دانلود پایان نامه ارشد رشته شیمی : پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مروری بر روش‌های استخراج مایع- مایع و میکرواستخراج مایع- مایع[۱]

استخراج مایع- مایع بر مبنای توزیع گونه بین دو فاز امتزاج‌ناپذیر که معمولاً یکی از آن‌ها آب و دیگری یک حلال آلی است استوار است. در این روش اساس جداسازی توزیع است ]۱۲[.

عوامل موثر در استخراج مایع- مایع عبارتند از:

نوع حلال استخراج کننده، حجم حلال آلی برای استخراج، pH، عامل استخراج، عامل پوشاننده و قدرت یونی محیط.

استخراج مایع- مایع یکی از قدیمی‌ترین روش‌های جداسازی است، سادگی و کاربردی بودن در مقیاس تجزیه‌ای و صنعتی از عوامل بقای این روش تا امروزه بوده است. از مهم‌ترین معایب این روش مصرف زیاد حلال آلی و آلودگی محیط زیست، هزینه حلال آلی و ایجاد سمیت می‌باشد. در همین راستا با پیشرفتی که در این روش صورت گرفت و با کم کردن مقدار حلال آلی استخراجی، روش‌های میکرواستخراج با حلال روی کار آمدند که در این روش‌ها حجم حلال آلی مصرفی به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد ]۲۹[.

روش‌های میکرواستخراج با حلال شامل موارد زیر می‌باشد:

میکرواستخراج فاز مایع با تک قطره[۲] (SDME)

میکرواستخراج فاز مایع توسط غشای فیبر توخالی[۳](HF-LPME)

میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از انجماد حلال استخراج کننده

میکرواستخراج فاز مایع- مایع پخشی[۴] (DLPME)

۲-۱-۱٫ میکرواستخراج فاز مایع

۲-۱-۱-۱٫ میکرواستخراج فاز مایع با تک قطره

Liu و Dasgupta اولین محققانی بودند که از یک قطره‌ی کوچک جهت تغلیظ و استخراج استفاده نمودند. آنها با به کار بردن یک میکرو قطره‌ی آلی از جنس کلروفرم به صورت معلق در یک قطره آبی در حال جریان (سیستم قطره در قطره) توانستند سدیم دو دسیل سولفات را به صورت زوج یون با متیلن بلو به داخل کلروفرم استخراج نماید ]۱۲[. تقریباً در همان زمان jeannot و cantwell روشی را معرفی کردند که آن میکرواستخراج با حلال نامیدند ]۳۷[. در این روش یک قطره ۸ میکرولیتری از حلال آلی n- اکتان حاوی مقدار ثابتی از استاندارد داخلی در انتهای میله‌ی تفلونی قرار می‌گرفت و میله‌ی تفلونی به محلول آبی در حال چرخش که حاوی آنالیت بود وارد می‌شد. بعد از اتمام استخراج، میله تفلونی از محلول آبی بیرون کشیده شده و ۱ از فاز آلی برای آنالیز به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق می‌گردید (شکل ۲-۱).

[۱]. Liquid- Liquid Extraction and Liquid- Liquid Microextraction

[۲]. Single Drop Microextraction (SDME)

[۳]. Hollow Fiber Liquid phase Microextraction (HF-LPME)

[۴]. Depressive Liquid Phase Microextraction

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

  پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace