دانلود پایان نامه ارشد : سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۳-۲-۲- سنتز مشتقات ۱،۳- ایندان دیون

در سال ۲۰۰۹ آنیفه احمدوا[۱]و همکارانش روشی برای سنتز مشتقات جدید ۱،۳- ایندان دیون ها از طریق تراکم بین ۲AID و p– (N،N– دی متیل آمینو) بنزآلدهید در پی پیریدین ارائه کردند (شمای ۱-۲)]۲۳[.

شمای ۱-۲: سنتز مشتقات ۱،۳- ایندان دیون

 

 

 

۲AID = 2-(1- Hydroxy-ethylid ene)-indan-1,3-dione.

۱-۳-۲-۳- سنتز کمپلکسهای پایدار نقره ای ارگانو فسفین/ فسفیت دارای لیگاند ۲- استیل-۱،۳- ایندان دیون با ساختار بلوری[Ph3P.AgC11H7O3]

در سال ۲۰۱۰ نینگ وانگ[۲] و همکارانش یک سری از کمپلکس های جدید نقره ای پایدار فسفین/ فسفات با لیگاند۲- استیل- ۱،۳- ایندان دیون را با ساختار بلوری [Ph3P.AgC11H7O3] سنتز کردند.

کمپکس های فوق با استفاده از واکنش Ph3P/(MeO)3 P/(EtO)3P با C11H7O3] – [Ag در دی کلرومتان در دمایc ْ۰ با بازده بالا سنتز شده اند (شمای ا-۳) ]۲۴[.

 

شمای ۱-۳: سنتز کمپلکسهای پایدار نقره ای ارگانو فسفین/ فسفیت دارای لیگاند ۲- استیل-۱،۳- ایندان دیون با ساختار بلوری [Ph3P.AgC11H7O3]

 

۱-۳-۲-۴- سنتز چهارجزئی ۱،۳- ایندان دیونیل آمیدینیوم بی تین بر پایه ایزوسیانید

در سال ۲۰۱۱ رویا اکبر زاده[۳] و همکارانش یک روش کارا برای سنتز۱،۳- ایندان دیونیل آمیدینیوم بی تین[۴] با یک واکنش چهار جزئی از ۱،۳- ایندان دیون، آلدهیدها، آمین ها و ایزوسیانیدها، بدون استفاده از کاتالیزگر و تحت شرایط متعادل ارائه نمودند (شمای ۱-۴) ]۲۵[.

 

شمای ۱-۴: سنتز چهارجزئی ۱،۳- ایندان دیونیل آمیدینیوم بی تین بر پایه ایزوسیانید

۱-۳-۲-۵- سنتز بدون کاتالیزگر ایندان دیون ها

در سال ۲۰۱۲ جمال لاسری[۵] و همکارانش از واکنش بین مشتقات اکسیم و آنتراسن -۹- ایل با ß – دی کتون های حلقوی ۱،۳- ایندان دیون یا باربیتوریک اسید در حلال دی کلرو متان مشتقات ایندان دیون را سنتز کردند (شمای۱-۵)]۲۶[.

شمای ۱-۵: سنتز بدون کاتالیزگر ایندان دیون ها

 

۱-۳-۲-۶- سنتز نامتقارن اسپایرو ۱،۳- ایندان دیون های چند حلقه ای با استفاده از مایکل/ مایکل کور کومین ها با ۲-آریلیدن-۱،۳- ایندان دیون ها

در سال ۲۰۱۳ ناین- هولو[۶] و همکارانش یک چرخه کاتالیزگر آلی از واکنش مایکل/ مایکل بین کورکومین‎ها[۷] با ۲- آریلیدن -۱،۳- ایندان دیون ها را مورد مطالعه قرار دادند و یک سری از کاتالیزگرهای آلی شامل α, α- L- دی آریل پرولینول، آمین تیواوره، سینکونا آلکالوئیدها و مشتقات شان را مورد بررسی قرار دادند. کوینین به عنوان بهترین کاتالیزگر برای این انتقال شناخته شد. اسپایرو ۱،۳- ایندان دیون های چند حلقه ای در شرایط متعادل با بازده ی عالی و با خصوصیت سنتز دیاستروگزین و انانیتوگزین ساخته می شود (شمای ۱-۶) ]۲۷[.

[۱]. Anife Ahmedova

[۲]. Ning Wang

[۳]. Akbarzadeh

[۴]. Betaines ((CH3)NCH2COO)

[۵] .Jamal lasari

  1. Nian hua luo

[۷]. Curcumins

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱-۱- کاربرد و اهمیت ایندان دیون

ایندان دیون ترکیبات با اهمیت بوده و دارای خواص و کاربردهای شیمیایی و زیستی فراوان هستند. این ترکیبات علاوه بر اثرات ضدانعقادی[۱]، دارای فعالیت شدید متابولیکی[۲]، اثرات ضد انگلی[۳]، مرگ موش[۴]، مسکن[۵]، ضدباکتری[۶] و ضد التهاب ریوی می باشند ]۶–۱[.

مشتقات ایندان دیون دارای خواص درمانی فراوان هستند. بعضی از آن ها نیز، می توانند به عنوان مواد مفیدی در زمینه نوری به کار آیند. علاوه بر این،۱،۳- ایندان دیون ها در مرحله اول شناسایی در پزشکی قانونی استفاده می شوند و هم چنین به طور گسترده در صنعت کاغذ سازی به کار می رود.

بعضی از خصوصیات دارویی مشتقات ایندان دیون روی حیوانات آزمایشگاهی امتحان شده است که می‎توان به اثر ضد سرفه آن در موش ها اشاره کرد. متأسفانه بسیاری از این مولکول ها تأثیرات جراحت زایی دارند. این حقیقت تأثیر منفی روی کاربرد دارویی مشتقات ایندان دیون ها دارد.

۲،۱- ایندان دیون ها برای انگشت نگاری فلورسنت از مواد سلولزی مثل انواع کاغذ کاربرد دارند. این مواد با آمینو اسیدها واکنش می دهند تا فلورسنت انگشت نگاری را برجسته کنند.

گروهی از این داروها به نام داروهای ضد انعقاد می توانند برای درمان ترومبوز و گرفتگی های عضلانی استفاده شوند. برخی از داروهای ضد انعقاد در تجهیزات پزشکی مانند لوله های آزمایش، کیسه های انتقال خون و تجهیزات دیالیز کلیوی کاربرد دارند.

به عنوان مثال، آنیزیدیون[۷] (۱) به عنوان رقیق کننده خون عمل می کند و از تشکیل لخته‎های خونی جلوگیری به عمل می آورد.

  1. Anticoagulants
  2. Intense Metabolic Activity
  3. Anti Parasitic
  4. Rodenticidal
  5. Analgesic
  6. Anti Bacterial
  7. Anisidione(miradon)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها  با فرمت ورد