دانلود پایان نامه ارشد شیمی : پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۱-۸ وینیل استات

وینیل استات مایعی است بی رنگ و اشتعال پذیر که در ابتدا بویی خوش دارد اما در نهایت تند و سوزش آور می‌شود. استفاده عمده آن به عنوان مونومر برای ساختن پلی وینیل استات می‌باشد (ویلی[۱]، ۲۰۰۷). وینیل استات یکی از اجزای اصلی و مهم چسب‌های مورد استفاده برای اتصال چوب و کاغذ است و قیمت این مونومر پایین است (ظهوری، ۱۳۸۱، ص ۹۰). پلی وینیل استات و کوپلیمرهای وینیل استات، به طور گسترده در رنگ‌های پایه آبی، چسب‌ها، پوشش کاغذ و کاربردهای دیگری که به دماهای بالا نیاز دارند استفاده می‌شوند. از طرفی پلی وینیل استات به عنوان ماده اولیه برای پلی وینیل الکل و رزین‌های پلی استال نیز به کار می‌روند. همچنین وینیل استات با وینیل کلراید و اتیلن، جهت تولید پلیمرهای تجاری و با اکریلونیتریل برای تولید نخ‌های اکریلیک کوپلیمر می‌شوند. پلیمریزاسیون وینیل استات در حضور پراکسیدهای آلی و معدنی، ترکیبات آزو، ترکیبات اکسایش کاهش، ترکیبات ارگانومتالیک، نور وتابش با انرژی بالا آغاز می‌شود. از آن جا که نسبت‌های واکنش پذیری بعضی مونومرها با نسبت واکنش پذیری وینیل استات یکسان و یا متفاوت هستند، وینیل استات با بعضی از مونومرها به آسانی کوپلیمر می‌شود اما با بعضی دیگر کوپلیمر نمی‌شود (ویلی، ۲۰۰۷).

 

۱-۱-۹ مواد فعال سطحی

مواد فعال سطحی در پلیمریزاسیون امولسیونی قادر هستند که نیروی برهمکنش بین فاز مونومر و فار آبی را کاهش دهند تا در اثر هم زدن، مونومر بتواند به صورت معلق، در فاز آبی قرار گیرد. مواد فعال سطحی می‌توانند نقش پایدار کنندگی هم داشته باشند که باعث جلوگیری از تخریب چسب توسط اکسیژن و اشعه فرابنفش می‌شود (ظهوری، ۱۳۸۱، ص ۸۷). دراضافه کردن ماده فعال سطحی باید دقت صورت گیرد زیرا مقدار آن اثر زیادی بر اندازه ذرات معلق تشکیل شده دارد. مقدار ماده فعال سطحی بر اندازه ذرات پلیمر اثر گذار است، به طوریکه اگر مقدار ماده فعال سطحی زیاد باشد، اندازه ذرات پلیمر کوچکتر و برعکس می‌شود (ظهوری، ۱۳۷۷). با افزایش غلظت ماده فعال سطحی آزاد در فاز آبی، نقطه‌ای می‌رسد که بعد از آن دیگر ماده فعال سطحی اضافی در آب محلول نیست. این نقطه به غلظت بحرانی میسل[۲] (CMC) معروف است. ماده فعال سطحی که بعد از رسیدن به غلظت بحرانی میسل اضافه می‌شود در انبوهه‌هایی به نام میسل[۳] گرد هم می‌آیند. سپس پلیمریزاسیون درون این میسل‌ها آغاز می‌شود (مهدویان و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۶۴).

 

۱-۱-۱۰ پلی وینیل الکل

پلی وینیل الکل، پلیمری از نوع پلی هیدروکسی و رزین ساخته شده محلول در آب می‌باشد. این پلیمر از آبکافت پلی وینیل استات تولید می‌شود. از نظر تئوری، مونومر وینیل الکل وجود ندارد و اگر ایجاد شود در اثر توتومری شدن انول-کتو به استالدهید تبدیل می‌شود. پلی وینیل الکل یکی از محدود پلیمرهای تجاری با وزن ملکولی بالا است که محلول در آب می‌باشد؛ علت عمده آن را می‌توان وجود گروه‌های عاملی هیدروکسی دانست. این پلیمر، جامد و خشک است و به شکل پودر شده یا دانه‌ای شکل، در دسترس می‌باشد. همه درجه بندی‌های آن شامل شکل به طور کامل آبکافت شده، پلی وینیل استات و محصولاتی از قبیل رسوبات، مواد آبکافت نشده و گروه‌های استات می‌باشد (ویلی، ۲۰۰۷ ؛ فینچ[۴]، ۱۹۷۳). پلی وینیل الکل یک پلیمر با قدرت کشسانی بسیار عالی ومقاومت ویژه بسیار بالا است. پلی وینیل الکل از نوع زنجیرهای پلیمری محلول در آب و همچنین خنثی است (ظهوری، ۱۳۸۱، ص۷۸). در صنعت پلی وینیل الکل را به عنوان کلویید محافظ[۵] در پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات به جای ماده فعال سطحی تولید کننده میسل به کار می‌برند ( اربیل[۶]، ۲۰۰۰، ص۲۹۰). پلی وینیل الکل در سطح مشترک قطره مونومر یا ذره پلیمر جذب می‌شود و از راه پایداری فضایی قطرات یا ذرات را از هم جدا نگه می‌دارد. پایداری فضایی ذره پلیمری رسوب کرده را در برابر لخته شدن پایدار می‌کند (مهدویان و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۶۲). نونیل فنل اتوکسیلات‌ها یا نون اکسی نول‌ها، امولسیون کننده‌های غیر یونی هستند که در تعداد گروه‌های اتوکسی تکراری متفاوت می‌باشند (ارنست[۷] و همکاران، ۱۹۹۸ ؛ ویلیام[۸]، ۱۹۹۷).

[۱] – Wiley

[۲] – Critical Micelle Consendation (CMC)

[۳] – micelle

[۴] – Finch

[۵] – Protective Colloid

[۶] – Ebil

[۷] – Ernest et al

[۸] – William

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار