دانلود پایان نامه ارشد شیمی : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

حجم مولار اضافی :

هدف از محاسبه حجم مولار اضافی یک مخلوط دوتایی به­دست آوردن اختلاف حجم محلول مورد نظر با محلول ایده­آل (محلول دوتایی که حجم آن دقیقا برابر مجموع حجم حلال و حل شونده است) می­باشد. تعیین حجم مولار اضافی یک امر بسیار مهم در مهندسی، در طراحی ورودی، خروجی و حجم راکتورها می­باشد زیرا عدم توجه به این اختلاف حجم محلول باعث خرابی و یا انهدام دستگاه می­شود.

برای تعیین حجم مولار اضافی از رابطه زیر استفاده می­گردد [۲۳]:

(۲-۳۰)

به طوری که :

چگالی مخلوط دوتایی = ( )

کسر مولی ترکیب (۱) =              چگالی ترکیب (۱) =               جرم مولی ترکیب (۱) =

کسر مولی ترکیب (۲) =             چگالی ترکیب (۲) =               جرم مولی ترکیب (۲) =

می­باشد.

 

 

 

 

۲-۵-۱-۱- مدل­های حجم مولار اضافی و پارامترهای برهمکنش

برای پیش بینی رفتار حجم مولار اضافی محلول­های دوتایی نظریه­های زیادی پیشنهاد شده است اما تا کنون روش جامع و دقیقی برای پیش بینی حجم مولار اضافی مخلوط­های دوتایی ارائه نشده است. چندین معادله نیمه تجربی جهت تخمین حجم مولار اضافی در مخلوط­های مایع بر اساس اطلاعات ترکیبات خالص و تفسیر برهمکنش­های مولکولی در مخلوط وجود دارد که از جمله می توان به نظریه محلول­های تجمعی گسترش یافته واقعی[۱] ]۲۴ [، نظریه پریگوگن-فلوری-پترسون[۲]] ۲۶ ,۲۵ [اشاره کرد. از این میان نظریه  پریگوگن-فلوری-پترسون فهم آسا ن­تر و نتایج تحلیلی بهتری را نسبت به دیگر معادلات ارائه می­دهد که در ادامه به بررسی و تشریح آن می­پردازیم و همچنین نگاهی کوتاه بر نظریه دیگر خواهیم داشت.

 

نظریه محلول­های تجمعی واقعی گسترش یافته توسط هینتز[۳] برای آلکانول و آلکان معرفی شد ]۲۴[.

بر اساس این نظربه خواص اضافی ترمودینامیکی مخلوط­های دو تایی شامل ترکیبات خود تجمع می­تواند بصورت مجموعی از دو مشارکت شیمیایی و فیزیکی بیان گردد که بخش فیزیکی یا مشارکت فیزیکی از نظریه فلوری ناشی شده است که نه تنها برای اجزاء خالص بلکه برای مخلوط مولکول­های تجمعی نیز درست است. در این نظریه پارامترهای مورد نظر بر اساس داده­های (P-V-T) که شامل چگالی، ضریب انبساط دمایی و ضریب تراکم پذیری هم­دما است محاسبه می­شوند و این نظریه برای مخلوط­های بیشتر از سه ترکیب کاربرد ندارد. فرمول کلی آن بصورت زیر است:

-Extended real associated solution1

-Prigogine-flory-patterson2

Heintz-2

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف