دانلود پایان نامه ارشد رشته شیمی : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۲-۱- گرانروی [۱]

گرانروی عبارت است از مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی در یک سیال جاری (در حال حرکت)، که لایه‌­های مختلف آن نسبت به یکدیگر جابه­جا می­‌شوند. به ‌مقدار مقاومت لایه­های سیال در برابر لغزش روی هم گرانروی سیال می‌گویند. هرچه گرانروی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است. گرانروی تابعی از دما و فشار می­باشد.

سیال[۲] ماده­ای می­باشد که تحت اثر یک تنش برشی[۳]، هرچند هم که کوچک باشد، بی­وقفه تغییر شکل دهد. ویژگی­های سیالات اساساً وابسته به گرانروی می­باشند و به سه دسته کلی طبقه بندی می­شوند.

۱) سیالات نیوتنی که گرانروی آن­ها در حین جاری شدن ثابت باقی می­ماند و مستقل از نیروی برشی اعمالی می­باشد و یا به عبارت دیگر رابطه بین تنش برشی و نرخ تغییر شکل خطی می­باشد.

۲) سیالات غیر نیوتنی مستقل از زمان که گرانروی آن­ها وابسته به نیروی برشی اعمالی و مستقل از زمان می­باشد.

۳) سیالات غیر نیوتنی وابسته به زمان که گرانروی آن­ها وابسته به نیروی برشی اعمالی و زمان می­باشد.

 

گازها و مایعات رقیق عموما سیالاتی نیوتنی و هیدروکربن­های غلیظ با زنجیره­ی بلند عموما سیالاتی غیرنیوتنی می­باشند.

گرانروی مایعات و گازها هردو با دما و فشار تغییر می­کند اما رفتار این متغیرها بر گرانروی متفاوت می­باشد. با افزایش دما، گرانروی گازها افزایش می­یابد اما گرانروی مایعات کاهش می­یابد. این تفاوت را می­توان با بررسی عوامل موثر بر گرانروی سیال توضیح داد. گرانرو بودن سیالات ناشی از دو عامل است؛ نیروی جاذبه مولکولی و تبادل اندازه حرکت مولکولی[۴]. در مایعات فاصله­ی مولکول­ها بسیار نزدیک­تر از گازها است بنابراین نیروی جاذبه مولکولی در مایعات بیشتر از گازها می­باشد. به نظر می­رسد که عامل اصلی گرانرو بودن مایعات، نیروی جاذبه مولکولی باشد. حال از آن­جا که با افزایش دما نیروی جاذبه مولکولی کاهش می­یابد، گرانروی مایعات نیز کاهش می­یابد. اما در گازها جاذبه مولکولی بسیار کم است و مقاومت گازها به تنش برشی عمدتا ناشی از تبادل اندازه حرکت مولکولی است.

گرانروی به دو صورت متمایز بیان می­گردد:

الف) گرانروی دینامیکی[۵]

ب) گرانروی ایستایی یا سینماتیکی[۶]

[۱]– Viscosity

[۲]– Fluid

[۳]– Shear stress

[۴]– Momentum

[۵]– Absolute viscosity

[۶]– Cinematic viscosity

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف