دانلود پایان نامه ارشد رشته شیمی : مطالعه تئوری برهم­کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تئوری برهم­کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

   الف-­ تئوری تغییر[۱]:

سیستمی را در نظر می­گیریم که عملگر هامیلتونی Ĥ در آن مستقل از زمان باشد و پایین­ترین ویژه مقدار[۲] آن ۱E  باشد.  اگر  تابع نرمال از مختصات ذرات سیستم باشد که از شرایط مرزی تبعیت می­کند، در این صورت:

≥ E1                                                                                                                    

در صورتی­که  تابع نرمال نباشد، داریم:

که ۱E انرژی واقعی حالت پایه سیستم و  تابع موج حدسی سیستم است. در روش تغییر با انتخاب یک تابع موج حدسی نرمال به طوری که از شرایط مرزی سیستم تبعیت نماید، با محاسبه انتگرال تغییری مقدار انرژی سیستم در حالت پایه تخمین زده می­شود. اگر تابع حدسی تغییری به صورت اتفاقی تابع حقیقی سیستم باشد، در آن صورت مقدار انتگرال تغییری برابر با مقدار انرژی واقعی حالت پایه می­شود. بنابراین انتظار می­رود هر اندازه مقدار انتگرال تغییری کمتر باشد تابع موج به تابع موج واقعی حالت پایه نزدیکتر باشد.

به هر حال انتگرال تغییری در مقایسه با میل کردن تابع موج حدسی به ۱Ψ بسیار سریع­تر به۱E میل می­نماید، به عبارت دیگر با به کار­ بردن یک  نسبتا ضعیف تقریب خوبی برای انرژی بدست می­آید. در واقع موفقیت روش تغییر در تخمین مقدار درست انرژی به قابلیت یک انتخاب خوب برای تابع موج حدسی بستگی دارد. با تعمیم روش تغییر می­توان اطلاعاتی از انرژی و تابع موج حالت برانگیخته بدست آورد [۳].

 

 

   ب- تئوری اختلال[۳] :

در روش اختلال فرض می­کنیم که می­توان هامیلتونی سیستم را به صورت زیر نوشت :

Ĥ = +

در رابطه بالا Ĥ هامیلتونی سیستم درحال مطالعه،  هامیلتونی یک سیستم مشابه که معادله شرودینگر برای آن قابل حل می­باشد و  ضریب اختلال است. با قرار دادن این هامیلتونی در معادله شرودینگر و بسط روابط می­توان تصحیحات مربوط به انرژی و تابع موج را تا هر مرتبه دلخواه (در صورت امکان) بدست آورد [۳].

   ۱-۲-۱)  روش­ نیمه تجربی[۴] (SEM)

محاسبات نیمه تجربی بر اساس معادله شرودینگر می­باشند، در حالی­که تقریب­های بیش­تری برای حل آنها استفاده می­شود و نیز انتگرال­های خیلی پیچیده که در محاسبه­ی از آغازین باید حل شوند، در این روش حل نمی­شوند. معمولا در این روش، تنها الکترون­های لایه ظرفیت محاسبه می­شود و فقط از مجموعه پایه­ی کمینه استفاده می­کنند. هم­چنین بعضی از انتگرال­های دو الکترونی حذف می­شوند. در این روش قرار دادن مقدارهای تجربی در روش ریاضی به منظور پیدا کردن بهترین مقدارهای محاسبه شده، پارامترسازی گفته می­شود.

روش­های نیمه تجربی از نظر دقت در محاسبات بین روش مکانیک مولکولی و روش­های از آغازین قرار گرفته­اند. محاسبات نیمه تجربی کندتر از روش مکانیک مولکولی بوده ولی نسبت به از آغازین سریع­تر است. در نتیجه این محاسبات در توصیف مولکول­های آلی بسیار موفق بوده است. به علت اینکه از تعداد عناصر کم و متداول(C,H,O)  تشکیل می­شود و اندازه مولکول­ها مناسب می­باشد [۲و۳].

.۱ Variation Theory

.۲ Eigane Value

.۱ Perturbation Theory

.۲ Semi-Empirical Methods

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مطالعه تئوری برهم­کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مطالعه تئوری برهم­کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)