دانلود پایان نامه ارشد شیمی : مطالعه تئوری برهم­کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تئوری برهم­کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تقریب هارتری- فاک

تمیزناپذیری ذرات کوانتومی منجر به وارد شدن اصل پاؤلی در محاسبات شده است. پاؤلی نشان داد که نظریه­ی میدان کوانتومی مؤید آن است که ذراتی با اسپین نیمه صحیح (الکترون­ها، فرمیون­ها) توابع موج پادمتقارن نسبت به عملگر تبادلی  Kj(عملگر تبادلی مختصات ذرات کوانتومی را در تابع موج سیستم تعویض می­کند.) دارند. بنابراین در تابع موج حاصلضربی هارتری ، یک اشتباه بنیادی وجود دارد و آن هم در نظر نگرفتن اسپین و اصل پاؤلی است. این موضوع توسط فاک و نیز اسلیتر در سال ۱۹۳۰ میلادی خاطر نشان شده است. محاسبه SCF ای که از اسپین- اوربیتال­های پادمتقارن شده استفاده می­نماید، محاسبه­ی هارتری- فاک نامیده می­شود.

 

معادلات دیفرانسیلی که اوربیتال­های هارتری- فاک را ایجاد می­کنند به صورت زیر می­باشند:

(۱) (۱) = (۱)

معادله ، معادله­ی هارتری- فاک تک الکترونی نامیده می­شود، که در آن،  ، ، ، ،   به ترتیب اوربیتال، انرژی اوربیتالی، اپراتور هارتری- فاک، عملگر کولمبی و تبادلی می­باشند که با اسپین- اوربیت­ها کار می­کنند. منابع مهم خطا در محاسبات خواص مولکولی از طریق هارتری- فاک عبارتند از[۴] :

۱-­ صرف­نظر کردن از اثرات نسبیتی

۲-­ صرف­نظر کردن یا بررسی ناقص هم­بستگی الکترونی

۳­-­ استفاده از مجموعه پایه کمینه و کافی نبودن مجموعه پایه

   ۱-۲-۲-۳) روش هارتری- فاک برای مولکول­ها

اصول و روش محاسبات SCF مولکولی شبیه محاسبات اتمی است. فرایند HF مربوط به سیستم لایه- بسته[۱] (فاقد الکترون فرد) و لایه- باز[۲] به گونه­ای که الکترون جفت نشده را منعکس کند، بنا می­شود.

اگر مولکول اسپین یکتایی داشته باشد، تابع اوربیتال فضایی یکسانی می­تواند برای هر دو الکترون­های با اسپین α و β در هر جفت الکترون استفاده شود، این روش هارتری- فاک محدود شده (RHF[3] ) نام دارد. در حالیکه در سیستم­های لایه- باز (مانند مولکول­هایی با تعداد الکترون فرد و حالت برانگیخته) دو راه برای ساخت توابع موج­های هارتری-فاک وجود دارد.

راه اول استفاده از دو سری اوربیتال­های کاملا مجزا برای الکترون­هایی با اسپین α و β می­باشد، که این تابع موج هارتری- فاک محدود نشده (UHF[4] ) نام دارد، زیرا هیچ­گونه محدودیتی روی ماهیت فضایی اوربیتال­ها اعمال نمی­گردد. به این معنی که الکترون­های جفت شده سهم فضایی یکسانی را نخواهند داشت.

.۱ Closed-shell

.۲ Open-shell

.۳ Restricted Hartree – Fock

.۴ Unretricted Hartree – Fock

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مطالعه تئوری برهم­کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مطالعه تئوری برهم­کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)