دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP- قسمت ۳

مالیاتی از مطمئن ترین در آمدهای دولت می باشد؛ اما کشور ما از آن دسته کشورهایی نیست که ساختار اقتصادی آن بر محور درآمدهای مالیاتی استوار باشد، زیرا که تاکنون درآمدهای نفتی تعیین کننده سرنوشت اقتصاد کشور بوده می باشد اما اخیراً به دلیل کم شدن در آمد های نفتی و عدم ثبات در تعیین اندازه این در آمد ها در دوره های مختلف به دلیل نوسانات بازارهای نفتی، توجه ویژه ای به اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده شده می باشد.
در طول چهل سال گذشته که این نوع مالیات معمول بوده، تعداد کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را مستقر ساخته اند از مرز ۱۲۰ کشور هم گذشته می باشد. مطالعه گزارش های مربوط به کشورهایی که نظام مالیاتی مزبور را اجرا کرده اند، عموماً حاکی از رضایت آن ها از برقراری این نوع مالیات می باشد (احمدی، ۱۳۸۵)
اجرای مرحله ای مالیات بر ارزش افزوده را از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ آغاز گردیده می باشد، درگیر با مشکلاتی در ارتباط با عدم آشنایی مؤدیان مالیاتی از این قانون همراه بوده می باشد. زیرا که اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیاز به فراهم کردن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مکان، تجهیزات، آموزش پرسنل مورد نیاز، تهیه فرم ها و علی الخصوص آموزش مؤدیان مالیاتی دارد چنانچه آموزش فراگیرترین رکن و عامل اجرای آن می باشد و از نگاهی دیگر به کلید اجرای موفقیت آمیز مالیات بر ارزش افزوده یاد شده می باشد.
ماهیت مدرن، دوره های کوتاه مدت، رویه های خود اظهاری، مکانیسم استرداد و کثرت تعداد، مؤدیان مالیاتی گرفته تا کارکنان و مأموران مالیاتی، مصرف کنندگان، مشاغل حرفه ای مرتبط با آن (حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذی ربط، بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی را الزامی می سازد بر همین اساس در ماده ۳۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف می باشد طرح لازم را برای توسعه و تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی، از طریق رسانه و ساز و کارهای مناسب را در سطح کشور در طول یک دوره زمانی ۵ ساله را تهیه و تنظیم کند.
هدف نهایی آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام، تضمین بقا و ارتقا و بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت افزایش اثربخشی و بهره وری آن می باشد که در نهایت سبب افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و نظام مالیاتی ایران و سبب کارایی و بازدهی بیشتر آن می گردد.

 •  اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

۱-۴-۱                      اهداف اصلی

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که به مطالعه یکی از جنبه های مهم برای بسترسازی و بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام که همان آموزش مؤدیان مالیاتی در اثربخشی اجرای می باشد بپردازد.
آن چیز که این پژوهش بالتبع می باشد شناسایی علمی و سیستماتیک روش ها و شناسایی و رتبه بندی روش ها و کیفیت آموزشی مؤدیان مالیاتی می باشد که باعث افزایش اثربخشی و کارایی و سهولت اجرای مالیات بر ارزش افزوده می گردد.

۱-۴-۲                      اهداف فرعی

 1. ارزیابی نظام مالیاتی ارزش افزوده در استان ایلام و مزایای آن.
 2. مالیات بر ارزش افزوده یک نظام مالیاتی جدید در کشورمان می باشد. گسترش این سیستم، یکی از مهم ترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین موضوعات اخیر می باشد. این سیستم مالیاتی با کوشش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته می باشد.
 3. مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می گردد.
 4. مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد گردید.
 5. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان استان ایلام و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده..
  •  سؤالات پژوهش

۱-۵-۱        سؤال اصلی

آیا بین آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری هست؟

۱-۵-۲                      سؤالات فرعی

آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می گردد، امکان پذیر می باشد؟
آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد گردید، امکان پذیر می باشد؟
آیا شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام، امکان پذیر می باشد؟

۱-۶         فرضیه های پژوهش

۱-۶-۱                      فرضیه اصلی

بین آموزش مؤدیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام ارتباط مثبت و معناداری هست.

۱-۶-۲                      فرضیه های فرعی

 1. زیرساخت های لازم در پروسه وصول مالیات، بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار می باشد.
 2. شفاف سازی مبادلات اقتصادی بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار می باشد.
 3. اطلاع رسانی صحیح و به موقع بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار می باشد.
 4. مشارکت مسئولانه توزیع کنندگان کالا و خدمات بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع تأثیر گذار می باشد.

تعداد صفحه : ۱۴۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***