۱اشعار محلی درمورد آب انبارها ۴۸

۳-۷  وضعیت کنونی آب انبارهای شهر لار ۵۰

۳-۸  جمع بندی. ۵۱

فصل چهارم: شناسایی آبانبارها در سایر شهرهای ایران و کشورهای دنیا ۵۴

۴-۱  آب انبارها در سایر شهرهای کشور ۵۵

۴-۱-۱                                                                 آب انبارهای شهرهای مرکزی ایران. ۵۵

۴-۱-۲                                                                  آب انبارهای شهرهای جنوبی ایران. ۵۹

۴-۱-۳                                                                 آب انبارهای شهرهای شمال شرقی. ۶۱

۴-۱-۴                                                                          آب انبارهای شهرهای غربی. ۶۱

۴-۱-۵        جمع بندی. ۶۲

۴-۲  آب انبارها در سایر کشورهای دنیا ۶۳

۴-۲-۱                                                                     آب انبارها در کشورهای آسیایی. ۶۳

۴-۲-۲                                                                          آب انبار در کشورهای غربی. ۶۸

۴-۲-۳                                                                                              جمع بندی. ۷۱

۴-۳  مقایسه تطبیقی آب انبارهای شهر لار و یزد ۷۲

۴-۳-۱                                                                         معرفی آب انبارهای شهر یزد ۷۲

۴-۳-۲ معرفی آب انبارهای شهر لار ۷۶

۴-۳-۳                                              بررسی ویژگی­های آب انبارهای شهر لار و شهر یزد ۸۱

۴-۳-۳-۱  تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگی های ساختاری و اجرایی. ۸۱

۴-۳-۳-۲ تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگی های هندسی. ۸۵

۴-۳-۳-۳  تحلیل و مقایسه تطبیقی تدابیر زیست – اقلیمی به کار رفته در آب انبارها ۸۷

۴-۳-۳-۴  تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگیهای اجتماعی. ۹۱

۴-۴  جمع بندی مطالب فصلهای دوم، سوم و چهارم ۹۳

فصل پنجم: ارائه طرح­های پیشنهادی جهت مرمت، احیا و باززنده سازی آب­انبارهای شهر لار……….۱۰۳

۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۵-۲  مرمت، احیا و باززنده سازی آب انبارهای شهر لار ۱۰۴

۵-۲-۱                                                       حفظ آب انبارها به عنوان مخازن تامین آب. ۱۰۶

۵-۲-۲                            باززنده سازی آب انبارها و انطباق دادن آنها با کاربری های جدید. ۱۱۰

۵-۳  ارائه پیشنهاد برای هریک از آب انبارهای شهر لار ۱۱۷

فصل ششم: بررسی نمونه های موردی. Error! Bookmark not defined.

۶-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۶-۲  معرفی نمونه هایی از احیاء و بازسازی آب انبارها ۱۲۵

۶-۲-۱                                                            حفظ و احیای آب انبارهای شهر کاشان. ۱۲۵

۶-۲-۲                                                                   بازسازی مخزن زیرزمینی مروگال. ۱۲۸

۶-۳  معرفی نمونه هایی از باززنده سازی و تغییر کاربری آب انبارها ۱۲۹

۶-۳-۱                                                                 موزه سازه های آبی فارس در شیراز ۱۳۰

۶-۳-۲                                                                                    آب انبار قوام بوشهر ۱۳۲

۶-۳-۳                                                                            آب انبار شاد قلی خان قم. ۱۳۲

۶-۳-۴                                                                                    آب انبار بلور تفرش.. ۱۳۳

۶-۳-۵                                                                        آب انبار گنجعلی خان کرمان. ۱۳۴

۶-۳-۶ آب انبار وکیل آباد ۱۳۴

۶-۳-۷                                        تبدیل آبانبار امیر چخماق(ستی فاطمه) یزد به زورخانه ۱۳۴

فصل هفتم: انتخاب سایت و تحلیل وضع موجود…………………………………………………………۱۳۶

۷-۱  انتخاب سایت. ۱۳۷

۷-۲  معرفی سایت. ۱۳۷

۷-۳  تحلیل سایت. ۱۳۹

۷-۳-۱                                                                                        تحلیل اجتماعی. ۱۳۹

۷-۳-۲                                                                                        تحلیل اقتصادی. ۱۴۱

۷-۳-۳                                                                                تحلیل زیست محیطی. ۱۴۱

۷-۳-۴                                                                         پتانسیلهای موجود در سایت. ۱۴۴

۷-۳-۵                                                                               تدوین جدول SWOT. 145

۷-۴  تدوین برنامه فیزیکی. ۱۴۶

فصل هشتم: ارائه طرح باززنده سازی آبدانبارهای خواجه کریمی، حاج غلامرضا و پسی. ۱۵۰

۸-۱  روش انتخابی جهت طراحی ساختاری جدید در محیط تاریخی. ۱۵۱

۸-۲  استراتژی های طراحی. ۱۵۱

۸-۳  راهکارهای طراحی. ۱۵۲

۸-۴  از ایده تا طرح(روند شکل گیری طرح) ۱۵۳

۸-۵  ارائه طرح ها ۱۵۹

۸-۶  جزئیات اجرایی باززنده سازی برکه پسی. ۱۶۲

۸-۷  تصاویر سه بعدی مجموعه ۱۶۴

نتیجه گیری… ۱۶۵

پیشنهادهایی جهت پژوهش های آینده ۱۶۵

پیوست یک….. ۱۶۶

پیوست دو……. ۲۱۵

منابع……………. ۲۱۸

۱-۱          مقدمه و طرح موضوع

آب مایه­ی حیات است و همواره تامین آب جهت رفع نیازهای روزمره از مهمترین دغدغه­های انسان بوده­است. در مناطق گرم و خشک همچون مناطق کویری و جنوبی کشور این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار بوده­است. مردمان گذشته با درایت و تجربه خویش راه حلی مناسب برای این مشکل یافته، و با ساخت آب­انبارها توانسته بودند شرایط زندگی در این مناطق را برای خویش فراهم آورند. امروزه در بسیاری از شهرهای ایران آب­انبارهایی از گذشته باقی مانده­است، اما نکته جالب توجه این است که این بناها در هر منطقه با تمام امکانات و محدودیت­های محیطی و طبیعی بستر خود هماهنگ شده و به نوعی به بهترین شکل ممکن، بومی سازی شده­اند. هرچند در سال­های اخیر به واسطه­ی تامین آب شهرها از طریق سیستم لوله کشی، نقش آب­انبارها کمرنگ گشته­است، اما نباید فراموش کرد که حجم آب ذخیره شده در مخازن آنها جهت تامین آب مورد نیاز ساکنین یک شهر به مدت زمان حداقل یک سال کافی می­باشد، بنابراین این مخازن تاریخی بهترین منابع تامین آب در مواقع بحرانی و جنگ­ها می­باشند. علاوه بر آن آب­انبارها دارای ویژگی­های معماری و ساختاری منحصر به فردی می­باشند که جای دارد با شناسایی آنها و به کاربردنشان در طراحی­های آینده خود، گامی در جهت پیشرفت معماری بومی برداریم.

۱-۲          طرح مسئله و ضرورت تحقیق

آب­انبارها در سال­های نه چندان دور یکی از عناصر حیاتی شهرها و شکل دهنده­ی گذرها و محلات در مناطق گرم و خشک بوده­اند، اما امروزه با تامین آب مورد نیاز مردم توسط سیستم لوله­کشی شهری، این بناها اندک اندک به دست فراموشی سپرده شده­اند. با فراموشی آنها حاصل قرن­ها تجربه و مهارت در زمینه معماری بومی و تعامل با طبیعیت نیز به فراموشی سپرده شده­است. آب­انبارها نه تنها در حوزه­های معماری و سازه بلکه در حوزه­ی اجتماعی و برقراری تعاملات میان ساکنان یک محله نیز بسیار موفق بوده­اند. شاید امروزه امکان استفاده از آب­انبارها با کاربری­های گذشتشان وجود نداشته باشد، اما فنونی در ساخت آنها نهفته­است که با بهره­گیری از آنها در معماری امروز می­توان به طراحی بناهای با درجه آسایش بالاتر در حین سازگاری بیشتر با محیط پرداخت. علاوه بر موارد فوق پس از شناخت دقیق وضع موجود آب­انبارها و نقاط قوت و ضعفشان می­توان در جهت مرمت، احیا، بهسازی و باززنده­سازی آنها اقدام نمود.

علاوه بر موارد فوق، آب­انبار دارای شاخص و ابعاد فرهنگی و اجتماعی می­باشد و به عنوان یک ساختار شهری که از گذشته به جا مانده است، تجربه گران سنگی از هنر ایرانی و ارزش­های اعتقادی است که می­توان از آن به عنوان یک سرمایه فرهنگی و ملی استفاده نمود. به عبارت دیگر علاوه بر نکات فنی و اجرایی منحصر به فرد، آب­انبارها به واسطه­ی موقعیت و عملکردشان، شکل دهنده­ی رفتارهای اجتماعی ویژه­ای در سطح محلات و مکان­های عمومی بوده­اند. رفتارهایی که امروزه در معماری پایدار به دنبال دستیابی به اصول آنها و تلاش هرچه بیشتر در جهت وارد نمودنشان به فضاهای معماری می­باشیم. به بیان دیگر برای پایداری اجتماعی سکونتگاه­های کنونی ما ضروری است تا نظام و فرهنگ حاکم بر معماری و محلات گذشته، که محصول تعامل انسان با محیط انسان ساخت بوده است، حفظ و بازشناسی شود. زیرا در رابطه­ای دوطرفه، محیط کالبدی به رفتار انسان شکل می­دهد و هرنوع عمل و رفتار انسانی، محیط کالبدی مناسب خود را می­طلبد.

نتایج این پژوهش به ما کمک می­کند تا اصول بومی سازی این بنا را در گذشته استخراج نماییم و در معماری امروز به کار بندیم. همان­گونه که می­دانیم، بومی سازی بناها بهترین راه دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. علاوه بر موارد فوق، آب­انبارها تنها منابع تامین کننده آب یک شهر، گاهی برای مدت چند سال بوده­اند، بنابراین با شناخت بهتر می­توان به بهره­گیری از اصول مثبت آنها و برطرف کردن نکات منفیشان در ذخیره سازی و تامین آب شهرها و روستاهای امروزی پرداخت. در صورتی که این شیوه ذخیره و بهره­برداری از آب رایج شود، به میزان قابل توجهی در مصرف این ماده حیاتی صرفه جویی می­گردد. صرفه جویی در مصرف آب در دنیای امروز از اهمیت بسیاری برخوردار است چه بسا قرن حاضر را قرن جنگ بر سر آب دانسته­اند.

۱-۳          هدف تحقیق

هدف از این پژوهش ارائه­ی طرح­هایی جهت احیا و باززنده­سازی آب­انبارهای شهر لار بارویکرد بازگرداندن این بناهای تاریخی به بافت شهری می­باشد. برای دستیابی به این امر ابتدا باید به شناسایی دقیق آب­انبارها در نگاه کلی و شناسایی آب­انبارهای شهر لار در نگاهی جزئی­تر پرداخته و سپس با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، راهکارهایی جهت احیا، مرمت و باززنده­سازی آنها ارائه نمود. این پژوهش شامل آب­انبارهای شهری و مقایسه بین آنهاست، به همین دلیل سایر گونه­های آب­انبارهای روستایی، بین راهی، کشاوزی و بیابانی را در برنمی­گیرد. جهت احیا و مرمت آب­انبارها باید طرحی ارائه داد که آنها را به عنوان عنصر شهری باقی مانده از گذشته که تلفیقی از هنر ایرانی و ارزش اعتقادی و شیعی می­باشند، در تاریخ حفظ کند و موجب گردد به عنوان یک سرمایه ملی از آنها استفاده شود.

۱-۴          سوال تحقیق

سوالات بسیاری در مورد آب­انبارها مطرح می­باشد. این سوالات را می­توان به دو دسته­ی کلی تقسیم نمود. دسته اول سوالاتی هستند که در زمینه مسائل تاریخی مطرح می­شوند، از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره نمود: آب­انبارها از چه زمانی در شهر لار ساخته شده­اند؟ ویژگی و نحوه پراکنش آنها بر چه اساسی تعیین می­گردیده­است؟ مکان­یابی آنها بر چه اساسی بوده­است؟ اندازه قطر، عمق مخزن و ارتفاع گنبد بر چه اساسی تعیین می­شده است؟ اصول سازه­ای به کار رفته در ساخت آنها چه می­باشد؟ انتخاب نوع آب­انبار بر چه اساسی صورت می­گرفته­است؟ تاثیر آنها بر بافت شهری و فضاهای همجوار چگونه بوده است؟ آب­انبارها چه تاثیری بر رفتارهای اجتماعی مردم آن دوره داشته­اند؟ تامین آب از طریق احداث بناهای معماری در سایر مناطق کم آب جهان در گذشته به چه صورت بوده­است؟

دسته دوم مسائلی هستندکه به باززنده­سازی و استفاده مجدد آب­انبارها توجه دارد، در این زمینه می­توان به سوالات زیر اشاره نمود: امروزه چگونه می­توان به این بناها که زمانی حیات مردم یک شهر بدان­ها وابسته بوده­است، زندگی دوباره بخشید و به چرخه­ی فعالیت­های یک شهر وارد نمود؟ آیا آب­انبارها با حفظ همین کاربری موجود قادر به ادامه حیات در بافت شهری می­باشند؟ آیا باززنده­سازی آنها توجیه اقتصادی دارد؟ چه رویکردهایی در باززنده سازی آب­انبارها وجود دارد؟ این رویکردها در معماری آب­انبارها چه تاثیری دارند و چگونه طراحی­های ما را تحت تاثیر قرار می­دهند؟ جهت اجرای این راهکارها و باززنده­سازی آب­انبارها، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ چه کاربری­هایی را می­توان برای ماندگاری این گونه بناها جایگزین کاربری گذشته نمود؟

تعداد صفحه : ۲۴۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌بندی نشده