دانلود پایان نامه ارشد شیمی : بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۲-۱- سنتز انشعابی دندریمرهای تری آزین

سنتز دندریمرهای تری آزین منجر به افزایش بازده ، آنالیز ساده تر و بهبود انحلالپذیری محلول می شود . سنتز دندریمرهای تری آزین با استفاده از تری متیلن-پی پیریدین نمونه ای از سنتزهای انشعابی است . روش اولیه سنتز این ترکیب ها با هیچکدام از روش های حلقه افزایی یا جانشینی هسته دوستی آروماتیکی انجام نشده است . با وجود اهمیت سنتزی جریان حلقه افزایی ، روش ، به تشکیل ساختارهای جانشینی متقارن محدود می شود . کاربرد بالقوه این دندریمرهای تری آزین در علم مواد و پزشکی برگرفته از ساختار محصولات جانشینی نامتقارن است . چنین کاربردهای پیرامونی می تواند نقش هایی مثل کاربرد در شیمی درمانی ، جداسازی و انتقال ژن در بر داشته باشد [۱۷] .

 

۱-۲-۱-۱- پلیمرهای پرشاخه دندریتی با ۱و۳و۵-تری آزین

پلیمرهای پرشاخه دندریتی به دلیل ویژگی های ساختاری و جدید ، به تازگی توجه زیادی را به خود جلب کرده اند . پلیمرهای پرشاخه در این زمینه را می توان به دو بخش طبقه بندی کرد .

اول ، ماکرومولکول های دندریتیکی که توسط روش مرحله به مرحله واگرا یا همگرا تهیه می شوند .

این روش ها مونودیسپرس[۱] بالا ایجاد می کنند و ماکرومولکول ها را به طور منظم شاخه دار می کنند . گام های سنتزی تکراری و پر زحمت ، منجر به بسیاری از مشکلات در فرایندهای سنتزی می شوند [۱۸] .

دوم ، براساس پیش بینی فلوری[۲] است که پلیمریزاسیون مستقیم مونومرهای نوع ABX پلیمرهای پر شاخه با یک گروه عاملی A واکنش نداده و (X-1)n+1 گروه عاملی B واکنش نداده تولید می کند که درآن n درجه پلیمریزاسیون است [۱۹-۲۰]یکی از مسائل مهم در این زمینه همانطور که رابطه ویژگی ساختاری پلیمرهای پرشاخه می تواند به طور سیستماتیک بررسی شود ، طراحی ساختار مولکول های نوع AB2 و پلیمرهایشان است .

در سال ۱۹۹۶ محققینی همچون چول هی کیم[۳] ، یانگ کیوچانگ[۴] وموفق به انجام واکنش هایی شدند که در آن سنتز پلیمرهای پر شاخه به دست آمده توسط پلیمریزاسیون یک-گلدانی از مونومر نوع  AB2با نیمه ۱و۳و۵-s-تری آزین انجام شد]  ۲۱[ . در سال۲۰۱۲ دانشمندان هندی از جمله دایانادا اس بادیگر[۵] و باساواراج آر . پاتیل[۶] ، توانستند هیدرازون های سه بازویی ستاره ای شکل ۱و۳و۵-تری آزین را که خاصیت ضد سرطانی دارد بسازند] ۲۲[.

[۱] Mono-disperse

[۲] Chulhee Kim

[۳] Youngkyu Chang

[۴] Jin Seok Kim

[۵] Dayananda S. Badiger

[۶] Basavaraj R. Patil

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات