دانلود پایان نامه ارشد شیمی : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل

قسمتی از متن پایان نامه :

۳- کارهای تجربی

۳-۱  تکنیک های عمومی

مواد شیمیایی و حلال های بکار رفته، از شرکت مرک و شرکت های داخلی کیمیا اکسیر تهیه شدند. واکنش ها در شرایط کلاسیک با استفاده از حمام روغن انجام شد. پیشرفت واکنش ها با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) با استفاده از صفحات آلومینیومی پوشیده از سیلیکاژل ۶۰، دنبال شد.

طیف های زیر قرمز (IR) با دستگاه طیف بین مدل ۸۹۰۰ شیمادزو و طیف های رزونانس مغناطیس هسته ای (۱H NMR، ۱۳C NMR) با دستگاه های طیف بین FT،۴۰۰ و MHz 300 در حلال DMSO-d6  ثبت شدند. جابجایی ها شیمیایی ( ) بر حسب ppm نسبت به مرجع داخلی TMS اندازه گیری شدند.

۳-۲  تهیه ی ۳-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)-۳-اکسو پروپان نیتریل(۴۶)

در یک بالن مجهز به همزن مغناطیسی، سیانو استیک اسید (g 85/0، mmol10) را در استیک انیدرید (mL 5، mmol10) حل کرده و سپس ۱-متیل پیرول ( mL89/0، mmol10)، به آرامی به آن افزوده شد و در دمای OC 80 به مدت ۲ ساعت حرارت داده شد. سپس به مخلوط واکنش یخ خرد شده اضافه و رسوب حاصل با آب شستشو داده شد. محصول ۳-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)-۳-اکسو پروپان نیتریل(۴۶)، با بازده ۹۵% به صورت پودر جامد کرم رنگ و دمای ذوب OC 109-107 به دست آمد (شکل۳-۱).

ساختار محصول با طیف بینی FT-IR (ص ۴۲) تایید شد.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • واکنش های چند جزئی

واکنش های چند جزئی بیش از ۱۵۰ سال است که شناخته شده اند. در این واکنش ها سه یا چند واکنش دهنده با هم در یک واکنش شیمیایی برای تشکیل یک محصول که حاوی بخش های قابل توجهی از تمام اجزا اولیه واکنش است، شرکت می کنند.

واکنش های چند جزئی به دلیل سهولت اجرا، صرفه جوئی در زمان و بطور کلی بازده بالا و کاهش تشکیل محصولات نا خواسته توجه زیادی را در شیمی ترکیبی در صنعت و دانشگاه به خود جلب کرده اند. این واکنش ها از لحاظ اقتصادی بسیار سودمند بوده وکاربردشان در کشف داروها، علوم مواد و سنتز مواد طبیعی نشان دهنده اهمیت بالای آن ها است ]۳-۱[.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل  با فرمت ورد