دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده وب سایت بر رضایت مشتری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش : بین المللی 

عنوان : بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده وب سایت بر  رضایت مشتری

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی

<< MA >> پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

گرایش: بین الملل

عنوان :

بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده وب سایت بر  رضایت مشتری

  در تجارت الکترونیک (مطالعه موردی : خرید اینترنتی از سایت دیجی کالا)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر حسین عابدی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر بابک حاجی کریمی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
یکی از مهمترین چالشها برای فروشندگان در وب سایت، رضایتمندی مشتریان و استفاده مستمر آنان از وب سایت می باشد. در این پژوهش ما به بررسی تاثیر «کیفیت ادراک شده وب سایت» بر « رضایت مشتری » در مرکز خرید اینترنتی دیجی کالا می­پردازیم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیات و پاسخگویی به سؤالات تحقیق، از آزمونهای تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. پس از مرور ادبیات و شناسایی شاخص ها، پرسشنامه ای بین خریداران  شرکت دیجی کالا توزیع و ۲۷۳  پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد. یافته ها نشان می دهد که در وب سایت دیجی کالا ، بین «کیفیت ادراک شده وب سایت» و «رضایت مشتری»، رابطه ی معنی دار و مثبت وجود دارد. نتایج این تحقیق در بسیاری از ابعاد با نتایج سایر تحقیقات صورت گرفته هماهنگی دارد. بطور کلی نتایج این تحقیق آگاهی ما را نسبت به عوامل تعیین کننده ی «کیفیت ادراک شده وب سایت» و «اعتماد» را افزایش داد و همچنین میزان اثرگذاری این عوامل را بر  «رضایت مشتری» را نیز مشخص کرد.
 کلمات کلیدی: کیفیت ادراک شده وب سایت، رضایت مشتری، اعتماد، مدل­یابی معادلات ساختاری، دیجی کالا.
 
فهرست مطالب
 فصل اول..
۱-۱- مقدمه.
۱-۲ –  شرح و بیان مساله پژوهش :
۱-۳ – پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:
۱-۴-  اهمیت و ارزش تحقیق :
۱-۵- اهداف تحقیق:
        ۱-۵-۱- اهداف اصلی:
        ۱-۵ – ۲- اهداف فرعی :
۱-۶ –  فرضیه ها:
        ۱-۶ – ۱-  فرضیه اصلی:
        ۱-۶ -۲-  فرضیه های فرعی:
۱-۷ –  مدل مفهومی تحقیق:
۱-۸ –  نوع و روش تحقیق:
۱-۹ –  جامعه آماری و نمونه تحقیق:
۱-۱۰ –  روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات:
۱-۱۱ –  روایی و پایایی پرسشنامه:
۱-۱۲- نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق :
۱-۱۳ –  روش تجزیه و تحلیل داده ها:
۱-۱۴- تعریف واژه ها :
 فصل دوم ادبیات موضوعی تحقیق..
مقدمه.
۲-۲ – تجارت الکترونیک و انواع آن..
۲-۳ – اجزاء تجارت الکترونیکی..
۲-۴- مزایای تجارت الکترونیکی..
۲-۵ – بازاریابی اینترنتی..
۲-۶- گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی اینترنتی..
۲-۷- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول..
۲-۸ – خرید و فروش الکترونیکی..
۲-۹-مزایای خرید بر خط…
۲-۱۰-معایب خرید بر خط…
۲-۱۱- عوامل موفقیت در فروش اینترنتی..
۲-۱۲-کیفیت وب ادراک شده وب سایت….
۲-۱۳- رضایت مشتری از وب سایت….
۲-۱۴-کیفیت وب سایت و رضایت مشتری…
۲-۱۵- ماهیت و مفهوم اعتماد.
۲-۱۶- اعتماد در تجارت الکترونیک…..
۲-۱۷- اهمیت اعتماد در تجارت الکترونیک…..
۲-۱۸- ابعاد اعتماد.
۲-۱۹- مرور پیشینه تحقیق:
۲-۲۰- مدل کلی تحقیق..
فصل سوم
۳-۱- مقدمه.
۳-۲- نوع و روش تحقیق..
۳-۳- متغیرهای تحقیق..
۳-۴- جامعه آماری و نمونه تحقیق..
۳-۵- روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات…
۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه.
۳-۷- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات…
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه.
۴-۱- اطلاعات جمعیت شناختی..
۴-۱-۱- جنسیت…
۴-۱-۲- سن..
۴-۱-۳- میزان تحصیلات..
۴-۱-۴- سابقه استفاده از اینترنت…
۴-۲- آزمون فرضیات پژوهش….
۴-۲-۲- رابطه ی علٌی میان متغیرها (مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) )
۴-۲-۲-۱- مدل مفهومی «کیفیت ادراک شده وب سایت»:
۴-۲-۲-۲- مدل کلی تحقیق:
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…
مقدمه.
۵-۱- نتایج بررسی فرضیات با بهره گرفتن از آزمونهای آماری…
۵-۱-۱- نتایج بررسی فرضیه اصلی..
۵-۱-۲- نتایج بررسی فرضیه فرعی اول تا چهارم.
۵-۱-۳- نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم.
۵-۱-۴- نتایج بررسی فرضیه فرعی ششم.
۵-۲- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین..
۵-۳- پیشنهادات…
۵-۳- ۱- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش…
۵-۳- ۲- پیشنهادات پژوهشی..
منابع و مأخذ..
پیوست ۱- پرسشنامه.

  • مقدمه

توسعه اینترنت تأثیر شدیدی بر محیط بازاریابی در سطح جهان داشته است. بسیاری از شرکت­ها برای فروش محصولات و خدمات خود به این منبع عظیم مصرف کننده روی آورده­اند و بسیاری از کسب و کارها دست به توسعه وب­سایت­های خود زده­اند تا از این روند رو به رشد عقب نمانند. با توسعه اینترنت و افزایش خرید­های برخط، تجارت الکترونیکی به یک روش مرسوم برای مصرف­کنندگان و شرکت­ها برای تجارت از طریق اینترنت درآمد. در این میان سازمان هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین، از فرصت های ایجادشده به نفع خود استفاده کنند(زنجیردارودیگران،۱۳۸۷) .    
    محیط تجارت الکترونیک  یکی از این ابزارهاست.محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است، این امکان را به مشتریان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاه های اینترنتی اقدام کنند.خرید اینترنتی براساس تجربه ی واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است.با گسترش روزافزون اینترنت در امور مختلف زندگی، یکی از مباحث مطرح، جلب اعتماد نشتری جهت انجام مبادلات از طریق اینترنت است که مورد توجه بسیاری از سازمان ها و مشتریان قرار گرفته و تحقیقات زیادی برای حمایت از ایجاد خرید اینترنتی صورت پذیرفته است .در این زمینه هر اندازه دسترسی مشتریان به اینترنت بیشتر باشد، اینترنت نقش مهمتری را برای شرکتهای عرضه کننده ایفا می کند.پس از حضور شرکت در اینترنت، شرکت می تواند از اینترنت به عنوان ابزاری برای تبلیغات استفاده کند و بدین ترتیب هم برای شرکت و هم برای کالا و خدمات آن وجهه ای مثبت ایجاد کند.فروش به مشتری مهمترین جنبه اینترنت برای شرکت ها می باشد و زمانی این جنبه ی مهم اتفاق می افتد که معامله بر روی اینترنت انجام شده و شرکت مبالغ پرداختی مشتری را دریافت کرده باشد.شرکت ها می توانند با بهره گرفتن از شبکه های اطلاعاتی از جمله اینترنت به فروش محصولات خود بپردازند و کانال مستقیم توزیع جدیدی را به آورند تا مشتری آن طور که تمایل دارد خرید کند.اینترنت باعث شده که حتی شرکت های کوچک هم بتوانند با مشتریان در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند (جوانمرد و سلطان زاده، ۱۳۸۸).

  • شرح و بیان مساله پژوهشی:

     معمولاً در تجارت الکترونیکی، هزینه ی رضایتمندی یک مشتری نسبت به کانال خرده فروشی سنتی بیشتر است . همچنین وفاداری مشتری نیز در آن به نسبت کمتر می باشد. در این تحقیق در مورد رضایت مشتری از وب سایتها دو مفهوم مورد استفاده قرار می گیرد: ۱- کیفیت ادراک شده وب سایت برای کاربر ۲- اعتماد(لی-یائو و همکاران، ۲۰۰۶).
   مفهوم اعتماد در چند سطح مختلف در نظر گرفته می شود. ما اعتماد بین مشتریان و خرده فروشان وب در تجارت الکترونیکی مشتری محور را مدنظر قرار می دهیم. برای تقابلات اجتماعی و اقتصادی که در حال حاضر نامطمئن است مردم اعتماد را به عنوان استراتژی کاهش پیچیدگی، به خصوص در محیط تجارت الکترونیکی اینترنت محور می دانند . جدایی فاصله ای و زمانی بین مشتریان و خرده فروشان وب و همچنین ساختار باز اینترنت به عدم اطمینان و ریسک بالا در عصر حاضر اشاره دارد و در این شرایط نقش اعتماد برجسته می شود. خرده فروشان وب نه تنها اعتماد مشتریان را ترویج می دهند ، بلکه به حفظ و بازسازی مستمر اعتماد مشتریان نیز می پردازند .
   اهمیت اعتماد در محیط با عدم اطمینان بالای تجارت الکترونیک بالا رفته است. برای مصرف کنندگان ارزیابی این که آیا خرده فروشان به تعهدات خود عمل می کنند یا از اطلاعات شخصی و خصوصی آنها محافظت می کنند مشکل است. بعلاوه غیرقابل پیش بینی بودن زیر ساخت اینترنت ترس مصرف کنندگان را افزایش می دهد. از این بابت که هکرها یا بخش سومی اسرار مالیشان را تهدید کرده یا اطلاعات شخصی آنها را افشا کنند. این نگرانیها ریسک ادراک شده در مبادلات آن لاین را برای مصرف کنندگان افزایش می دهد. اعتماد به مصرف کنندگان جهت غلبه بر ادراکات ریسک کمک می کند  و انتظاراتی را برای انجام مبادلات موفق فراهم می کند (لی-یائو و همکاران، ۲۰۰۶ ).
تعداد صفحه : ۱۴۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***