دانلود پایان نامه ارشد رشته شیمی : بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۱     اهمیت توتومریزاسیون در سیستم­های حیاتی

مارپیچ دو رشته‌ای DNA در سال ۱۹۵۳ در ساختمان سه بعدی DNA، بوسیله واتسون و کریک کشف شد. واتسون و کریک با استفاده از مطالعات تفرق اشعه ایکس، رشته‌های DNA که بوسیله فرانکلین و ویلکینز تهیه شده بود و همچنین ساختن مدل­ها و استنباط­های مشخصی، مدل فضایی خود را ارائه دادند و در سال ۱۹۶۲ واتسون و کریک و ویلکینز به خاطر اهمیت کشف ساختمان DNA به صورت مشترک جایزه نوبل دریافت کردند. مدل پیشنهادی آنان چنین بود؛ DNA یک مارپیچ دو رشته‌ای است که رشته‌های آن به دور یک محور مرکزی، معمولا به صورت راست گرد پیچ می­خورند. طبق مدل واتسون و کریک، ستون­های قند- فسفات همانند نرده‌های پلکان به دو قسمت خارجی بازهای آلی پیچیده و به این ترتیب در معرض محیط آبکی داخل سلول هستند و بازهای آلی که خاصیت آبگریزی دارند، در داخل مارپیچ قرار می­گیرند. هنگام تشکیل مارپیچ رشته­ها به صورت موازی متقابل قرار می­گیرند. یعنی اگر جهت یک رشته ۳ <–5 باشد، رشته دیگر <–3 5  خواهد بود. پیوندهای هیدروژنی بین آدنین از یک رشته با باز تیمین رشته مقابل و باز گوانین یک رشته با سیتوزین رشته مقابل بوجود می‌آیند. اگر چه از نظر اندازه هر باز پورینی می­تواند در مقابل یک باز پیریمیدین قرار بگیرد ولی به دلیل وجود گروه­های شیمیایی روی بازهای G ،C ،T و A پیوندهای هیدروژنی مناسب فقط بین C – G و T – A برقرار می‌شود و ایجاد پیوند بین T – G و C- A ممکن نیست.

 

 

 

۱-۱-۱    واکنش­های توتومریزاسیون

اتم هیدروژن در بازهای آلی می‌تواند روی اتم­های نیتروژن و یا اکسیژن حلقه جابه­جا شود. این تغییر موقعیت هیدروژن روی حلقه باز را توتومریزاسیون می­گویند. توتومریزاسیون در بازهای آدنین سیتوزین باعث تبدیل فرم آمینی به فرم ایمینی و در مورد باز­­های تیمین و گوانین باعث تبدیل فرم کتونی به فرم انولی می‌شود .[۴۰]در شرایط فیزیولوژیکی ثابت تعادل واکنش توتومریزاسیون بیشتر به سمت اشکال آمینی و کتونی می­باشد.[۴۱] این حالت پایدار پروتونی، الگوی تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین بازها را تعیین می‌نماید، به طوری که بازهای T و A با تشکیل دو پیوند هیدروژنی و بازهای G و   C با سه پیوند هیدروژنی با هم جفت می‌شوند. C و A و همچنین T  و G نمی‌توانند با هم جفت شوند. زیرا در این بازها اتم­های هیدروژن هر دو در یک موقعیت قرار دارند و امکان ایجاد پیوند هیدروژنی وجود ندارد. به دلیل این که در رشته‌ های DNA همواره باز A مقابل T و باز G مقابل C قرار دارد، این دو رشته را مکمل می‌نامند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO