دانلود پایان نامه ارشد شیمی: مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

-۸) فولرن ها

در سال ۱۹۸۵ سه دانشمند به نام های رابرت اف[۱]، هارولد کوروتو[۲] و ریچارد ای[۳]، بر روی فرایندی جهت تولید کلاسترهای کربنی ستاره ای شکل مطالعه می کردند. این روش به وسیله متمرکز کردن لیزر روی یک گرافیت انجام شد. این کشف نشان داد که ۶۰، ۷۰ یا تعداد بیشتری اتم کربن می توانند با هم به صورت خوشه تجمع کنند و مولکولی کروی بسازند.

بعد از انجام این آزمایش ها و طی انجام یک سری آزمایش های طیف سنجی روی محصولات تولید شده، مولکول های C60 در مواد تولید شده کشف شدند. این مولکول به علت شباهتی که با ساختار گنبد توصیف شده توسط معمار معروف، باک مینستر فولر[۴] داشت، به این نام نامیده شد. دانشمندان مذکور به خاطر این کشف در سال ۱۹۹۶ جایزه نوبل سال را دریافت نمودند. در سال ۱۹۹۰ ولفگانگ[۵]، دنوالد هافمن[۶] و همکارانش، توصیفی از نخستین روش علمی تولید C60 ارائه دادند [۲۳].

باکی بال مولکولی از ۶۰ اتم کربن (C60) به شکل یک توپ فوتبال است. در اندک زمانی، فولرن هایی کشف شدند که از ۲۸ تا چند صد اتم کربن داشتند. با این حال C60 ارزان ترین و در دسترس ترین آن ها می باشد. لغت فولرن کل مجموعه مولکول های توخالی کربنی را که دارای ساختار پنج ضلعی می باشند، پوشش می دهد. یک فولرن برای آنکه به صورت یک شکل کروی بسته شود، باید دقیقاً ۱۲ وجه پنج گوشه داشته باشد، ولی تعداد وجه های شش گوشه می تواند به طور گسترده ای تغییر کند. ساختمان C60، دارای ۲۰ وجه شش گوشه است. هر کربن فولرن، دارای هیبرید  است و با سه اتم دیگر، پیوندهای سیگما تشکیل می دهد. الکترون باقیمانده در هر کربن، درون سیستمی از اوربیتال های مولکولی در حال گردش است که به کل مولکول، ماهیت آروماتیکی می بخشد [۲۳].

[۱]– Robert A.F

[۲]– Harold Kroto

[۳]– Richard A

[۴]–  Buck minster fuller

[۵]– Wolfgang

[۶]– Denvald Hafman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو