دانلود پایان نامه ارشد: انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان :  انتخاب پورتفوی بهینه با بهره گرفتن از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت– گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : مالی

 عنوان :

 انتخاب پورتفوی بهینه با بهره گرفتن از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر میرفیض فلاح شمس لیالستانی

 استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر فریده حق شناس کاشانی

بهار ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

صفحه
عنوان
   

فصل اول: کلیات طرح
۱-۱ بیان مسئله. ۲
۱-۲ هدف­های تحقیق. ۲
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. ۳
۱-۴ فرضیه­های تحقیق. ۳
۱-۵ مدل تحقیق. ۴
۱-۷ روش تحقیق. ۶
۱-۸ قلمرو تحقیق. ۶
۱-۹ جامعه و حجم نمونه. ۶
۱-۱۰ محدودیت­ها و مشکلات تحقیق. ۷
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه. ۹
۲-۱ ادبیات نظری تحقیق. ۱۰
۲-۱-۱ سرمایه­گذاری.. ۱۰
۲-۱-۲ چرا سرمایه­گذاری می­کنیم؟. ۱۰
۲-۱-۳ اهمیت مطالعۀ سرمایه گذاری.. ۱۱
۲-۱-۴ فرآیند سرمایه گذاری.. ۱۱
۲-۱-۵ ساختار فرآیند تصمیم گیری.. ۱۲
۲-۱-۵-۱ تجزیه و تحلیل اوراق بهادار. ۱۲
۲-۱-۵-۲ مدیریت پرتفوی.. ۱۳
۲-۱-۶ مدل مارکویتز. ۱۴
۲-۱-۷ انتقادات وارد بر نظریۀ مدرن پرتفوی.. ۱۶
۲-۲ سیستم­های خبره ۱۷
۲-۲-۱ تعاریف مختلف از سیستم خبره ۲۰
۲-۲-۲ مزایای سیستم­های خبره ۲۰
۲-۲-۲-۱ مزایای سازمانی.. ۲۰
۲-۲-۲-۲ مزایای کاربر. ۲۳
۲-۲-۳ محدودیت­های سیستم­های خبره ۲۳
۲-۲-۴ سیستم­های خبره و هوش مصنوعی.. ۲۳
۲-۲-۵ روش کلی تحلیل سیستم­های خبره (روش ابتکاری) ۲۶
۲-۲-۶ مدل کلی سیستم­های خبره ۲۶
۲-۲-۷ عناصر یک سیستم خبره ۲۷
۲-۲-۸ کاربردهای سیستم خبره ۲۸
۲-۲-۹ استفاده از قواعد برای بازنمایی دانش… ۳۰
۲-۲-۱۰ سیستم­های خبره فازی.. ۳۰
۲-۲-۱۱ بررسی نرم افزارهای مورد استفاده برای طراحی سیستم خبره ۳۲
۲-۲-۱۲ مقایسه سیستم ­های خبره و سیستم­های پشتیبان تصمیم گیری.. ۳۳
۲-۲-۱۳ تفاوت بین DSS و سیستم­های خبره ۳۴
۲-۳ تحلیل­های بازار سهام. ۳۵
۲-۳-۱ تحلیل بنیادی.. ۳۵
۲-۳-۱-۱ نقاط قوت تحلیل بنیادی.. ۳۸
۲-۳-۱-۲ نقاط ضعف تحلیل بنیادی.. ۳۹
۲-۳-۱-۳ برخی از شاخص­های بنیادی مورد استفاده ۳۹
۲-۳-۲ تحلیل تکنیکال چیست؟. ۴۷
۲-۳-۲-۱ فلسفه یا منطق. ۴۹
۲-۳-۲-۲ اندیکاتور (شاخص) ۵۰
۲-۳-۲-۳ یک اندیکاتور یا شاخص چه چیزی را ارائه می کند؟. ۵۰
۲-۳-۲-۴ چرا از شاخص ها استفاده می کنیم؟. ۵۱
۲-۳-۲-۵ نکاتی درباره استفاده از شاخص های تکنیکال. ۵۱
۲-۳-۲-۶ شاخص­های پیشرو (هدایتگر) ۵۲
۲-۳-۲-۷ شاخص­های پسرو (تحکیم کننده) ۵۳
۲-۳-۲-۸ اندیکاتورهای پیشرو در مقابل پسرو. ۵۳
۲-۳-۲-۹ نوسان نماهای مومنتوم (اندازه حرکت) ۵۴
۲-۳-۲-۱۰ گونه­های نوسان نماها ۵۴
۲-۳-۲-۱۱ برخی اصطلاحات مهم. ۵۵
۲-۳-۲-۱۲ اصطلاحات مورد استفاده در زمینه قیمت.. ۵۹
۲-۳-۲-۱۳ مزایا و معایب تحلیل تکنیکال. ۶۰
۲-۳-۲-۱۴ انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال. ۶۱
۲-۳-۲-۱۵ تحلیل تکنیکال و کارایی آن در بازه­های زمانی مختلف… ۶۲
۲-۳-۲-۱۶ پیش بینی­های اقتصادی.. ۶۲
۲-۳-۲-۱۷ برخی انتقادها در مورد تحلیل تکنیکال. ۶۳
۲-۳-۲-۱۸ چگونه تحلیل­های تکنیکال و فاندامنتال را با هم هماهنگ کنیم؟. ۶۷
۲-۳-۲-۱۹ شاخصهای تکنیکال مورد استفاده ۶۸
۲-۴ پیشینه تحقیق. ۷۴
۲-۴-۱ مدیریت پرتفوی.. ۷۴
۲-۴-۲ تجزیه و تحلیل مالی.. ۷۷
۲-۴-۳ برنامه ریزی مالی.. ۷۸
۲-۴-۴ رتبه بندی اوراق قرضه. ۷۸
۲-۴-۵ ارزیابی ریسک ورشکستگی.. ۷۹
۲-۴-۶ سرمایه گذاری.. ۷۹
۲-۴-۷ اعطای اعتبار. ۸۰
فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه. ۸۲
۳-۱ روش تحقیق. ۸۲
۳-۲ جامعه آماری.. ۸۳
۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری.. ۸۳
۳-۴  ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۸۳
۳-۵  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۴
۳-۶  فرضیه ها ۸۵
۳-۷ متغیرها ۸۵
۳-۷-۱ شاخص­های بنیادی مورد استفاده ۸۵
۳-۷-۲ شاخص­های تکنیکال مورد استفاده ۸۶
۳-۹  مدل تحقیق. ۸۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق
مقدمه. ۸۹
۴-۱ مرحله اول حذف سهام­های غیر قابل قبول. ۸۹
۴-۲ مرحله ارزیابی سهام. ۹۰
۴-۲-۱ فازی سازی ورودی­ها ۹۸
۴-۲-۲ فازی زدایی.. ۱۰۱
۴-۴ پرتفوی نهایی.. ۱۰۴
۴-۵ تجزیه و تحلیل فرضیه­های تحقیق. ۱۲۶
۴-۵-۱ فرضیۀ اول. ۱۲۶
۴-۵-۲ فرضیۀ دوم. ۱۲۶
۴-۵-۳ فرضیۀ سوم. ۱۲۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه. ۱۳۸
۵-۱ نتیجه­گیری.. ۱۳۸
۵-۲ محدودیت­ها و مشکلات تحقیق. ۱۴۱
۵-۳ پیشنهادهای حاصل از نتایج یافته­های پژوهش… ۱۴۱
۵-۴ پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. ۱۴۲
فهرست منابع فارسی.. ۱۴۴
فهرست منابع انگلیسی.. ۱۴۵
چکیده انگلیسی.. ۱۴۹

فهرست جداول
صفحه
عنوان

جدول ۲-۱ برخی از سیستم های خبره تجربی.. ۲۰
جدول ۲-۲ برخی سیستم های خبره تجاری.. ۲۱
جدول ۲-۴ کاربردهای سیستم خبره ۳۲
جدول۲-۵ سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در مقایسه با سیستم های خبره ۳۹
جدول ۴-۱ طبقه بندی صنعت.. ۱۰۵
جدول ۴-۲ قواعد. ۱۱۰
جدول ۴-۳ اعدا فازی مثلثی.. ۱۱۴
جدول  ۴-۴ پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۵ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۱۹
جدول ۴-۵ پرتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۵ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۱۹
جدول ۴-۶ پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۶ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۲۰
جدول ۴-۷ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۶ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۲۰
جدول ۴-۸ پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۷ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۲۱
جدول ۴-۹ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۷ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۲۱
جدول ۴-۱۰ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۸ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۲۲
جدول ۴-۱۱ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۸ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۲۲
جدول ۴-۱۲ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۹ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۲۳
جدول ۴-۱۳ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۹ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۲۳
جدول ۴-۱۴ پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۹۰ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۲۴
جدول ۴-۱۵ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۹۰ (سرمایه گذار ریسک گریز) ۱۲۴
جدول ۴-۱۶ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۵ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۲۵
جدول ۴-۱۷ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۵ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۲۵
جدول ۴-۱۸ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۶ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۲۶
جدول ۴-۱۹ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۶ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۲۶
جدول ۴-۲۰ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۷ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۲۷
جدول ۴-۲۱ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۷ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۲۷
جدول ۴-۲۲ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۸ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۲۸
جدول ۴-۲۳ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۸ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۲۸
جدول ۴-۲۴ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۹ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۲۹
جدول ۴-۲۵ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۹ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۲۹
جدول ۴-۲۶ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۹۰ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۳۰
جدول ۴-۲۷ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۹۰ (سرمایه گذار ریسک پذیر) ۱۳۰
جدول ۴-۲۸ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۵ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۱
جدول ۴-۲۹ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۵ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۱
جدول ۴-۳۰ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۶ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۲
جدول ۴-۳۱ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۶ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۲
جدول ۴-۳۲ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۷ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۳
جدول ۴-۳۳ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۷ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۳
جدول ۴-۳۴ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۸ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۴
جدول ۴-۳۵ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۸ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۴
جدول ۴-۳۶ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۸۹ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۵
جدول ۴-۳۷ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۸۹ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۵
جدول ۴-۳۸ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول ۱۳۹۰ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۶
جدول ۴-۳۹ پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم ۱۳۹۰ (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) ۱۳۶
جدول ۴-۴۰ بازده پورتفوی برای دورهی سرمایه گذاری ۶ ماهه. ۱۳۷
جدول ۴-۴۱ آلفای جنسن پورتفوی ۶ ماهه. ۱۳۸
جدول ۴-۴۲ بازده پورتفوی برای دورهی سرمایه گذاری ۱۲ ماهه. ۱۳۹
جدول ۴- ۴۱ آلفای جنسن پورتفوی ۱۲ ماهه. ۱۴۰
فهرست اشکال

صفحه
عنوان

شکل ۱-۱ مدل تحقیق. ۴
شکل ۲-۱ حوزه تفضیلی هوش مصنوعی.. ۲۷
شکل ۲-۲ مفهوم سیستم خبره مبتنی بر دانش… ۲۹
شکل ۲-۳ ساختار یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده ۳۰
شکل۲-۴ یک سیستم خبره فازی.. ۳۵
شکل۲-۵ بازار بدون روند. ۶۳
شکل ۲-۶ بازار روند دار. ۶۴
شکل۲-۷ مفهوم حمایت و مقاومت.. ۶۶
شکل ۴-۱ پایگاه قواعده سیستم خبره فازی.. ۱۱۱
شکل ۴-۲ تحلیل حساسیت در پایگاه قواعد. ۱۱۲
شکل ۴-۳ نمایی از متغیر های ورودی.. ۱۱۶
 

فصل اول
کلیات طرح

 
۱-۱ بیان مسئله
یکی از راه­های سرمایه گذاری و تشکیل سبدی  از دارایی­ها، سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد. در کشورهای پیشرفته بخش عمده­ای از سرمایه گذاری­ها از طریق بازارهای مالی (بورس­ها) انجام می­پذیرد. انتخاب و گزینش سهام شرکت­های حاضر در بورس اوراق بهادار و تشکیل پرتفوی سهام بهینه بستگی به عوامل متعددی دارد که تصمیم­گیری را برای تحلیل­گران و کارشناسان پیچیده می­نماید. تحقیقات و مطالعات بسیاری در حوزۀ تعیین اولویت معیارهای انتخاب سهم و تشکیل پرتفوی بهینه با توجه به معیارهای مختلف و استفاده از مدل­های مدرن در تعامل با یکدیگر انجام گرفته است. با این وجود مدل­های کمی همزمان رویکردهای بنیادی و تکنیکال را برای ساخت پرتفوی درنظر می­گیرند. مسألۀ اصلی این تحقیق ارزیابی سهام و ساخت پرتفوی با بهره گرفتن از یک سیستم خبره است که هر دو رویکرد را مد نظر قرار می­دهد. حال سؤال این است که آیا می­توان با بهره گرفتن از این سیستم و ورودی های انتخاب شده پرتفویی انتخاب کرد که پر بازده­ترین سبد سهام باشد و آیا این تصمیم­گیری با سرعت و دقت بیش­تری نسبت به مدل­های کلاسیک انتخاب پرتفوی انجام خواهد شد؟
 
۱-۲ هدف­های تحقیق
هدف اصلی این مطالعه ساخت پرتفوی بهینۀ سهام با بهره گرفتن از سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قاعده می باشد. اهداف دیگر عبارتند از: بررسی عملکرد مدل در انتخاب پرتفوی، تعامل بین تصمیم گیرندگان و سیستم در سطح بالا، حمایت از مدیران پرتفوی در تصمیم­های سرمایه­گذاری.
 
 
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
الف) سرمایه­گذاری بهینه علاوه بر این که باعث افزایش ثروت سهامداران می­شود در دیدگاه کلان باعث رشد اقتصادی هر کشور نیز می­گردد.      
ب) استفاده از مدل­های جدید و دقیق­تر می­تواند بازدهی سرمایه­گذاری را بیش­تر کند و همچنین منجر به تخصیص بهینۀ سرمایه شوند.
ج) ورود به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید به منظور کسب بازدهی بیش­تر گامی در راستای کاراتر شدن بازار است.
تعداد صفحه : ۱۶۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***