دانلود پایان نامه ارشد : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تنکابن

                           پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته: کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان:

دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میرجود

 

استاد مشاور:

دکتر هاجر زارعی

  

تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

اهداء

سپاس

فهرست مندرجات

فهرست جداول و نمودارها

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱٫مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲٫بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۳٫ اهداف­پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۳-۱٫   اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴٫ ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵٫ سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶٫ فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷٫متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸٫تعاریف­ مفهومی ­و عملیاتی ­ا­جزاء…………………………………………………………………………………………………..۸

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲٫ مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-۱٫ تاریخچه روند فن­آوری اطلاعات در کتابخانه ……………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۲٫ تعاریف کتابخانه دیجیتالی …………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۲-۳٫ چرا کتابخانه دیجیتالی ؟…………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۴٫ اهداف کتابخانه دیجیتالی……………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۵٫کتابداران در کتابخانه­ های دیجیتالی……………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۲-۵-۱٫آموزش­های لازم برای کتابداران دیجیتالی ………………………………………………………………………..۱۹

۲-۲-۶٫ انواع دیدگاه ها در مورد کتابخانه دیجیتال ………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۷٫ویژگی­های کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۲-۸٫ مزایای کتابخانه­ های دیجیتالی …………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۹٫ خدمات کتابخانه­ های دیجیتالی …………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۹-۱٫ خدمات مرجع در کتابخانه­ های تخصصی……………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۱۰٫ مجموعه­سازی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………….۲۷

۲-۲- ۱۱٫ مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی …………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۲-۱۲٫ علل گرایش به کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۱۳٫ چالش­ها در حوزه کتابخانه­ های دیجیتالی…………………………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۱۳-۱٫چالش­ها و مسایل حوزه نگرش کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………۳۰

۲-۲-۱۳-۲٫ چالش­ها و مسایل حوزه نیروی انسانی کتابخانه­ های دیجیتالی ………………………………………..۳۱

۲-۲-۱۳-۳٫چالش­ها و مسایل حوزه ساخت مجموعه دیجیتالی …………………………………………… ………… ۳۲

۲-۲-۱۳-۴٫چالش­ها و مسایل تجهیزات و ­دستگاه­ های دیجیتال­سازی………………………………….. …………. ۳۴

۲-۲-۱۴٫ اصول و پایه­ های ایجاد کتابخانه­­ های دیجیتالی…………………………………………………….. ……………۳۵

۲-۲-۱۵٫ مدیریت کتابخانه های دیجیتال………………………………………………………………………… ……………۳۷

۲-۲-۱۵-۱٫ آموزش………………………………………………………………………………………………….. ………………۳۸

۲-۲-۱۶٫ سخت­افزارها و نرم­ افزارهای مورد نیاز کتابخانه دیجیتال………………………………………. ……………۴۲

۲-۲-۱۶-۱٫ سخت­ افزارها………………………………………………………………………………………………. ………….۴۲

۲-۲-۱۶-۰۲ نرم­ افزارها ………………………………………………………………………………………….. ………………..۴۲

۲-۲-۱۶-۳٫ تجهیزات دیجیتالی …………………………………………………………………………………… ……………۴۳

۲-۲-۱۷٫ استانداردها در کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………………. ……………..۴۵

۲-۲-۱۸٫ هزینه و مسایل مالی کتابخانه­ های دیجیتالی………………………………………………………….. ………..۴۵

۲-۲-۱۸-۱٫ موانع مالی………………………………………………………………………………………………… …………..۴۶

۲-۲- ۱۸-۲٫ مسایل حفاظت و نگهداری منابع دیجیتالی………………………………………………….. ……………۴۷

۲-۲-۱۸-۳٫ عدم وضوح قوانین مربوط به حق مولف…………………………………………………..  ………………۴۷

۲-۲-۱۸-۴٫ نبود روابط عاطفی میان کاربر و کتابخانه………………………………………………………. ……………۵۰

۲-۲-۱۸-۵٫استاندارد نبودن نظام­های ارتباطی……………………………………………………………………. …………۵۰

۲-۲-۱۸-۶٫ عدم هماهنگی مابین متخصصان رایانه ­ای و کتابداری و اطلاع­ رسانی…………………… …………۵۰

۲-۲-۱۸-۷٫ برخوردهای مقطعی و سطحی مدیران موسسات…………………………………………….. ……….۵۱

۲-۲-۱۸-۸٫ عدم توجه به استانداردهای مورد نیاز………………………………………………………………………۵۱

۲-۲-۱۸-۹٫ هزینه نسبتا بالای ایجاد………………………………………………………………………………………….۵۱

۲-۲-۱۸-۱۰٫ لزوم داشتن مهارت جست­ و­ جو و بازیابی اطلاعات…………………………………………………۵۲

۲-۲-۱۸-۱۱٫ موانع مالی ………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۲-۱۸-۱۲٫ حفاظت از منابع اطلاعاتی بودجه………………………………………………………………………….۵۲

۲-۲-۱۹٫ مدیریت کتابخانه ­های دیجیتالی …………………………………………………………………………………۵۲

۲-۲-۱۹-۱٫ کتابداران در عصر الکترونیک ……………………………………………………………………………….۵۳

۲-۲-۱۹-۲٫ کتابداران کتابخانه­ های دیجیتالی…………………………………………………………………………….۵۴

۲-۲-۱۹-۲-۱٫ وظایف کتابدار دیجیتالی …………………………………………………………………………………۵۴

۲-۲-۲۰٫ معرفی برخی از کتابخانه ­های دیجیتالی معروف جهان و ایران ………………………………………۵۵

۲-۲-۲۰-۱٫ معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی جهان……………………………………………………۵۵

۲-۲-۲۰-۲٫ معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی ایران…………………………………………………….۵۵

۲-۲-۲۰-۲-۱٫ کتابخانه دیجیتالی تخصصی انستیتو پاستور………………………………………………………..۵۵

۲-۲-۲۰-۲-۲٫ کتابخانه مجازی فارسی قفسه…………………………………………………………………………..۵۶

۲-۲-۲۰-۲-۳٫ کتابخانه مجازی ایران…………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۲-۲۰-۲-۴٫موسسه فرهنگی و اطلاع ­رسانی تبیان………………………………………………………………..۵۷

۲-۲-۲۰-۲-۵٫ کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد………………………………………………………………………..۵۷

۲-۲-۲۰-۲-۵-۱٫ کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد…………………………………۶۵

۲-۳٫ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۳-۱٫ پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۳-۲٫ پژوهش در خارج کشور…………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۳-۳٫ نتایج پیشینه ها………………………………………………………………………………………………………۷۴

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

۳-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۲٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۳٫ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۴٫ ابزار و روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………..۷۹

۳-۵٫ روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های تحقیق ……………………………………………………….۸۰

۳-۵-۱٫ روایی…………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۳-۵-۲٫ پایایی…………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۳-۶٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….۸۱

۳-۶-۱٫ آمارتوصیفی ………………………………………………………………………………………………….۸۱

۳-۶-۲٫ آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………..۸۱

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

۴-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲٫یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲-۱٫تحلیل داده های جمعیت شناسی……………………………………………………………………….۸۴

۴-۲-۲٫ یافته ها بر اساس سوالات پژوهش…………………………………………………………………..۸۶

۴-۳٫بررسی فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۳-۱٫بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………۹۴

۴-۳-۲٫آزمون فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………۹۴

فصل پنجم : نتیجه گیری،بحث و پیشنهادات

۵-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۵-۲٫ نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………۹۷

۵-۲-۱٫نتیجه جمعیت شناسی………………………………………………………………………………………۹۷

۵-۲-۲٫ نتایج یافته به پرسش های اساسی پژوهش ……………………………………………………….۹۷

۵-۳٫نتایج آمار استنباطی  …………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۴٫بحث……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۵-۵٫پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۵-۵-۱٫پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۵-۲٫ پیشنهادات تحقیق آتی …………………………………………………………………………………۱۰۱

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

پیوست­ها ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

فهرست جدولها و نمودارها

جدول ۳-۱٫ تعداد مدیران و کتابداران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان…………………۷۸

جدول ۳-۲٫ میزان پایایی سوالات متغیر دیدگاه مدیران ………………………………………………………۸۰

جدول ۳-۳٫ میزان پایایی سوالات متغیر ایجاد کتابخانه دیجیتال……………………………………………۸۰

جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت­پاسخگویان …………………………………………۸۴

جدول ۴-۲٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان………………………………..۸۴

جدول ۴-۳٫توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان…………………………………………………………..۸۵

جدول ۴-۴٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان ……………………………۸۵

جدول ۴-۵٫توزیع فراوانی و درصدفراوانی  سابقه کار مدیران و کتابداران……………………………..۸۶

جدول ۴-۶٫ توزیع فراوانی و درصدفراوانی  پاسخ­ها به آشنایی مدیران و کتابداران به کتابخانه دیجیتال

……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

جدول ۴-۷٫ توزیع فراوانی و درصدفراوانی پاسخ­هابه امکان دیجیتالی شدن منابع ………………….۸۸

جدول۴-۸٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به دیجیتال بودن کتابخانه ……………………..۸۹

جدول ۴-۹٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخ­های نمونه آماری به سوالات………………………………..۸۹

جدول ۴-۱۰٫توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به موارد اولویت منابع برای دیجیتالی شدن ۸۹

جدول۴-۱۱٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به موانع دیجیتالی شدن کتابخانه…………..۹۰

جدول ۴-۱۲٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به امکانات و تجهیزات موجود برای ایجاد

کتابخانه دیجیتال …………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۱۳٫توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به ضرورت ایجاد کتابخانه دیجیتال ………………..۹۳

جدول ۴-۱۴٫ آزمون کو لموگراف – اسمیرنوف………………………………………………………………..۹۴

جدول ۴-۱۴٫ ضریب همبستگی بین دیدگاه مدیران و کتابداران و ایجاد کتابخانه دیجیتالی …….۹۵


چکیده

 

مقدمه: کتابخانه­ها با هدف پاسخ­گویی به مراجعان و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان ایجاد گردیده­اند و خدمات دیجیتال راه­موثری برای رسیدن به این هدف می­باشد که امکان استفاده از راه دور به مراجعان و بدون حضور در کتابخانه و هم­چنین تهیه سریع­تر اطلاعات مورد نیاز آنان را فراهم­می­آورد. امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه در نظر گرفته می شود که در این میان کتابخانه دیجیتال جایگاه ویژه ای را در محیط مجازی دارد.

هدف: هدف تحقیق حاضر آگاهی از دیدگاه­های مدیران و کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال است.

روش­شناسی : روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کتابداران دانشگاه های آزاد استان گیلان تشکیل می­دهند و برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم­افزار اس. پی. اس. اس استفاده شده است .

     نتایج : یافته­های پژوهش نشان می­دهد که مدیران و کتابداران کتابخانه­های­دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان شناخت و آگاهی نسبتا خوبی به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانه­ها مثبت بوده­و انجام آن­را در  کتابخانه­ها  ضروری می­دانند. هم­چنین مدیران و کتابداران، فقدان نیروی انسانی متخصص کتابدار، نداشتن تسلط به زبان­های خارجی، نبودن نیروی انسانی در علوم رایانه­ای، جایگاه نامناسب کتابخانه در تشکیلات اداری، نبود تجهیزات لازم، فقدان بودجه کافی­را از  موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می دانند.

مدیران و کتابداران  آشنایی بسیار خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتالی دارند و  ۶۴۹/. آنها دیدگاه مثبتی برای تشکیل کتابخانه دیجیتالی دارند که این نگرش مثبت بیانگر تمایل آنها در بکارگیری فن آوری اطلاعات برای پاسخگویی به محققان و همکاری بین کتابخانه ای در راستای توسعه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد.

 

کلید واژه:  کتابخانه دیجیتال ، کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد­اسلامی استان گیلان ، مدیران­کتابخانه­های دانشگاه آزاد­اسلامی استان گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

مقدمه

امروزه دسترسی کاربران کتابخانه­های دانشگاهی به روزآمدترین منابع علمی در کوتاه­ترین زمان ممکن، ضرورتی است که این کتابخانه­ها را در ارائه پیشرفته­ترین خدمات اطلاع­رسانی ناگزیر می­سازد. کتابخانه­ها برای ایفای رسالت سنگینی که در جهت ارایه خدمات اطلاع­رسانی نوین بر دوش دارند، نیازمند به کارگیری فن­آوری اطلاعات در پیچیده­ترین سطوح ممکن هستند. فن­آوری اطلاعات که کتابخانه به مفهوم امروز، بدون آن معنا نمی­یابد، ضرورتا” متکی بر عناصر بنیادینی است که زیرساخت فن­آوری اطلاعات را تشکیل می­دهند.

کتابخانه دیجیتال، کتابخانه­ای است که منابع و خدمات کتابخانه­ای را به­صورت دیجیتال در اختیار کاربران قرار می­دهد .

این کتابخانه­ها در راستای توسعه کتابخانه­ها از اواسط سده بیستم به بعد مطرح شدند و از اواخر همین سده پا به عرصه وجود گذاشتند. این کتابخانه­هادر امتداد توسعه و پیشرفت کتابخانه­های سنتی مطرح شدند ونسل جدیدی از کتابخانه­های دیجیتال را معرفی کردند.

بنابر این کتابخانه­های دیجیتال نمی­خواهند و نمی­توانندجایگزین کتابخانه­های سنتی شوند،این کتابخانه­ها برای پاسخ­گویی به نیازهای نوین کاربران به­وجود آمده­اند.

آترتون در سال۱۹۷۷تعریف روشنی از زیر ساخت اطلاعات ارائه داده است. به تعبیر او، زیر ساخت اطلاعات هر کشوری توانایی­های ملی در دسترسی به دانش و اطلاعات و همچنین انتقال دانش و اطلاعات به منظور استفاده عملی از دانش است (آترتون، ۱۹۷۷).

کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسئولیت ارائه خدمات اطلاعاتی به جامعه وسیعی از دانشجویان و اعضای هیات ­علمی را بر عهده دارد، نیازمند همگامی با نوآوری­های موجود در زمینه اطلاع­رسانی است. افزایش تصاعدی تولیدات علمی و تاکید روزافزون دانشگاه­ها بر انجام پژوهش­های پربار علمی، روز به روز بر سنگینی وظایفی که بر دوش کتابخانه­های دانشگاهی است، می­افزاید(حریری، ۱۳۸۸).

باتوجه به رسالت اصلی کتابخانه در برآوردن نیازهای اطلاعات کاربران، امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه­ها در نظر گرفته می­شودکه در این میان ایجاد  کتابخانه­های دیجیتال جایگاه ویژه­ای را در محیط  مجازی اینترنت به خود اختصاص داده است.این نوع کتابخانه­ها با داشتن قابلیت­های بیشتر و پیشرفته­تر برای مدیریت اطلاعات، از دیگر مراکز اطلاعاتی اینترنتی متمایز شده­اند(فدایی،۱۳۸۷).

کتابخانه­ها تنها زمانی می­توانند رضایت کاربران خود را جلب نمایند که خدمات اطلاع رسانی مورد تقاضای کاربران را در مطلوب­ترین سطح ممکن ارائه دهند و تحقق این هدف در گرو فراهم بودن امکاناتی مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه کافی، تجهیزات سخت­افزاری مناسب و دیدگاه مثبت و پذیرای سازمانی و مدیریتی در رابطه با فن­آوری اطلاعات است .

در مورد کتابخانه­های دانشگاهی ایران نیز، امروز بیش از گذشته، دلایلی وجود دارد که استفاده از فن­آوری اطلاعات در کتابخانه و خودکارسازی آن­ها را ضروری می­سازد. افزایش رو به رشد کاربران، نیاز بیشتر به استفاده از مواد کتابخانه­ای در داخل و خارج از کتابخانه­ها، رشد میزان مواد منتشر شده، تغییر ماهیت مواد مطالعاتی(به معنی استفاده بیشتر از لوح­های­فشرده، مجلات الکترونیکی، پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته) و توسعه کامپیوتر­های جدیدتر و ارزان­تر، تنها بخشی از دلایلی هستند که بر خودکارسازی تاکید دارند. علاوه بر فعالیت­های داخلی عادی مثل فهرست­نویسی، فراهم­آوری و کنترل امانت، فن­آوری­های ­اطلاعاتی را می­توان در کتابخانه، برای سایر فعالیت­ها مثل پردازش اطلاعات به کار گرفت. از آن­جا که اکثر کتابخانه­های دانشگاهی به انجام فعالیت­های تحقیقاتی می­پردازند، پردازش اطلاعات برای آن­ها بسیار اهمیت دارد.

کتابخانه در طول تاریخ همواره مرکز نگهداری، بهره­برداری و اشاعه اطلاعات و دانش بشری بوده­اند. افزایش روزافزوان حجم اطلاعات، گسترش سریع اینترنت تولید قالب­های گوناگون اطلاعاتی، پیدایش و تحول چند رسانه­ای­ها، و تمایل فزاینده پژوهشگران به دسترسی به قالب­های الکترونیکی اطلاعات، نقش و عملکرد کتابخانه­ها را در جهان امروز دستخوش تحول ساخته است. به گونه­ای که در حال حاضر، اینترنت گسترده­ترین و روزآمدترین منبع اطلاعاتی بوده و عمومیت آن همچنان رو به افزایش است(امین­پور، ۱۳۸۵).

دانشگاه آزاداسلامی به عنوان دانشگاهی جوان و رو به گسترش به منظور تحقق اهدافش، ناگزیراز داشتن کتابخانه­های توانمندی است که بتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی آن باشد، زیرا هدف اساسی این دانشگاه پرورش استعدادها و انتقال و پیشبرد دانش از طریق آموزش و پژوهش­های علمی است(دانشگاه آزاد،۱۳۷۴).

با نگاهی گذرا، به خوبی می­توان دریافت که همگام با تحولات نظام آموزش و حرکت به سوی آموزش­های الکترونیکی، کتابخانه­ها نیز باید مسیر خود را به سمت دیجیتالی­شدن تغییر دهند تا بتوانند با تغییر نقش خود، جایگاه خود را حفظ نمایند و متناسب با نیاز جامعه خود، نسبت به ارایه خدمات جدید توانا باشند. پیوند کتابخانه­ها، فن­آوری اطلاعات، و آموزش با یکدیگر اتحاد سه جانبه­ای است که کشورهای توسعه یافته در راه نیل به اهداف آموزش خود به لزوم آن واقف هستند و کشورهای در حال توسعه باید به آن عنایت بیشتری داشته باشند(رحیمی­نژاد،۱۳۸۵).

کتابخانه­های دیجیتالی کتابخانه­هایی هستند با همان اهداف ، عملکردها و آرمان­های کتابخانه سنتی که لزوما برای جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان سازماندهی شده­اند. در این تعریف “کتابخانه­های دیجیتالی ” سازمان­های هستند متشکل از کارکنانی متخصص جهت سازماندهی و انتخاب منابع که امکان دسترسی فکری، تفسیر، توزیع و نگهداری بی­عیب و نقض منابع مذکور را فراهم می­کنند. کارکنان کتابخانه دیجیتالی اطمینان دارند که آثار دیجیتالی گردآوری شده در مجموعه به منظور دسترسی سریع و مقرون به صرفه برای استفاده جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان یا مجموعه­ای از چند جامعه در مدت زمان طولانی پایدار خواهند بود(کلوند،۱۹۹۸).

کتابخانه­های دیجیتالی اطلاعات سازماندهی­شده و با کیفیت بالا را فراهم می­کنند بسیاری از ویژگی­های پیشرفته کتابخانه دیجیتالی متکی به فراداده است. کتابداران به منابع موجود در فهرست­ها یا مجموعه­های دیگر از طریق فراداده ها توصیف می­کنند که این امر دستیابی به اطلاعات را تسهیل می­کند (گارسیا کرسیو، ۲۰۱۰).

یک کتابخانه دیجیتالی، چیزی جز خدمات اطلاعاتی کتابخانه­ای توزیعی نیست که به صورت فیزیکی، مجازی و با ترکیبی از هر دو ارایه شود و در آن حجم نسبتا” زیادی از منابع اطلاعاتی تنها در قالب دیجیتالی قابل دسترسی باشندکتابخانه­های دیجیتالی، کتابخانه­هایی هستند که استفاده­کنندگان از نقاط مختلف جهان می­توانند به آن دسترسی پیدا کرده و انواع مختلفی از اطلاعات را شامل متن،صوت، تصویر، ویدئو و …. را بازیابی کنند(سرینیراسل، ۲۰۰۰).

تعداد صفحه : ۱۲۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***