دانلود پایان نامه ارشد شیمی: تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در برخی واکنش های شیمی آلی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در برخی واکنش های شیمی آلی

قسمتی از متن پایان نامه :

د) متخلخل

در این روش از حضور یک سورفکتانت[۱] مانند ستیل­تری­متیل­آمونیوم­برمید[۲] (CTAB) بهره برده می­شود. بدین ترتیب، محلول زیرکونیم با محلول سورفکتانت و منبع یون فسفات (در اینجا نمک پتاسیم یا آمونیم­دی­هیدروژن­فسفات) مخلوط گردیده و برای مدتی مشخص به هم زده می­شود. بعد از سپری شده زمان ماند[۳] رسوب به دست آمده صاف گردید و در دمای بین ۵۰۰-۸۰۰ درجه سانتیگراد کلسینه[۴] می­گردد [۱۵,۱۳]. شکل (۱-۱۱) تصویر میکروسوپ الکترونی عبوری[۵] (TEM) از زیرکونیوم فسفات متخلخل[۶] تهیه شده به این روش را نشان می­دهد. در اینجا نیز عوامل متعدی همچون نسبت یون­های زیرکونیوم و فسفات، میزان سورفکتانت، زمان ماند و دمای کلسینه کردن بر میزان و ابعاد خلل و فرج[۷] تاثیر گذارند.

شکل (۱-۱۱) تصویر TEM زیرکونیوم فسفات متخلخل [۱۳].

همچنین، این روش در حضور تابش های ریزموج[۸] نیز صورت گرفته است. در روش استفاده از تابش ریزموج، محلول در زمان ماند برای ۱ تا ۲ ساعت تحت تابش امواج قرار می­گیرد. مقایسه فرآورده بدست آمده از این روش و روش قبل نشان می­دهد که تابش ریزموج باعث ایجاد مساحت سطح بیشتر می­شود [۱۴]. در این روش ابعاد خلل و فرج حدود ۳ نانومتر خواهد بود. شکل (۱-۱۲) تصویر TEM از زیرکونیوم فسفات متخلخل تهیه شده به این روش را نشان می­دهد.

شکل (۱-۱۲) تصویر TEM زیرکونیوم فسفات متخلخل با تابش ریزموج [۱۴].

ه) روش اصلاح سطح[۹]

در این روش به طور معمول سطح زیرکونیوم اکسید (زیرکونیا)[۱۰]، توسط اسید فسفریک اصلاح می­شود [۳۴۳۲]. این عمل باعث می­شود زیرکونیا دارای خصوصیات اسیدی قابل توجهی گردد. برای تهیه زیرکونیای اصلاح شده با اسید فسفریک (زیکونیای فسفاته)[۱۱]، غلظت­های متفاوت اسید فسفریک به زیرکونیا اضافه می­شود و سپس مخلوط به دست آمده برای مدتی هم می­خورد و نهایتاً پس از جداسازی و شستشوی بخش جامد، این قسمت در دمای ۴۰۰- ۸۰۰ درجه سانتیگراد کلسینه می­گردد [۳۵,۳۲]. در مواردی به جای زیرکونیا، استفاده از زیرکونیوم هیدرکسید (Zr(OH)4) نیز گزارش شده شده است [۳۴]. در روش اصلاح سطح ابعاد ذرات به دست آمده عموماً بسیار بزرگتر از روش­های قبلی می باشد. شکل (۱-۱۳) تصویر SEM از زیرکونیای اصلاح شده به این روش را نشان می­دهد.

[۱] Surfactant

[۲] Cetyl trimethylammonium bromide

[۳] Aging time

[۴] Calcination

[۵] Transmission electron microscopy

[۶] Mesoporous zirconium phosphate (m-ZrP)

[۷] Microwave irradiation

[۸] Pores

[۹] Modified surface

[۱۰] Zirconia

[۱۱] Phosphated zirconia

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با استفاده از کاتالیست زیرکونیوم فسفات که به صورت نانو ذرات تهیه گردید برخی از واکنش­های مرسوم و مهم در شیمی آلی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان می­دهند این کاتالیست از کارایی مناسبی برخوردار می­باشد. همچنین، دو نوع زیرکونیوم فسیفات تعوض­یون شده شامل مس زیرکونیوم فسفات و روی زیکونیوم فسفات تهیه گردید. این دو کاتالیست نیز فعالیت کاتالیستی قابل قبولی از خود نشان می­دهند. کلیه واکنش­ها در شرایط بدون حلال انجام پذیرفت که از نقطه نظر شیمی سبز هائز اهمیت می­باشد. امکان بررسی و مطالعه­ی بیشتر در مورد نحوه­ی تهیه این کاتالیست­ها وجود دارد تا بتوان کارایی آن­ها را افزایش داد و جانشین مناسبی برای برخی کاتالیست­ها موجود گردادند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در برخی واکنش های شیمی آلی