دانلود پایان نامه ارشد شیمی : بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خواص کاتالیزگری کمپلکس های شیف باز

بیشتر کمپلکس های شیف باز، خواص کاتالیزگری بسیار خوبی در واکنش های متفاوت و در دماهای بالاتر از ۱۰۰درجه سانتی گراد و در حضور رطوبت، نشان می دهند. در چند سال اخیر، کاربردهای زیادی از این کمپلکسها به عنوان کاتالیزگرهای همگن و ناهمگن گزارش شده است. یون فلزی مانند روی (II)، با عملکردهای آنزیمی و کاتالیزگری خود، نقش مهمی را در شیمی معدنی زیستی دارا می باشد. لیگاندهای شیف باز شامل دهنده های قوی مانند اتم های اکسیژن فنوکسو نیز همانند اتم های نیتروژن ایمین، گروه های بسیار عالی در فرآیند های کاتالیزگری و بیولوژیکی می باشند.  واکنش هایی که توسط کمپلکس های شیف باز، کاتالیز می شوند، عبارتند از: واکنش های پلیمریزاسیون باز کردن حلقه سیکلو آلکن ها و اپوکسیدها، اپوکسیداسیون، اکسایش هیدروکربن ها، احیای کتون ها و بنزن، افزایش مایکل، واکنش دیلز آلدر و…  کمپلکس های شیف باز مشتق شده از هیدروکسی بنزآلدهید در اکسیداسیون سیکلوهگزان به سیکلوهگزانول و سیکلوهگزانون درحضور هیدروژن پراکسید استفاده می شود. Katarzyna brodowska, 2014) )

 ۱-۴-۳-خواص دارویی کمپلکس های  شیف باز

اخیرا پژوهشگران به شیف بازهای شامل دهنده های هترو اتم (نیتروژن و اکسیژن)، به دلیل پایداری و فعالیت بیولوژیکی بسیاری از کمپلکس های آن ها علاقه مند شده اند. بررسی نتایج حاصل از این کمپلکس ها، نشان می دهد که بعضی داروها زمانی که به عنوان کمپلکس های فلزی تهیه می شوند نسبت به لیگاند های آزاد فعالیت بیشتری نشان می دهند.

لیگاند های شیف باز از لحاظ خواص دارویی نظیر ضد باکتری، ضدویروس، ضد قارچ و ضد تومور بسیار جالب توجه می باشند. همچنین شیف بازها بالقوه دارو های ضد سرطانی هستند و وقتی که از آن ها در تهیه کمپلکس های فلزی استفاده می شود خاصیت ضد سرطانی این کمپلکس ها در مقایسه با لیگاند آزاد، تقویت می شود.نتایج جدید مربوط به خواص دارویی شیف بازها نشان می دهد که بعضی از کمپلکس های شیف باز کبالت (III) به عنوان عامل های ضد تومور موثری [۱۰]شناخته شده و راه­های جدیدی برای تحقیق درباره برهم کنش های کبالت(III) با پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها باز کرده است. همچنین کمپلکس های شیف باز کبالت (III) با دو آمین در موقعیت محوری به عنوان عامل های ضدویروس و ضد باکتری بکار می روند. (Katarzyna brodowska , 2014)

ترکیبات منگنز و آهن به عنوان یک عامل افزاینده وضوح در تصویربرداریMRI   محسوب می شوند و به دلیل داشتن ویژگی های الکتریکی یک بعدی و دو بعدی کاربرد های زیادی در تولید وسایل جدید الکتریکی و مغناطیسی دارند. ( ( Ashraf M. A,2010

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2