دانلود پایان نامه ارشد شیمی : اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۳- پارامترهای توصیف نور

توصیف نور‌، اساس علم رنگ است‌. نور غیر رنگی (بدون رنگ)‌، تنها مشخصه آن شدت یا مقدار می‌باشد‌. نور غیر رنگی همانند نوری است که بینندگان تلویزیون سیاه و سفید می‌بینند‌. بنابراین اصطلاح سطح خاکستری به اندازه عددی شدت که در محدوده سیاه تا خاکستری‌ها و در نهایت سفید تغییر می‌کند‌، اشاره دارد. نور رنگی طیف انرژی الکترومغناطیسی تقریباً از ۴۰۰ – ۷۰۰ نانومتر را می‌پوشاند‌. سه کمیت اصلی برای توصیف کیفیت منبع نور رنگ استفاده می‌شوند: تشعشع ۱، لومینانس ۲و روشنی ۳. تشعشع، مقدار کل انرژی است که از منبع نور صادر گردیده و اغلب با وات (W) سنجیده می‌شود‌. لومینانس که بر حسب لومن (lm) بیان می‌شود‌، مقدار انرژی است که  توسط ناظر از منبع نور دریافت می‌شود‌. به عنوان مثال نوری که از منبعی در ناحیه انتهایی مادون قرمز طیف صادر می‌شود‌، ممکن است انرژی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد اما ناظر به سختی آن را احساس می‌کند؛ بنابراین لومینانس آن تقریباً صفر است‌. در نهایت روشنی توصیف‌گری ذهنی است که اندازه‌گیری آن عملاً غیر ممکن است‌. روشنی‌، بخش غیر رنگی شدت را مجسم می‌کند و یکی از عوامل مهم در توصیف احساس رنگ است ]۱[.

ساختمان چشم انسان‌ به گونه‌‌‌ای می‌باشد که تمام رنگها به صورت ترکیبات مختلف سه رنگ اولیه قرمز (R)‌، سبز (G) و آبی (B) دیده می‌شوند‌. به منظور استاندارد‌سازی‌ مجمع جهانی درباره روشنایی۱ (CIE) در سال ۱۹۳۱ مقادیر طول موج‌های مشخص زیر را به سه رنگ اولیه منتسب کرد ]۱[:

 

Blue = 435.8 nm

Green = 546.1 nm

Red = 700 nm

 

ذکر این نکته در اینجا دارای اهمیت بسیار زیادی است که هیچ رنگی را به تنهایی نمی‌توان قرمز‌، آبی و یا سبز نامید‌. بنابراین داشتن سه طول موج رنگی مشخص و استاندارد بدین معنا نیست که سه مؤلفه ثابت RGB به تنهایی می‌توانند تمام رنگ‌های طیف را تولید کنند‌. این نکته مهمی است‌، زیرا در بسیاری از موارد به هنگام استفاده از کلمه اولیه‌، این گمان رفته است که اگر سه رنگ اولیه استاندارد در نسبت‌های مختلف با هم مخلوط شوند‌، می‌توانند تمام رنگ‌های مرئی را تولید نمایند‌. این تعبیر درست نیست مگر این که طول موج هم امکان تغییر داشته باشد ]۱[.

با مخلوط کردن رنگ‌های اولیه می‌توان رنگهای ثانویه بنفش روشن (قرمز به اضافه آبی)‌، آبی فیروزه‌ای  (سبز به اضافه آبی) و زرد (قرمز به اضافه سبز) را تولید نمود‌. با مخلوط کردن سه رنگ اولیه با هم و یا یک رنگ ثانویه با رنگ اولیه متضادش‌، البته با شدت‌‌‌های صحیح‌، نور سفید تولید می‌شود این نتیجه در تصویر ۱- ۳ (الف) قابل مشاهده است. این سه رنگ اولیه و ترکیبات آنها را نمایش می‌دهد ]۱[.

۱  Radiance

۲  Luminance

۳  Brightness

۱  Internation Commision on illumination

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری