دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۶-۱۱-۲- ویژگی های الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک یک تکنیک جستجو در علم کامپیوتر برای یافتن راه حل بهینه و مسائل جستجو است. الگوریتم های ژنتیک یکی از انواع الگوریتم های تکاملی اند که از علوم زیست شناسی مثل وراثت، جهش، انتخاب ناگهانی، انتخاب طبیعی و ترکیب الهام گرفته شده اند. عموماً راه حل ها به صورت دوتایی ۰ و ۱ نشان داده می شوند ولی روش های نمایش دیگری هم وجود دارد. تکامل از یک مجموعه کاملاً تصادفی از داده ها شروع می شود و در نسل های بعدی تکرارمی شود و در هر نسل مناسب ترین ها انتخاب می شوند. در این روش ابتدا برای تعدادی ثابت که جمعیت نامیده می‌شود مجموعه‌ای از پارامترهای هدف بصورت اتفاقی تولید می‌شود، پس از اجرای برنامه شبیه ساز عددی را که معرف انحراف معیار و یا برازش آن مجموعه از اطلاعات است را به آن عضو از جمعیت مذکور نسبت می‌دهیم. این عمل را برای تک تک اعضای ایجاد شده تکرار می‌کنیم، سپس با فراخوانی عملگرهای الگوریتم ژنتیک از جمله لقاح، جهش و انتخاب نسل بعد را شکل می‌دهیم و این روال تا ارضای معیار همگرایی ادامه داده خواهد شد. بصورت متداول سه معیار به‌عنوان معیار توقف شمرده می‌شود:

۱. زمان اجرای الگوریتم    ۲. تعداد نسل هایی که ایجاد می‌شوند    ۳. همگرایی معیار خطا

مثلا یک راه حل برای مسئله مورد نظر، با یک لیست از پارامترها نشان داده می شود که به آن ها کروموزوم یا ژنوم می گویند. کروموزوم ها عموماً به صورت یک رشته ساده از داده ها نمایش داده می شوند، البته انواع ساختمان داده های دیگر هم می توانند مورد استفاده قرار گیرند. در ابتدا چندین مشخصه به صورت تصادفی برای ایجاد نسل اول تولید می شوند. در طول هر نسل، همه مشخصه ها ارزیابی می شوند و مناسب ترین مشخصه ها توسط تابع تناسب اندازه گیری می شوند. گام بعدی ایجاد دومین نسل از جامعه است که بر پایه فرآیندهای انتخاب از روی مشخصه های انتخاب شده با عملگرهای ژنتیکی است سپس برای هر فرد، یک جفت والد انتخاب می شود. معمولاً الگوریتم های ژنتیک یک عدد احتمال اتصال دارد که بین ۰٫۶ و۱ است که احتمال به وجود آمدن فرزند را نشان می دهد. ارگانیسم ها با این احتمال با هم دوباره با هم ترکیب می شوند. اتصال ۲ کروموزوم فرزند ایجاد می کند، که به نسل بعدی اضافه می شوند. این کارها انجام می شوند تا این که کاندیدهای مناسبی برای جواب، در نسل بعدی پیدا شوند. مرحله بعدی تغییر دادن فرزندان جدید است. الگوریتم های ژنتیک یک احتمال تغییر کوچک وثابت دارند که معمولاً درجه ای در حدود ۰٫۰۱ یا کمتر دارند. بر اساس این احتمال، کروموزوم های فرزند به طور تصادفی تغییر می کنند یا جهش می یابند. مخصوصاً که جهش در بیت های کروموزوم ساختمان داده مان صورت بگیرد مثالی از جهش در شکل (۲-۱) مشاهده می شود:

(۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸ ۹ ۷) => (1 8 3 4 5 6 2 9 7)

 

شکل (۲-۱):جهش کروموزوم

 

این فرآیند باعث به وجود آمدن نسل جدیدی از کروموزوم ها می شود، که با نسل قبلی متفاوت است. کل فرآیند برای نسل بعدی هم تکرار می شود و جفت ها برای هر ترکیب انتخاب می شوند، جمعیت نسل سوم به وجود می آیند و… این فرآیند تکرار می شود تا این که به آخرین مرحله برسیم.

شرایط خاتمه الگوریتم های ژنتیک برای مثال عبارتند از:

  • به تعداد ثابتی از نسل ها برسیم.
  • بودجه اختصاص داده شده تمام شود (زمان محاسبه/پول).
  • یک فرد (فرزند تولید شده) پیدا شود که مینیمم (کمترین) ملاک را برآورده کند.
  • بیشترین درجه برازش فرزندان حاصل شود یا دیگر نتایج بهتری حاصل نشود.
  • بازرسی دستی.
  • ترکیب های بالا.

در هر مسئله قبل از آنکه بتوان الگوریتم ژنتیک را برای یافتن یک پاسخ به کار برد، به دو عنصر نیاز است:

اول روشی برای ارائه یک جواب به شکلی که الگوریتم ژنتیک بتواند روی آن عمل کند لازم است. به شکل سنتی یک جواب به صورت یک رشته از بیت ها، اعداد یا نویسه ها، نمایش داده می‌شود. دوم روشی لازم است که بتواند کیفیت هر جواب پیشنهاد شده را با استفاده از توابع تناسب محاسبه نماید که به شکل رشته ای از بیت های ۰ و ۱ در نظر گرفته می شود ]۲۰[.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • می توان مدل های مناسبی از ساختار به وجود آورد. (ساختار بهینه)
  • می توان ساختار های جدید از این طریق طراحی کرد.
  • می توان سنتزهایی که تنها با افزایش صورت می گیرد به دست آورد.
  • ویژگی طرح آزمایشی که با استفاده از نمایش ساختار مطلوب به دست می آید به محقق این امکان را می‎دهد تا بتواند ساختارهای جدید را در فضای مجازی امتحان کند وهمین امر کار آزمایشگاهی را با بیشترین بازده برای شیمیدان فراهم می کند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت با فرمت ورد