دانلود پایان نامه ارشد رشته شیمی : بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

شیمی محاسباتی [۱]

شیمی محاسباتی شاخه ای از دانش شیمی است که سعی در حل مسائل شیمی با کمک کامپیوتر دارد در این رشته از کامپیوتر برای پیش بینی ساختار مولکولی،خواص مولکولی واکنش های شیمیایی استفاده می شود. برای این منظور از نتایج شیمی نظری که در قالب برنامه های موثر کامپیوتری در آمده اند، برای محاسبه ساختار و خواص مولکول ها وجامدات استفاده می شود.باید توجه داشت که نتایج این محاسبات معمولا کامل کننده اطلاعات به دست آمده از آزمایش های شیمیایی هستند،اما در برخی مواردمی تواند منجر به پیش بینی پدیده های شیمیایی مشاهده نشده شود از این رشته به طور گسترده برای طراحی داروها و مواد نو استفاده می شود. (یانگ[۲]،۲۰۰۱)

۲-۲- تقریب هارتری – فوک[۳]

در شیمی و فیزیک محاسباتی روش تقریبی برای تعیین تابع موج حالت پایه و انرژی حالت پایه سیستم های کوانتومی چند الکترونی می باشد این روش توسط هارتری فوک در سال ۱۹۲۷میلادی پس از بدست آوردن معادله شرودینگر در سال ۱۹۲۶میلادی مطرح گردید. متداول ترین محاسبات ab initio محاسبات هارتری فوک می باشد. این تقریب یک روش میدان میانگین می باشد.انرژی ها در این روش دارای واحد هارتری می باشد که هر هارتری برابر با ۲۱/۲۷الکترون ولت می باشند. به دلیل تقریب میدان میانگین انرژی محاسبه شده از این روش همیشه از مقدار واقعی انرژی بزرگتر می باشد و به مقدار حدی میل می کند که حد هارتری _ فوک نام دارد. یکی از مزیت های روش هارتری فوک این است که معادله شرودینگر چند الکترونی را به معادلات تک الکترونی ساده تر تبدیل می کند. (یانگ،۲۰۰۱)

هر معادله تک الکترونی یک تابع موج الکترونی را به وجود می آوردکه اوربیتال نام دارد و انرژی آن انرژی اوربیتال نام دارد.اوربیتال حاصل توصیف کننده رفتار الکترون در میدان حاصل از الکترون های دیگر است. تقریب هارتری فوک برای حل معادله شرودینگرالکترونی از معادله مستقل از زمان با استناد به تقریب بورن-اوپنهایمر[۴] توسعه یافته است. تقریب بورن-اوپنهایمر در محاسبات شیمی کوانتومی توابع موج مولکولی مورد استفاده قرار می گیرد.این تقریب در سال ۱۹۲۷میلادی توسط مکس بورن و رابرت اوپنهایمرمطرح گردید که در این تقریب حرکات الکترونی و ارتعاشی مستقل از هم در نظر گرفته می شوند. بر اساس این تقریب چون هسته ها نسبت به الکترون ها سنگین تر می باشند می توان از حرکت هسته ها چشم پوشی کرد. در نتیجه الکترون ها در میدان میانگین ناشی از الکترون های متحرک و هسته های ثابت حرکت می کنند پس هسته ها درمیدان میانگین ناشی از حرکت الکترون ها حرکت می کنند.در نتیجه هامیلتونی کل به هامیلتونی هسته ای و الکترونی تفکیک می شود.

۱-Computational  chemistry

۲-Young

۳-Hartree-Fock Approximation

 

۱-Born Oppenheimer Approximation

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2