دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های منتخب علم و فناوری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : علم سنجی

عنوان :  تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های منتخب علم و فناوری

دانشکده­ی علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

پایان نامه

برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد (M.A)

رشته­ی علم­سنجی

عنوان

تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های منتخب علم و فناوری

استاد راهنما

دکتر حمزه­علی نورمحمدی

 استاد مشاور

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کمّی و کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور شامل فناوری­های نانو، زیست و انرژی هسته­ای با بهره گرفتن از داده­های بخش­های نمایه استنادی گسترش یافته علوم و همایش­های علوم پایگاه وب آو ساینس در طی سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در مقایسه با کشورهای رقیب در چشم­انداز ۱۴۰۴ بوده است. همچنین بررسی کمّی و کیفی میزان همکاری­های بین­المللی ایران، دانشگاه­ها و نویسندگان برتر ایرانی و وضعیت مجلات علمی بین­المللی که به چاپ تولیدات علمی ایرانیان پرداخته­اند، از دیگر اهداف این پایان­نامه می­باشد. این پژوهش از نوع مطالعات علم­سنجی است که با بهره گرفتن از روش تحلیل استنادی انجام می­گیرد. از روش تطبیقی و هم­چنین نرم­افزارهای SPSSو Excel برای تجزیه تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بروندادهای علمی ایران در حوزه­های اولویت­دار مورد بررسی در طی ده سال مذکور رشد صعودی داشته است؛ به طوری که نرخ رشد متوسط تولیدات علمی ایران در حوزه­های اولویت­دار فناوری نانو ۵۷ درصد، زیست فناوری ۲۹ درصد و در انرژی هسته­ای ۴۲ درصد می­باشد. در رتبه­بندی بر اساس تعداد تولیدات علمی در زمینه فناوری نانو، کشور ایران در بین ۱۳۶ کشور جهان، با تعداد ۲۳۲۵ تولیدات علمی حدود ۲۶/۱ درصد از کل تولیدات علمی جهان در این زمینه را دارا می­باشد و رتبه نوزدهم را دارد. در زیست فناوری در بین ۱۸۶ کشور جهان، در رتبه ۲۵ و با تعداد تولیدات ۲۱۶۲ در حدود ۹/۰ تولیدات کل جهان را دارا است. در انرژی هسته­ای هم از بین ۱۳۷ کشور جهان، ایران با تعداد ۹۳۳ تولیدات و حدود ۷۹/۰ درصد از کل تولیدات جهان، در رتبه ۲۹ می­باشد. بیشترین همکاری علمی بین­المللی کشور ایران در هر سه اولویت علم و فناوری منتخب با کشور آمریکا می­باشد و میانگین ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان ایرانی در حوزه زیست فناوری با ۶۶/۰ بیشتر از دو حوزه دیگر و در حوزه انرژی هسته­ای با ۶۴/۰ بیشتر از حوزه فناوری نانو با ۵۹/۰ می­باشد. مطالعه ارتباط بین تعداد انتشارات و تعداد استنادات، تعداد انتشارات و شاخص اچ، تعداد نویسندگان و تعداد استنادات، و تعداد کشورهای همکار در تولید بروندادهای علمی و استنادات در کشورهای رقیب مورد بررسی، وجود رابطه مستقیم و معناداری را نشان می­دهد. بین تعداد استنادات دریافتی در سه حوزه اولویت­دار مورد بررسی هم تفاوت معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها: ارزیابی بروندادهای علمی، ایران، اولویت­های علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، همکاری علمی بین­المللی، شاخص­های ارزیابی مجلات
 فهرست مطالب
عنوان……….. صفحه
چکیده أ
فهرست جدول ها ص
فهرست شکل­ها ک
فصل اول: کلیات پژوهش… ۱
۱-۱٫ مقدمه. ۲
۱-۲٫ بیان مسأله. ۴
۱-۳٫ اهداف پژوهش… ۶
۱-۳-۱٫ هدف کلی.. ۶
۱-۳-۲٫ اهداف فرعی.. ۷
۱-۴٫ اهمیت موضوع پژوهش… ۱۰
۱-۴-۱٫ اهمیت و ضرورت نظری پژوهش: ۱۰
۱-۴-۲٫ اهمیت کاربردی پژوهش: ۱۱
۱-۵٫ سؤالات پژوهش… ۱۱
۱-۵-۱٫ سؤال اصلی پژوهش… ۱۱
۱-۵-۲٫ سؤالات فرعی پژوهش… ۱۲
۱-۶٫ تعاریف متغیرهای پژوهش… ۱۵
۱-۶-۱٫ تعاریف نظری اجزای مسأله. ۱۵
۱-۶-۱-۱٫ بروندادهای علمی.. ۱۵
۱-۶-۱-۲٫ اولویت­های علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور جمهوری اسلامی ایران. ۱۵
۱-۶-۱-۳٫ همکاری علمی.. ۱۶
۱-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی اجزای مسأله. ۱۶
۱-۶-۲-۱٫ بروندادهای علمی.. ۱۶
۱-۶-۲-۲٫ اولویت­های علم و فناوری منتخب(فناوریهای نانو، زیست و انرژی هسته­ای) ۱۶
۱-۶-۲-۳٫ همکاری علمی.. ۱۷
۱-۷٫ جمع­بندی.. ۱۷
فصل دوم. ۱۸
مبانی نظری و پیشینه پژوهش… ۱۸
۲-۱٫ مقدمه. ۱۹
۲-۲٫علم­سنجی و ارزیابی بروندادهای علمی.. ۲۰
۲-۲-۱٫ تعریف علم­سنجی.. ۲۰
۲-۲-۲٫ تاریخچه پیدایش علم­سنجی.. ۲۲
۲-۲-۳٫ تعریف کتابسنجی.. ۲۴
۲-۲-۴٫ ارتباط علم­سنجی با کتاب­سنجی.. ۲۵
۲-۲-۵٫ استناد. ۲۶
۲-۲-۶٫ کاربرد تحلیل استنادی.. ۲۷
۲-۳٫ شاخص­های ارزیابی بروندادهای علمی.. ۳۱
۲-۳-۱٫ تاریخچه پیدایش شاخص­های ارزیابی.. ۳۱
۲-۳-۲٫ اهمیت انجام مقایسه و نرمالسازی با رویکرد علم سنجی.. ۳۵
۲-۴٫ تحلیل بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران. ۳۸
۲-۴-۱٫ موانع توسعه علم و فناوری در کشور جمهوری اسلامی ایران. ۴۰
۲-۵٫ اهمیت ارزیابی پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی.. ۴۱
۲-۵-۱٫ شاخص­های بهنجار شده موجود برای ارزیابی دانشمندان و مؤسسات پژوهشی.. ۴۳
۲-۵-۱-۱٫ شاخص اچ.. ۴۳
۲-۵-۱-۲٫ شاخص جی.. ۴۵
۲-۵-۱-۳٫ شاخص اچ جی.. ۴۶
۲-۵-۱-۴٫ شاخص پی.. ۴۶
۲-۶٫ اهمیت مجلات… ۴۶
۲-۶-۱٫ شاخص­های ارزیابی مجلات… ۴۷
۲-۶-۱-۲٫ ایجاد طرح وزندهی کردن. ۴۹
۲-۶-۱-۳٫ کاربرد عملی نفوذ مجلات نارین و ضریب تأثیر گارفیلد در علم­سنجی.. ۵۰
۲-۷٫ همکاری­های علمی.. ۵۲
۲-۷-۱٫ ضریب همکاری گروهی.. ۵۴
۲-۸٫چشم­انداز و نقشه جامع علمی کشور ایران. ۵۴
۲-۸-۱٫ چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی.. ۵۴
۲-۸-۲٫ مفهوم شناسی نقشه جامع علمی کشور به عنوان چشم­انداز علمی کشور. ۵۶
۲-۸-۳٫ دسته­بندی حوزه­های اولویت دار. ۵۷
۲-۸-۴٫ نرخ تولید علم و کیفیت تولید علم در نقشه جامع علمی کشور. ۵۸
۲-۸-۵٫ چشم­انداز کشور ترکیه. ۵۹
۲-۹٫اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور. ۶۰
۲-۹-۱٫ اهمیت فناوری­های نوین در جهان. ۶۰
۲-۹-۱-۱٫ فناوری نانو(تعریف، تاریخچه، اهمیت) ۶۰
۲-۹-۱-۲٫ زیست­فناوری(تعریف، تاریخچه، اهمیت) ۶۳
۲-۹-۱-۳٫ انرژی هسته ای.. ۶۷
۲-۱۰٫معرفی پایگاه­های استنادی مورد استفاده ۶۸
۲-۱۰-۱٫ وب آو ساینس… ۶۹
شکل ۲-۲٫ صفحه جستجوی پیشرفته پایگاه وب آو ساینس… ۶۹
جدول۲-۱٫ انواع مدارک نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس(برگرفته از صفحه جستجوی پایگاه وب آو ساینس) ۷۰
جدول ۲-۲ . انواع مختلف قالب مدارک نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس… ۷۱
۲-۱۰-۲٫ پایگاه اطلاعاتی جی سی آر. ۷۲
شکل ۲-۳ . صفحه اصلی پایگاه استنادی نشریات… ۷۲
۲-۱۰-۳٫ پایگاه ای اس آی.. ۷۳
شکل ۲- ۴٫ صفحه اصلی پایگاه اطلاعاتی ESI 73
۲-۱۱٫ جمع بندی مبانی نظری.. ۷۴
۲-۱۲٫ پیشینه پژوهش… ۷۵
۲-۱۲-۱٫ پیشینه در داخل ایران. ۷۵
۲-۱۲-۱-۱٫ ارزیابی بروندادهای علمی در اولویت­های علم و فناوری سطح الف منتخب از نقشه جامع علمی کشور. ۷۵
۲-۱۲-۱-۲٫ ارزیابی بروندادهای علمی در حوزه­های مختلف علم و فناوری.. ۷۸
۲-۱۲-۱-۳٫ بررسی جایگاه ایران در علوم جهانی.. ۸۷
۲-۱۲-۱-۴٫ ارزیابی بروندادهای علمی دانشگاه­ها و مؤسسات… ۹۳
۲-۱۲-۲٫ پیشینه در خارج از ایران. ۹۶
۲-۱۲-۲-۱٫ ارزیابی بروندادهای علمی در اولویت­های علم و فناوری سطح الف نقشه جامع علمی کشور جمهوری اسلامی ایران. ۹۶
۲-۱۲-۲-۲٫ ارزیابی بروندادهای علمی در حوزه­های مختلف علم و فناوری.. ۱۰۸
۲-۱۳٫ جمع­بندی از مرور پیشینه­ها ۱۱۷
فصل سوم. ۱۲۰
۳-۱٫ مقدمه. ۱۲۱
۳-۲٫ روش پژوهش… ۱۲۱
۳-۳٫ جامعه آماری پژوهش… ۱۲۲
۳-۴٫ روش نمونه­گیری و حجم نمونه. ۱۲۳
۳-۵٫ ابزار گردآوری داده­ها ۱۲۳
۳-۶٫ روش جمعآوری داده­ها ۱۲۴
۳-۷٫ روش تجزیه تحلیل داده­ها ۱۲۷
۳-۸٫ جمع­بندی.. ۱۲۸
فصل چهارم. ۱۲۹
۴-۱٫ مقدمه. ۱۳۰
۴-۲٫ پاسخ به سؤالات پژوهش… ۱۳۱
۴-۲-۱٫ تعداد و سهم کل بروندادهای علمی کشورهای جهان در حوزه­های اولویت­دار مورد بررسی در دوره زمانی۲۰۰۲-۲۰۱۱ به تفکیک قاره­های جهان. ۱۳۱
۴-۲-۲٫ برترین کشورها از نظر کمّیت تولیدات علمی در حوزه­های اولویت­دار علم و فناوری منتخب   ۱۳۴
۴-۲-۳٫ بروندادهای علمی کشورهای مورد بررسی در هر یک از حوزه های اولویت­دار علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای.. ۱۳۸
۴-۲-۳-۱٫ تعداد کل بروندادهای علمی، سهم جهانی از بروندادهای علمی و رتبه جهانی و منطقه­ای کشورهای مورد بررسی در حوزه­های اولویت­دار منتخب… ۱۳۹
۴-۲-۳-۲٫ رتبه منطقه­ای بروندادهای علمی ایران و سایر کشورهای رقیب مورد بررسی در حوزه­های اولویت­دار مورد بررسی به طور کلی و بدون اعمال محدودیت زمانی برای شناسایی جایگاه واقعی کشور ایران در حوزه­های مذکور. ۱۴۳
۴-۲-۴٫ میزان رشد بروندادهای علمی جهانی در سال­های مختلف مورد بررسی در اولویت­های علم و فناوری نانو، زیست و انرژی هسته­ای.. ۱۴۴
۴-۲-۴-۱٫ تعداد و میزان رشد بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای.. ۱۴۷
۴-۲-۵٫ میزان کیفیت بروندادهای علمی ۲۳ کشور مورد بررسی در هر یک از اولویت­های علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای.. ۱۴۸
۴-۲-۶٫ تعداد نویسندگان، دانشگاهها، کشورهای همکار و تعداد نشریات در کشورهای مورد بررسی برای ارائه فرمولی برای پیش­بینی آینده ۱۵۵
۴-۲-۶-۱٫ آزمون رگرسیون. ۱۵۸
۴-۲-۶-۱-۱٫ بررسی عوامل مؤثر بر رشد استنادات در حوزه اولویتدار انرژی هسته­ای.. ۱۵۸
۴-۲-۶-۱-۲٫ بررسی عوامل مؤثر بر رشد استنادات در رشته فناوری نانو. ۱۶۰
۴-۲-۶-۱-۳٫ بررسی عوامل مؤثر بر رشد استنادات در حوزه اولویت­دار زیست فناوری.. ۱۶۱
۴-۲-۷٫ دستهبندیهای موضوعی مرتبط با اولویت­های علم و فناوری در بروندادهای علمی کشور ایران  ۱۶۳
۴-۲-۸٫ وضعیت شاخصهای کیفی علمسنجی مانند شاخص اچ، جی، اچجی، پی در اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هستهای بروندادهای علمی کشور ایران. ۱۶۶
۴-۲-۹٫ میزان همکاریهای علمی بین المللی ایران در اولویت­های علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای با سایر کشورهای جهان. ۱۶۷
۲-۴-۹-۱٫ کشورهای برتر از نظر تعداد همکاریهای علمی بین­المللی با کشور ایران و همچنین شاخصهای ارزیابی کیفیت مانند تعداد استنادات، میانگین استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ در اولویت­های علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای.. ۱۶۸
۲-۴-۹-۱-۱٫ کشورهای برتر همکاری کننده با ایران در حوزه زیست فناوری.. ۱۶۸
۲-۴-۹-۱-۲٫ کشورهای برتر همکاری کننده با ایران در حوزه فناوری نانو. ۱۶۹
۲-۴-۹-۱-۳٫ کشورهای برتر همکاری کننده با ایران در حوزه انرژی هسته­ای.. ۱۷۰
۴-۲-۹-۲٫ مقایسه بروندادهای علمی با همکاری­های علمی بینالمللی و ملّی بر اساس شاخص­های کمّی و کیفی در هر یک از اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای.. ۱۷۱
۴-۲-۱۰٫ شبکه هم­نویسندگی برای بروندادهای علمی کشور ایران با همکاری­های علمی بینالمللی در هر یک از حوزه های اولویتدار مورد بررسی در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱٫ ۱۷۲
۴-۲-۱۰-۱٫ شبکه هم­نویسندگی بروندادهای علمی ایران در حوزه زیست فناوری.. ۱۷۳
۴-۲-۱۰-۲٫ شبکه هم­نویسندگی بروندادهای علمی ایران در حوزه فناوری نانو. ۱۷۴
۴-۲-۱۰-۳٫ شبکه هم­نویسندگی بروندادهای علمی ایران در حوزه انرژی هسته­ای.. ۱۷۵
۴-۲-۱۱٫ ضریب همکاری گروهی نویسندگان ایرانی در طی سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱٫ ۱۷۶
۴-۲-۱۲٫ وضعیت نویسندگان برتر ایرانی در اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هسته­ای بر اساس شاخص­های ارزیابی کمّی و کیفی.. ۱۷۷
جدول ۴-۲۳٫ وضعیت کمّی و کیفی نویسندگان ایرانی در حوزه اولویتدار زیست فناوری در سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱  ۱۷۷
۴-۲-۱۳٫ برترین دانشگاهها و مؤسسات ایرانی در حوزه های اولویتدار زیست، نانو و انرژی هسته­ای در دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱٫ ۱۸۰
۴-۲-۱۳-۱٫ دانشگاهها و مؤسسات برتر ایرانی از لحاظ دارا بودن بیشترین تعداد بروندادهای علمی در حوزه­های اولویت­دار علم و فناوری و بررسی کیفیت آنها بر اساس شاخص­های بروندادی.. ۱۸۰
۴-۲-۱۴٫ مجلات معتبر بین­المللی که بیشترین تولیدات علمی نویسندگان ایرانی در زمینه­های موضوعی مذکور در آنها چاپ شده است، کدامند؟. ۱۸۶
۴-۲-۱۵٫ مجلاتی که تولیدات علمی ایرانیان در آنها به چاپ رسیده اند در مقایسه با مجلات بین المللی ، در حوزه­های موضوعی مورد بررسی به صورت تفکیک سال­های مورد بررسی از نظر شاخص­های مختلف ارزیابی کیفیت در چه وضعیتی قرار دارند؟. ۱۹۲
۴-۲-۱۶٫ بررسی ارتباط بین تعداد انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) ۱۹۸
۴-۲-۱۶-۱٫ ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویت­دار انرژی هسته­ای  ۱۹۸
۴-۲-۱۶-۲٫ ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویت­دار فناوری نانو  ۱۹۸
۴-۲-۱۶-۳٫ ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویت­دار زیست فناوری  ۱۹۹
۴-۲-۱۷٫ بررسی ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی در حوزه­های اولویت­دار علم و فناوری انرژی هسته­ای، فناوری نانو و زیست فناوری.. ۱۹۹
۴-۲-۱۷-۱٫ ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار انرژی هسته­ای.. ۱۹۹
جدول۴-۳۸٫ ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار انرژی هسته­ای  ۱۹۹
۴-۲-۱۷-۲٫ ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار فناوری نانو. ۲۰۰
۴-۲-۱۷-۳٫ ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار زیست فناوری.. ۲۰۰
۴-۲-۱۸٫ بررسی ارتباط بین تعداد استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی در حوزه­های اولویتدار علم و فناوری انرژی هسته­ای ، نانو و زیست… ۲۰۰
۴-۲-۱۸-۱٫ رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار انرژی هسته­ای  ۲۰۱
۴-۲-۱۸-۲٫ رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار فناوری نانو  ۲۰۱
۴-۲-۱۸-۳٫ رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویت­دار زیست فناوری  ۲۰۲
۴-۲-۱۹٫ بررسی ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی در حوزه­های اولویت­دار علم و فناوری انرژی هسته­ای، فناوری نانو و زیست فناوری.. ۲۰۲
۴-۲-۱۹-۱٫ ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار انرژی هسته­ای  ۲۰۲
۴-۲-۱۹-۲٫ ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویت­دار فناوری نانو  ۲۰۳
۴-۲-۱۹-۳٫ ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویت­دار زیست فناوری  ۲۰۳
۴-۲-۲۰٫ بررسی ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی و استنادات دریافتی بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی در حوزه­های اولویت­دار انرژی هسته­ای ، نانو و زیست فناوری.. ۲۰۳
۴-۲-۲۰-۱٫ ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار انرژی هسته­ای.. ۲۰۴
۴-۲-۲۰-۲٫ ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در زمینه فناوری نانو  ۲۰۴
۴-۲-۲۰-۳٫ ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویت­دار زیست فناوری.. ۲۰۵
۴-۲-۲۱٫ آزمون­های آماری مربوط به بررسی وجود و یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری در شاخصهای ارزیابی بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی.. ۲۰۵
۴-۲-۲۱-۱٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین شاخص اچ بروندادهای علمی ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی در سه حوزه اولویت­دار علم و فناوری منتخب… ۲۰۵
۴-۲-۲۱-۲٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین شاخص تعداد استنادات به ازای انتشارات ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی.. ۲۰۶
۴-۲-۲۲٫ آزمونهای بررسی تفاوت برای بروندادهای علمی کشور ایران. ۲۰۷
۴-۲-۲۲-۱٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار میان میزان رشد بروندادهای علمی کشور ایران در هر یک از اولویت­های علم و فناوری نانو، زیست و انرژی هسته­ای.. ۲۰۷
۴-۲-۲۲-۲٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری تفاوت بین میزان استناد به بروندادهای علمی ایران در اولویت­های علم و فناوری.. ۲۰۷
۴-۲-۲۲-۳٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین نسبت بین استنادات و انتشارات نویسندگان برتر ایرانی در اولویت­های علم و فناوری مورد بررسی.. ۲۰۸
۴-۲-۲۲-۴٫ بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار بین بروندادهای علمی اولویت­های علم و فناوری و میزان استنادات دریافتی نویسندگان برتر ایرانی.. ۲۰۸
۴-۲-۲۲-۵٫بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین شاخص اچ بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در اولویت­های علم و فناوری مورد بررسی ۲۰۹
فصل پنجم. ۲۱۰
۵-۱٫ مقدمه. ۲۱۱
۵-۲٫ نتیجه­گیری از یافته­های پژوهش… ۲۱۱
۵-۲-۱٫ کمّیت و سهم بروندادهای علمی جهان به تفکیک قاره­های مختلف در حوزه های اولویت­دار علم و فناوری چگونه می­باشد؟. ۲۱۲
۵-۲-۲٫ برترین کشورهای جهان از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی زبان و قالب بروندادهای علمی جهانی و ایرانی کدامند؟ ۲۱۲
۵-۲-۳٫ رتبه جهانی و منطقه­ای ایران و کشورهای رقیب در چشم­انداز ۱۴۰۴، بر اساس کمّیت و سهم جهانی بروندادهای علمی آنها، در طی ده سال مذکور به چه نحوی میباشد؟. ۲۱۳
۵-۲-۴٫ ضریب رشد تولیدات علمی کشورهای مورد بررسی در هر یک از سه اولویت منتخب در طی سال­های مذکور چقدر است؟. ۲۱۳
۵-۲-۵٫ وضعیت کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای رقیب در چشم­انداز ۱۴۰۴، به چه نحو میباشد؟. ۲۱۴
۵-۲-۶٫ وضوعاتی که بیشترین تعداد بروندادهای علمی را در هر یک از حوزه­های اولویت­دار مورد بررسی دارا می­باشند کدامند؟ ۲۱۵
۵-۲-۷٫ کمّیت و کیفیت تولیدات علمی کشور ایران با همکاری­های علمی بین المللی و ملّی در اولویت­های منتخب علم و فناوری به چه نحوی میباشد؟. ۲۱۵
۵-۲-۸٫ میانگین ضریب همکاری گروهی نویسندگان ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی در دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به چه میزانی میباشد؟. ۲۱۷
۵-۲-۹٫ برترین نویسندگان ایرانی از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی وابستگی سازمانی و کیفیت بروندادهای علمی آنها کدامند؟. ۲۱۷
۵-۲-۱۰٫ مجلات بین­المللی که بیشترین تولیدات علمی محققان ایرانی در آنها به چاپ رسیده است کدامند و کیفیت و نفوذ آنها به چه نحوی می­باشد؟. ۲۱۸
۵-۲-۱۱٫ آیا بین شاخص­های مختلف بروندادی در ۲۳ کشور رقیب مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟ ۲۱۸
۵-۴٫ پیشنهادهای حاصل از پژوهش… ۲۱۹
۵-۴-۱٫ پیشنهادهای اجرایی.. ۲۱۹
۵-۴-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده ۲۲۰
فهرست منابع. ۲۲۱
پیوست الف… ۲۳۰
چکیده انگلیسی.. ۲۳۲
مقدمه
علم و فناوری زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می­شود؛ از این رو ارزیابی آن در سطح بین­المللی به عنوان فرایندی رو به رشد در سال­های اخیر، مورد توجه قرار گرفته است و هم­اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوص انجام می­شود؛ زیرا بدین طریق می­توان نظام علم و فناوری هر کشور را توصیف و ساختار آن را شناسایی و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص کرد تا بتوان با تعیین راهبردها و برنامه­ریزی­های دقیق و منظم و اجرای عملی آنها به توسعه پایدار دست یافت(خالقی، ۱۳۸۶).
سیاست­ها، برنامه­ها و فعالیت­های علوم و تکنولوژی در کشورهای مختلف مبین این حقیقت است که دستیابی به اهداف عالی توسعه علم وتکنولوژی، بدون سیاست­ها و برنامه­های روشن و مشخص و ساختاری مناسب ممکن نبوده و اتلاف وقت، منابع و سرمایه­های ملّی را به همراه خواهد داشت(مهدوی، ۱۳۷۸، ص.۲). پژوهش در پیشینه چشم­انداز در جهان نشان می­دهد که این موضوع بسیار جوان و نوظهور بوده و قدمت آن حدود ۳۰ سال است. جوامع مختلف در سطح جهانی، با بهره گرفتن از علم آینده­شناسی، آینده­نگری و آینده­پژوهی، توانسته­اند چشم­انداز مطلوبی برای آینده خویش تصویر کنند. در ایران برنامه­ریزی­های بلند مدت از اواخر دهه ۱۳۲۰ شروع شده و همواره در مراحل مختلف برای تدوین یک چشم­انداز مناسب برای کشور تلاش شده است(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، ۱۳۸۶، ص.۱۶۹-۱۷۰).
امروزه با تدوین نقشه جامع علمی کشور که مجموعه­ای است جامع، هماهنگ، پویا و آینده­نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست­ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش­های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم­انداز بیست ساله کشور(شورای عالی انقلاب فرهنگی،۱۳۹۰، ص. د)، برنامه­ریزی اصولی برای رسیدن به همه اهداف پیش­بینی شده در آن و سنجش و ارزیابی وضعیت کشور در اولویت­های مختلف علم و فناوری ضروری به نظر می­رسد؛ به این دلیل که در جوامع امروزی به دلیل انفجار اطلاعات و مسائل و محدودیت­های اقتصادی و… علم نه تنها محصولی فکری و فرهنگی است، بلکه بخش جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی و از جمله مهم­ترین مؤلفه­های آن محسوب می شود(حیدری، ۱۳۸۸، ص ۷۹).
اهمیت روز­افزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی، جایگاه خاصی به ارزیابی علم و فناوری داده است که دانشی کاربردی با فواید بسیاری می­باشد که آن را به صورت فرایندی رو به توسعه درآورده است تا جایی که دولت­ها، سازمان­های بین­المللی و بنگاه­های خصوصی به اجرای آن همت می­گمارند و از نتایج و آثار آن بهره­های فراوان می­­برند.ارزیابی علم و فناوری در جهان پیشینه­ای نزدیک به چهار دهه دارد. این ارزیابی اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوصی انجام می­شود. در سال­های اخیر برخی کشورهای در حال توسعه نیز گام­هایی در مسیر انجام آن برداشته­اند(شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۲، ص. ۱).
امروزه تحقیقات علم­سنجی به ارزیابی وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشورها با اهداف کمک به سیاست علم می­پردازند. از جمله ابزارهایی که متخصصان علم­سنجی را برای رسیدن به اهدافشان یاری می­رساند، نمایه­های استنادی معتبر بین­المللی می­باشند که وضعیت بروندادهای علمی هر کشور را با بهره گرفتن از شاخص­های مختلف بروندادی در سطح بین­المللی نشان می­دهند. این پژوهش در نظر دارد تا با روش تحلیل استنادی و با رویکرد علم­سنجی به تحلیل وضعیت کمّی و کیفی بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور(فناوری­های نانو، زیست و هسته­ای) در مقایسه با کشورهای رقیب در چشم­انداز ۱۴۰۴ بپردازد. این پژوهش با بهره گرفتن از داده­های مستخرج از مجموعه پایگاه­های استنادی تامسون رویترز در دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ ، بر اساس شاخص­های ارزیابی علم و فناوری و به منظور ارائه پیشنهاداتی برای تصمیم­گیران­ و سیاست­گذاران این عرصه­ها، انجام شده است.
تعداد صفحه : ۲۳۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***