دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های منتخب علم و فناوری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : علم سنجی

عنوان :  تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های منتخب علم و فناوری

دانشکده­ی علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

پایان نامه

برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد (M.A)

رشته­ی علم­سنجی

عنوان

تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های منتخب علم و فناوری

استاد راهنما

دکتر حمزه­علی نورمحمدی

 استاد مشاور

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کمّی و کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور شامل فناوری­های نانو، زیست و انرژی هسته­ای با بهره گرفتن از داده­های بخش­های نمایه استنادی گسترش یافته علوم و همایش­های علوم پایگاه وب آو ساینس در طی سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در مقایسه با کشورهای رقیب در چشم­انداز ۱۴۰۴ بوده است. همچنین بررسی کمّی و کیفی میزان همکاری­های بین­المللی ایران، دانشگاه­ها و نویسندگان برتر ایرانی و وضعیت مجلات علمی بین­المللی که به چاپ تولیدات علمی ایرانیان پرداخته­اند، از دیگر اهداف این پایان­نامه می­باشد. این پژوهش از نوع مطالعات علم­سنجی است که با بهره گرفتن از روش تحلیل استنادی انجام می­گیرد. از روش تطبیقی و هم­چنین نرم­افزارهای SPSSو Excel برای تجزیه تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بروندادهای علمی ایران در حوزه­های اولویت­دار مورد بررسی در طی ده سال مذکور رشد صعودی داشته است؛ به طوری که نرخ رشد متوسط تولیدات علمی ایران در حوزه­های اولویت­دار فناوری نانو ۵۷ درصد، زیست فناوری ۲۹ درصد و در انرژی هسته­ای ۴۲ درصد می­باشد. در رتبه­بندی بر اساس تعداد تولیدات علمی در زمینه فناوری نانو، کشور ایران در بین ۱۳۶ کشور جهان، با تعداد ۲۳۲۵ تولیدات علمی حدود ۲۶/۱ درصد از کل تولیدات علمی جهان در این زمینه را دارا می­باشد و رتبه نوزدهم را دارد. در زیست فناوری در بین ۱۸۶ کشور جهان، در رتبه ۲۵ و با تعداد تولیدات ۲۱۶۲ در حدود ۹/۰ تولیدات کل جهان را دارا است. در انرژی هسته­ای هم از بین ۱۳۷ کشور جهان، ایران با تعداد ۹۳۳ تولیدات و حدود ۷۹/۰ درصد از کل تولیدات جهان، در رتبه ۲۹ می­باشد. بیشترین همکاری علمی بین­المللی کشور ایران در هر سه اولویت علم و فناوری منتخب با کشور آمریکا می­باشد و میانگین ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان ایرانی در حوزه زیست فناوری با ۶۶/۰ بیشتر از دو حوزه دیگر و در حوزه انرژی هسته­ای با ۶۴/۰ بیشتر از حوزه فناوری نانو با ۵۹/۰ می­باشد. مطالعه ارتباط بین تعداد انتشارات و تعداد استنادات، تعداد انتشارات و شاخص اچ، تعداد نویسندگان و تعداد استنادات، و تعداد کشورهای همکار در تولید بروندادهای علمی و استنادات در کشورهای رقیب مورد بررسی، وجود رابطه مستقیم و معناداری را نشان می­دهد. بین تعداد استنادات دریافتی در سه حوزه اولویت­دار مورد بررسی هم تفاوت معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها: ارزیابی بروندادهای علمی، ایران، اولویت­های علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، همکاری علمی بین­المللی، شاخص­های ارزیابی مجلات
 فهرست مطالب
عنوان……….. صفحه
چکیده أ
فهرست جدول ها ص
فهرست شکل­ها ک
فصل اول: کلیات پژوهش… ۱
۱-۱٫ مقدمه. ۲
۱-۲٫ بیان مسأله. ۴
۱-۳٫ اهداف پژوهش… ۶
۱-۳-۱٫ هدف کلی.. ۶
۱-۳-۲٫ اهداف فرعی.. ۷
۱-۴٫ اهمیت موضوع پژوهش… ۱۰
۱-۴-۱٫ اهمیت و ضرورت نظری پژوهش: ۱۰
۱-۴-۲٫ اهمیت کاربردی پژوهش: ۱۱
۱-۵٫ سؤالات پژوهش… ۱۱
۱-۵-۱٫ سؤال اصلی پژوهش… ۱۱
۱-۵-۲٫ سؤالات فرعی پژوهش… ۱۲
۱-۶٫ تعاریف متغیرهای پژوهش… ۱۵
۱-۶-۱٫ تعاریف نظری اجزای مسأله. ۱۵
۱-۶-۱-۱٫ بروندادهای علمی.. ۱۵
۱-۶-۱-۲٫ اولویت­های علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور جمهوری اسلامی ایران. ۱۵
۱-۶-۱-۳٫ همکاری علمی.. ۱۶
۱-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی اجزای مسأله. ۱۶
۱-۶-۲-۱٫ بروندادهای علمی.. ۱۶
۱-۶-۲-۲٫ اولویت­های علم و فناوری منتخب(فناوریهای نانو، زیست و انرژی هسته­ای) ۱۶
۱-۶-۲-۳٫ همکاری علمی.. ۱۷
۱-۷٫ جمع­بندی.. ۱۷
فصل دوم. ۱۸
مبانی نظری و پیشینه پژوهش… ۱۸
۲-۱٫ مقدمه. ۱۹
۲-۲٫علم­سنجی و ارزیابی بروندادهای علمی.. ۲۰
۲-۲-۱٫ تعریف علم­سنجی.. ۲۰
۲-۲-۲٫ تاریخچه پیدایش علم­سنجی.. ۲۲
۲-۲-۳٫ تعریف کتابسنجی.. ۲۴
۲-۲-۴٫ ارتباط علم­سنجی با کتاب­سنجی.. ۲۵
۲-۲-۵٫ استناد. ۲۶
۲-۲-۶٫ کاربرد تحلیل استنادی.. ۲۷
۲-۳٫ شاخص­های ارزیابی بروندادهای علمی.. ۳۱
۲-۳-۱٫ تاریخچه پیدایش شاخص­های ارزیابی.. ۳۱
۲-۳-۲٫ اهمیت انجام مقایسه و نرمالسازی با رویکرد علم سنجی.. ۳۵
۲-۴٫ تحلیل بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران. ۳۸
۲-۴-۱٫ موانع توسعه علم و فناوری در کشور جمهوری اسلامی ایران. ۴۰
۲-۵٫ اهمیت ارزیابی پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی.. ۴۱
۲-۵-۱٫ شاخص­های بهنجار شده موجود برای ارزیابی دانشمندان و مؤسسات پژوهشی.. ۴۳
۲-۵-۱-۱٫ شاخص اچ.. ۴۳
۲-۵-۱-۲٫ شاخص جی.. ۴۵
۲-۵-۱-۳٫ شاخص اچ جی.. ۴۶
۲-۵-۱-۴٫ شاخص پی.. ۴۶
۲-۶٫ اهمیت مجلات… ۴۶
۲-۶-۱٫ شاخص­های ارزیابی مجلات… ۴۷
۲-۶-۱-۲٫ ایجاد طرح وزندهی کردن. ۴۹
۲-۶-۱-۳٫ کاربرد عملی نفوذ مجلات نارین و ضریب تأثیر گارفیلد در علم­سنجی.. ۵۰
۲-۷٫ همکاری­های علمی.. ۵۲
۲-۷-۱٫ ضریب همکاری گروهی.. ۵۴
۲-۸٫چشم­انداز و نقشه جامع علمی کشور ایران. ۵۴
۲-۸-۱٫ چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی.. ۵۴
۲-۸-۲٫ مفهوم شناسی نقشه جامع علمی کشور به عنوان چشم­انداز علمی کشور. ۵۶
۲-۸-۳٫ دسته­بندی حوزه­های اولویت دار. ۵۷
۲-۸-۴٫ نرخ تولید علم و کیفیت تولید علم در نقشه جامع علمی کشور. ۵۸
۲-۸-۵٫ چشم­انداز کشور ترکیه. ۵۹
۲-۹٫اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور. ۶۰
۲-۹-۱٫ اهمیت فناوری­های نوین در جهان. ۶۰
۲-۹-۱-۱٫ فناوری نانو(تعریف، تاریخچه، اهمیت) ۶۰
۲-۹-۱-۲٫ زیست­فناوری(تعریف، تاریخچه، اهمیت) ۶۳
۲-۹-۱-۳٫ انرژی هسته ای.. ۶۷
۲-۱۰٫معرفی پایگاه­های استنادی مورد استفاده ۶۸
۲-۱۰-۱٫ وب آو ساینس… ۶۹
شکل ۲-۲٫ صفحه جستجوی پیشرفته پایگاه وب آو ساینس… ۶۹
جدول۲-۱٫ انواع مدارک نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس(برگرفته از صفحه جستجوی پایگاه وب آو ساینس) ۷۰
جدول ۲-۲ . انواع مختلف قالب مدارک نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس… ۷۱
۲-۱۰-۲٫ پایگاه اطلاعاتی جی سی آر. ۷۲
شکل ۲-۳ . صفحه اصلی پایگاه استنادی نشریات… ۷۲
۲-۱۰-۳٫ پایگاه ای اس آی.. ۷۳
شکل ۲- ۴٫ صفحه اصلی پایگاه اطلاعاتی ESI 73
۲-۱۱٫ جمع بندی مبانی نظری.. ۷۴
۲-۱۲٫ پیشینه پژوهش… ۷۵
۲-۱۲-۱٫ پیشینه در داخل ایران. ۷۵
۲-۱۲-۱-۱٫ ارزیابی بروندادهای علمی در اولویت­های علم و فناوری سطح الف منتخب از نقشه جامع علمی کشور. ۷۵
۲-۱۲-۱-۲٫ ارزیابی بروندادهای علمی در حوزه­های مختلف علم و فناوری.. ۷۸
۲-۱۲-۱-۳٫ بررسی جایگاه ایران در علوم جهانی.. ۸۷
۲-۱۲-۱-۴٫ ارزیابی بروندادهای علمی دانشگاه­ها و مؤسسات… ۹۳
۲-۱۲-۲٫ پیشینه در خارج از ایران. ۹۶
۲-۱۲-۲-۱٫ ارزیابی بروندادهای علمی در اولویت­های علم و فناوری سطح الف نقشه جامع علمی کشور جمهوری اسلامی ایران. ۹۶
۲-۱۲-۲-۲٫ ارزیابی بروندادهای علمی در حوزه­های مختلف علم و فناوری.. ۱۰۸
۲-۱۳٫ جمع­بندی از مرور پیشینه­ها ۱۱۷
فصل سوم. ۱۲۰
۳-۱٫ مقدمه. ۱۲۱
۳-۲٫ روش پژوهش… ۱۲۱
۳-۳٫ جامعه آماری پژوهش… ۱۲۲
۳-۴٫ روش نمونه­گیری و حجم نمونه. ۱۲۳
۳-۵٫ ابزار گردآوری داده­ها ۱۲۳
۳-۶٫ روش جمعآوری داده­ها ۱۲۴
۳-۷٫ روش تجزیه تحلیل داده­ها ۱۲۷
۳-۸٫ جمع­بندی.. ۱۲۸
فصل چهارم. ۱۲۹
۴-۱٫ مقدمه. ۱۳۰
۴-۲٫ پاسخ به سؤالات پژوهش… ۱۳۱
۴-۲-۱٫ تعداد و سهم کل بروندادهای علمی کشورهای جهان در حوزه­های اولویت­دار مورد بررسی در دوره زمانی۲۰۰۲-۲۰۱۱ به تفکیک قاره­های جهان. ۱۳۱
۴-۲-۲٫ برترین کشورها از نظر کمّیت تولیدات علمی در حوزه­های اولویت­دار علم و فناوری منتخب   ۱۳۴
۴-۲-۳٫ بروندادهای علمی کشورهای مورد بررسی در هر یک از حوزه های اولویت­دار علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای.. ۱۳۸
۴-۲-۳-۱٫ تعداد کل بروندادهای علمی، سهم جهانی از بروندادهای علمی و رتبه جهانی و منطقه­ای کشورهای مورد بررسی در حوزه­های اولویت­دار منتخب… ۱۳۹
۴-۲-۳-۲٫ رتبه منطقه­ای بروندادهای علمی ایران و سایر کشورهای رقیب مورد بررسی در حوزه­های اولویت­دار مورد بررسی به طور کلی و بدون اعمال محدودیت زمانی برای شناسایی جایگاه واقعی کشور ایران در حوزه­های مذکور. ۱۴۳
۴-۲-۴٫ میزان رشد بروندادهای علمی جهانی در سال­های مختلف مورد بررسی در اولویت­های علم و فناوری نانو، زیست و انرژی هسته­ای.. ۱۴۴
۴-۲-۴-۱٫ تعداد و میزان رشد بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای.. ۱۴۷
۴-۲-۵٫ میزان کیفیت بروندادهای علمی ۲۳ کشور مورد بررسی در هر یک از اولویت­های علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای.. ۱۴۸
۴-۲-۶٫ تعداد نویسندگان، دانشگاهها، کشورهای همکار و تعداد نشریات در کشورهای مورد بررسی برای ارائه فرمولی برای پیش­بینی آینده ۱۵۵
۴-۲-۶-۱٫ آزمون رگرسیون. ۱۵۸
۴-۲-۶-۱-۱٫ بررسی عوامل مؤثر بر رشد استنادات در حوزه اولویتدار انرژی هسته­ای.. ۱۵۸
۴-۲-۶-۱-۲٫ بررسی عوامل مؤثر بر رشد استنادات در رشته فناوری نانو. ۱۶۰
۴-۲-۶-۱-۳٫ بررسی عوامل مؤثر بر رشد استنادات در حوزه اولویت­دار زیست فناوری.. ۱۶۱
۴-۲-۷٫ دستهبندیهای موضوعی مرتبط با اولویت­های علم و فناوری در بروندادهای علمی کشور ایران  ۱۶۳
۴-۲-۸٫ وضعیت شاخصهای کیفی علمسنجی مانند شاخص اچ، جی، اچجی، پی در اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هستهای بروندادهای علمی کشور ایران. ۱۶۶
۴-۲-۹٫ میزان همکاریهای علمی بین المللی ایران در اولویت­های علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای با سایر کشورهای جهان. ۱۶۷
۲-۴-۹-۱٫ کشورهای برتر از نظر تعداد همکاریهای علمی بین­المللی با کشور ایران و همچنین شاخصهای ارزیابی کیفیت مانند تعداد استنادات، میانگین استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ در اولویت­های علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای.. ۱۶۸
۲-۴-۹-۱-۱٫ کشورهای برتر همکاری کننده با ایران در حوزه زیست فناوری.. ۱۶۸
۲-۴-۹-۱-۲٫ کشورهای برتر همکاری کننده با ایران در حوزه فناوری نانو. ۱۶۹
۲-۴-۹-۱-۳٫ کشورهای برتر همکاری کننده با ایران در حوزه انرژی هسته­ای.. ۱۷۰
۴-۲-۹-۲٫ مقایسه بروندادهای علمی با همکاری­های علمی بینالمللی و ملّی بر اساس شاخص­های کمّی و کیفی در هر یک از اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای.. ۱۷۱
۴-۲-۱۰٫ شبکه هم­نویسندگی برای بروندادهای علمی کشور ایران با همکاری­های علمی بینالمللی در هر یک از حوزه های اولویتدار مورد بررسی در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱٫ ۱۷۲
۴-۲-۱۰-۱٫ شبکه هم­نویسندگی بروندادهای علمی ایران در حوزه زیست فناوری.. ۱۷۳
۴-۲-۱۰-۲٫ شبکه هم­نویسندگی بروندادهای علمی ایران در حوزه فناوری نانو. ۱۷۴
۴-۲-۱۰-۳٫ شبکه هم­نویسندگی بروندادهای علمی ایران در حوزه انرژی هسته­ای.. ۱۷۵
۴-۲-۱۱٫ ضریب همکاری گروهی نویسندگان ایرانی در طی سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱٫ ۱۷۶
۴-۲-۱۲٫ وضعیت نویسندگان برتر ایرانی در اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای بر اساس شاخص­های ارزیابی کمّی و کیفی.. ۱۷۷
جدول ۴-۲۳٫ وضعیت کمّی و کیفی نویسندگان ایرانی در حوزه اولویتدار زیست فناوری در سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱  ۱۷۷
۴-۲-۱۳٫ برترین دانشگاهها و مؤسسات ایرانی در حوزه های اولویتدار زیست، نانو و انرژی هسته­ای در دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱٫ ۱۸۰
۴-۲-۱۳-۱٫ دانشگاهها و مؤسسات برتر ایرانی از لحاظ دارا بودن بیشترین تعداد بروندادهای علمی در حوزه­های اولویت­دار علم و فناوری و بررسی کیفیت آنها بر اساس شاخص­های بروندادی.. ۱۸۰
۴-۲-۱۴٫ مجلات معتبر بین­المللی که بیشترین تولیدات علمی نویسندگان ایرانی در زمینه­های موضوعی مذکور در آنها چاپ شده است، کدامند؟. ۱۸۶
۴-۲-۱۵٫ مجلاتی که تولیدات علمی ایرانیان در آنها به چاپ رسیده اند در مقایسه با مجلات بین المللی ، در حوزه­های موضوعی مورد بررسی به صورت تفکیک سال­های مورد بررسی از نظر شاخص­های مختلف ارزیابی کیفیت در چه وضعیتی قرار دارند؟. ۱۹۲
۴-۲-۱۶٫ بررسی ارتباط بین تعداد انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) ۱۹۸
۴-۲-۱۶-۱٫ ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویت­دار انرژی هسته­ای  ۱۹۸
۴-۲-۱۶-۲٫ ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویت­دار فناوری نانو  ۱۹۸
۴-۲-۱۶-۳٫ ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویت­دار زیست فناوری  ۱۹۹
۴-۲-۱۷٫ بررسی ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی در حوزه­های اولویت­دار علم و فناوری انرژی هسته­ای، فناوری نانو و زیست فناوری.. ۱۹۹
۴-۲-۱۷-۱٫ ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار انرژی هسته­ای.. ۱۹۹
جدول۴-۳۸٫ ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار انرژی هسته­ای  ۱۹۹
۴-۲-۱۷-۲٫ ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار فناوری نانو. ۲۰۰
۴-۲-۱۷-۳٫ ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار زیست فناوری.. ۲۰۰
۴-۲-۱۸٫ بررسی ارتباط بین تعداد استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی در حوزه­های اولویتدار علم و فناوری انرژی هسته­ای ، نانو و زیست… ۲۰۰
۴-۲-۱۸-۱٫ رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار انرژی هسته­ای  ۲۰۱
۴-۲-۱۸-۲٫ رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار فناوری نانو  ۲۰۱
۴-۲-۱۸-۳٫ رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار زیست فناوری  ۲۰۲
۴-۲-۱۹٫ بررسی ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی در حوزه­های اولویت­دار علم و فناوری انرژی هسته­ای، فناوری نانو و زیست فناوری.. ۲۰۲
۴-۲-۱۹-۱٫ ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار انرژی هسته­ای  ۲۰۲
۴-۲-۱۹-۲٫ ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویت­دار فناوری نانو  ۲۰۳
۴-۲-۱۹-۳٫ ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویت­دار زیست فناوری  ۲۰۳
۴-۲-۲۰٫ بررسی ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی و استنادات دریافتی بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی در حوزه­های اولویت­دار انرژی هسته­ای ، نانو و زیست فناوری.. ۲۰۳
۴-۲-۲۰-۱٫ ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار انرژی هسته­ای.. ۲۰۴
۴-۲-۲۰-۲٫ ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در زمینه فناوری نانو  ۲۰۴
۴-۲-۲۰-۳٫ ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویت­دار زیست فناوری.. ۲۰۵
۴-۲-۲۱٫ آزمون­های آماری مربوط به بررسی وجود و یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری در شاخصهای ارزیابی بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی.. ۲۰۵
۴-۲-۲۱-۱٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین شاخص اچ بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی در سه حوزه اولویت­دار علم و فناوری منتخب… ۲۰۵
۴-۲-۲۱-۲٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین شاخص تعداد استنادات به ازای انتشارات ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی.. ۲۰۶
۴-۲-۲۲٫ آزمونهای بررسی تفاوت برای بروندادهای علمی کشور ایران. ۲۰۷
۴-۲-۲۲-۱٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار میان میزان رشد بروندادهای علمی کشور ایران در هر یک از اولویت­های علم و فناوری نانو، زیست و انرژی هسته­ای.. ۲۰۷
۴-۲-۲۲-۲٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری تفاوت بین میزان استناد به بروندادهای علمی ایران در اولویت­های علم و فناوری.. ۲۰۷
۴-۲-۲۲-۳٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین نسبت بین استنادات و انتشارات نویسندگان برتر ایرانی در اولویت­های علم و فناوری مورد بررسی.. ۲۰۸
۴-۲-۲۲-۴٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار بین بروندادهای علمی اولویت­های علم و فناوری و میزان استنادات دریافتی نویسندگان برتر ایرانی.. ۲۰۸
۴-۲-۲۲-۵٫بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین شاخص اچ بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در اولویت­های علم و فناوری مورد بررسی ۲۰۹
فصل پنجم. ۲۱۰
۵-۱٫ مقدمه. ۲۱۱
۵-۲٫ نتیجه­گیری از یافته­های پژوهش… ۲۱۱
۵-۲-۱٫ کمّیت و سهم بروندادهای علمی جهان به تفکیک قاره­های مختلف در حوزه های اولویت­دار علم و فناوری چگونه می­باشد؟. ۲۱۲
۵-۲-۲٫ برترین کشورهای جهان از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی زبان و قالب بروندادهای علمی جهانی و ایرانی کدامند؟ ۲۱۲
۵-۲-۳٫ رتبه جهانی و منطقه­ای ایران و کشورهای رقیب در چشم­انداز ۱۴۰۴، بر اساس کمّیت و سهم جهانی بروندادهای علمی آنها، در طی ده سال مذکور به چه نحوی میباشد؟. ۲۱۳
۵-۲-۴٫ ضریب رشد تولیدات علمی کشورهای مورد بررسی در هر یک از سه اولویت منتخب در طی سال­های مذکور چقدر است؟. ۲۱۳
۵-۲-۵٫ وضعیت کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای رقیب در چشم­انداز ۱۴۰۴، به چه نحو میباشد؟. ۲۱۴
۵-۲-۶٫ وضوعاتی که بیشترین تعداد بروندادهای علمی را در هر یک از حوزه­های اولویت­دار مورد بررسی دارا می­باشند کدامند؟ ۲۱۵
۵-۲-۷٫ کمّیت و کیفیت تولیدات علمی کشور ایران با همکاری­های علمی بین المللی و ملّی در اولویت­های منتخب علم و فناوری به چه نحوی میباشد؟. ۲۱۵
۵-۲-۸٫ میانگین ضریب همکاری گروهی نویسندگان ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی در دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به چه میزانی میباشد؟. ۲۱۷
۵-۲-۹٫ برترین نویسندگان ایرانی از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی وابستگی سازمانی و کیفیت بروندادهای علمی آنها کدامند؟. ۲۱۷
۵-۲-۱۰٫ مجلات بین­المللی که بیشترین تولیدات علمی محققان ایرانی در آنها به چاپ رسیده است کدامند و کیفیت و نفوذ آنها به چه نحوی می­باشد؟. ۲۱۸
۵-۲-۱۱٫ آیا بین شاخص­های مختلف بروندادی در ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟ ۲۱۸
۵-۴٫ پیشنهادهای حاصل از پژوهش… ۲۱۹
۵-۴-۱٫ پیشنهادهای اجرایی.. ۲۱۹
۵-۴-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده ۲۲۰
فهرست منابع. ۲۲۱
پیوست الف… ۲۳۰
چکیده انگلیسی.. ۲۳۲
مقدمه
علم و فناوری زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می­شود؛ از این رو ارزیابی آن در سطح بین­المللی به عنوان فرایندی رو به رشد در سال­های اخیر، مورد توجه قرار گرفته است و هم­اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوص انجام می­شود؛ زیرا بدین طریق می­توان نظام علم و فناوری هر کشور را توصیف و ساختار آن را شناسایی و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص کرد تا بتوان با تعیین راهبردها و برنامه­ریزی­های دقیق و منظم و اجرای عملی آنها به توسعه پایدار دست یافت(خالقی، ۱۳۸۶).
سیاست­ها، برنامه­ها و فعالیت­های علوم و تکنولوژی در کشورهای مختلف مبین این حقیقت است که دستیابی به اهداف عالی توسعه علم وتکنولوژی، بدون سیاست­ها و برنامه­های روشن و مشخص و ساختاری مناسب ممکن نبوده و اتلاف وقت، منابع و سرمایه­های ملّی را به همراه خواهد داشت(مهدوی، ۱۳۷۸، ص.۲). پژوهش در پیشینه چشم­انداز در جهان نشان می­دهد که این موضوع بسیار جوان و نوظهور بوده و قدمت آن حدود ۳۰ سال است. جوامع مختلف در سطح جهانی، با بهره گرفتن از علم آینده­شناسی، آینده­نگری و آینده­پژوهی، توانسته­اند چشم­انداز مطلوبی برای آینده خویش تصویر کنند. در ایران برنامه­ریزی­های بلند مدت از اواخر دهه ۱۳۲۰ شروع شده و همواره در مراحل مختلف برای تدوین یک چشم­انداز مناسب برای کشور تلاش شده است(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، ۱۳۸۶، ص.۱۶۹-۱۷۰).
امروزه با تدوین نقشه جامع علمی کشور که مجموعه­ای است جامع، هماهنگ، پویا و آینده­نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست­ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش­های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم­انداز بیست ساله کشور(شورای عالی انقلاب فرهنگی،۱۳۹۰، ص. د)، برنامه­ریزی اصولی برای رسیدن به همه اهداف پیش­بینی شده در آن و سنجش و ارزیابی وضعیت کشور در اولویت­های مختلف علم و فناوری ضروری به نظر می­رسد؛ به این دلیل که در جوامع امروزی به دلیل انفجار اطلاعات و مسائل و محدودیت­های اقتصادی و… علم نه تنها محصولی فکری و فرهنگی است، بلکه بخش جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی و از جمله مهم­ترین مؤلفه­های آن محسوب می شود(حیدری، ۱۳۸۸، ص ۷۹).
اهمیت روز­افزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی، جایگاه خاصی به ارزیابی علم و فناوری داده است که دانشی کاربردی با فواید بسیاری می­باشد که آن را به صورت فرایندی رو به توسعه درآورده است تا جایی که دولت­ها، سازمان­های بین­المللی و بنگاه­های خصوصی به اجرای آن همت می­گمارند و از نتایج و آثار آن بهره­های فراوان می­­برند.ارزیابی علم و فناوری در جهان پیشینه­ای نزدیک به چهار دهه دارد. این ارزیابی اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوصی انجام می­شود. در سال­های اخیر برخی کشورهای در حال توسعه نیز گام­هایی در مسیر انجام آن برداشته­اند(شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۲، ص. ۱).
امروزه تحقیقات علم­سنجی به ارزیابی وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشورها با اهداف کمک به سیاست علم می­پردازند. از جمله ابزارهایی که متخصصان علم­سنجی را برای رسیدن به اهدافشان یاری می­رساند، نمایه­های استنادی معتبر بین­المللی می­باشند که وضعیت بروندادهای علمی هر کشور را با بهره گرفتن از شاخص­های مختلف بروندادی در سطح بین­المللی نشان می­دهند. این پژوهش در نظر دارد تا با روش تحلیل استنادی و با رویکرد علم­سنجی به تحلیل وضعیت کمّی و کیفی بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور(فناوری­های نانو، زیست و هسته­ای) در مقایسه با کشورهای رقیب در چشم­انداز ۱۴۰۴ بپردازد. این پژوهش با بهره گرفتن از داده­های مستخرج از مجموعه پایگاه­های استنادی تامسون رویترز در دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ ، بر اساس شاخص­های ارزیابی علم و فناوری و به منظور ارائه پیشنهاداتی برای تصمیم­گیران­ و سیاست­گذاران این عرصه­ها، انجام شده است.
تعداد صفحه : ۲۳۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***