دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده­ها – DEA

دانلود و برنامه ریزی شهری 

عنوان : ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده­ها – DEA

دانشگاه فردوسی مشهد 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر علی شریعتی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

عنوان:

ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده­ها – DEA

استاد راهنما:

دکتر محمدرحیم رهنما

استاد مشاور:

دکتر محمداجزاء شکوهی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پیشگفتار:

در عصر حاضر با دو فرآیند شهری شدن جمعیت جهان و جهانی شدن شهرها روبرو هستیم. برآوردها حاکی از آن است که بیش از۶۱% از جمعیت جهان تا سال ۲۰۳۰ شهرنشین خواهند شد و تا سال ۲۰۶۰ تقریبا تمام مردم دنیا شهرنشین خواهند شد( به این معنا که بیش از ۸۰% جمعیت جهانی در شهرها  ساکن می­شوند) طبق پیش بینی سازمان ملل متحد ۸۰ درصد رشد جمعیت دهه آینده در شهرها اتفاق خواهد افتاد، که از این میزان ۹۰ درصد در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه خواهند بود. رشد سریع جمعیت شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، که حدود ۷۰% جمعیت آن شهرنشین است( بر اساس نتایج سرشماری جمعیت در سال ۱۳۹۰، بیش از۷۹درصد کشور شهری است)، مدیریت شهری را با چالش­های فراوانی در زمینه توسعه شهری مواجه نموده است. به بیان دیگر وظیفه مدیریت به صورت عام و به شکل سنتی در مسایلی مانند برنامه­ریزی، هدایت، رهبری، کنترل، بسیج منابع و ساماندهی خلاصه می­شد، ولی با گسترش فنّاوری های جدید،  وظایف مدیریت و مدیریت شهری به سمت مسایلی از قبیل بهبود کارایی، اثربخشی و در نهایت بهره­وری نه تنها در ابعاد بخشی، بلکه در ابعاد فضایی متمایل شده است و موضوع مکان و فضا وارد مباحث مدیریتی شده و جزء لاینفک آن شده است. در ایران با توجه به اینکه شهرداری­ها سازمان­های عمومی و غیردولتی هستند و از لحاظ درآمدی و منابع مالی مستقل و خود اتکا هستند، بنابراین باید در فعالیت­های خود از کارایی برخوردار باشند تا بتوانند به سمت اهداف خود گام بردارند. لازم به­ذکر است که روش های مختلفی توسط صاحب نظران برای سنجش کارایی سازمان­ها، کارخانجات، مناطق و غیره پیشنهاد شده است. که روش اندازه گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده­ها، از جمله معروف­ترین و بهترین آن ها می­باشد. در این روش برای سنجش کارایی یک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه­های موجود در آن صنعت مقایسه می شود. از همین روش برای مطالعات جغرافیایی (فضایی) در قالب واحدهای مدیریتی نیز استفاده می شود. در شهرداری مشهد تقسیمات منطقه­ای (۱۳ منطقه) مبانی فضایی سازمان مدیریت شهری را تشکیل می­دهند. هر منطقه علاوه بر اینکه دارای محدوده فضایی مشخص می­باشد، در بخش­های مختلفی به فعالیت می­پردازد.

این پایان­نامه از فصول زیر تشکیل شده است :

  • فصل اول: کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهداف، روش­ها و ابزار جمع آوری داده ها، پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق
  • در فصل دوم : به بررسی مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، به جایگاه تحلیل کارایی در نظریه برنامه ریزی شهری، الگوهای متداول ارزیابی عملکرد و بهره وری و به صورت تفصیلی به تحلیل پوششی داده ها پرداخته خواهد شد.در انتهای این فصل مطالبی در مورد نرم­افزار DEAFRONTIER ذکر می­شود.
  • در فصل سوم ویژگی­های شهر مشهد بررسی می­شود، روند تکوین توسعه کالبدی کلان شهر مشهد، تاریخچه ای از ایجاد مناطق در شهر مشهد ارائه می­گردد و اطلاعات کلی مناطق ارائه می­شود.
  • فصل چهارم: به ارائه یافته­های تحقیق اختصاص خواهد یافت، در قسمت اول این فصل کارایی ۵ بخش شهرداری مشهد، که عبارت از ۱- بخش اداری ۲- بخش فضای سبز و پارک­ها ۳- بخش فنی و عمران ۴- بخش شهرسازی ۵- بخش جمع­آوری زباله،  برای ۳ سال ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به صورت جداگانه بررسی می­شود. سپس کارایی ۳ ساله بخش های فوق به صورت تفصیلی­تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این بخش علاوه بر کارایی مناطق در دو وضعیت بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس کارایی برتر نیز که برای رتبه بندی کارایی مناطق استفاده می­شود محاسبه و تفسیر و نمودارهای مربوطه ترسیم می گردد ، مناطق الگو برای مناطق ناکارا درنظر گرفته می شود، همچنین موقعیت هر یک از مناطق در نمودار محدوده های کارایی ترسیم و ارائه می­شود. در انتهای این فصل کارایی کلی مناطق شهرداری که میانگین کارایی ۳ ساله بخش های مختلف شهرداری می باشد، نیز ارائه می­شود. در آخرین بخش فصل چهارم، رابطه کارایی کلی مناطق شهرداری مشهد با برخی متغیرهای ساختاری که نقش تعیین کننده ای در میزان کارایی مناطق دارند، مورد بررسی قرار می­گیرد.
  • فصل پنجم نیز، به نتیجه­گیری، جمع­بندی، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهاد های تحقیق اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫مقدمه. ۲

۱-۲٫مسئله تحقیق.. ۲

۱-۳٫ سوالات تحقیق.. ۴

۱-۴٫ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱-۵٫فرضیه های تحقیق.. ۵

۱-۶٫اهداف تحقیق.. ۵

۱-۷٫روش انجام پژوهش…. ۶

۸-۱٫پیشینه تحقیق.. ۶

۱-۸-۱٫ تحقیقات خارجی با موضوعات شهری.. ۶

۱-۸-۲٫تحقیقات داخلی با موضوعات شهری.. ۸

۱-۹ . متغییرها و شاخصهای تحقیق.. ۱۰

۱-۱۰٫ مدل مفهومی تحقیق.. ۱۲

۱-۱۱٫قلمروی مکانی تحقیق.. ۱۳

۱-۱۲٫قلمروی زمانی تحقیق.. ۱۴

۱-۱۳٫موانع و مشکلات تحقیق.. ۱۴

۱-۱۴٫جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل اول. ۱۵

۱-۱۵٫ساختارکلی پایان­نامه. ۱۶

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۸

۲-۲٫تعاریف و اصطلاحات… ۱۸

۲-۲-۱٫تعریف برنامه­ریزی­شهری.. ۱۸

۲-۲-۲٫تعریف مدیریت­شهری.. ۱۹

۲-۲-۳٫تعریف شهرداری.. ۱۹

۲-۲-۴٫وظایف شهرداری.. ۲۰

۲-۲-۵٫مدیریت­شهری به مثابه یک نظام(سیستم) ۲۰

۲-۲-۶٫مفهوم واحدهای تصمیم­گیر(DMU) 20

۲-۲-۷٫سنجش عملکرد. ۲۱

۲-۲-۷-۱٫اهداف سنجش عملکرد. ۲۱

۲-۲-۷-۲٫روشهای ارزیابی عملکرد. ۲۳

۲-۱-۷-۳٫ مفهوم اثربخشی.. ۲۴

۲-۲-۷-۴٫مفهوم بهره­وری.. ۲۴

۲-۲-۷-۵٫مفهوم کارایی.. ۲۵

۲-۲-۷-۶٫رابطه کارایی، اثربخشی و بهره­وری.. ۲۵

۲-۲-۷-۷٫جایگاه کارایی در برنامه­ریزی شهری.. ۲۶

۲-۳٫انواع کارایی.. ۲۷

۲-۳-۱٫کارایی فنی.. ۲۷

۲-۳-۲٫کارایی تخصیصی.. ۲۸

۲-۳-۳٫کارایی اقتصادی.. ۲۸

۲-۳-۴٫کارایی ساختاری.. ۲۸

۲-۴٫روشهای ارزیابی کارایی.. ۲۸

۲-۴-۱٫روشهای پارامتریک… ۲۹

۲-۴-۲٫روشهای ناپارامتریک… ۲۹

۲-۵٫مدل تحلیل پوششی داده ها ۲۹

۲-۵-۱٫تاریخچه تحلیل پوششی داده ها ۲۹

۲-۵-۲-۱٫تعریف ورودی و خروجی در مدل تحلیل پوششی داده ها ۳۰

۲-۵-۲-۱-۱٫تعریف ورودی.. ۳۰

۲-۵-۲-۱-۲٫تعریف خروجی.. ۳۰

۲-۶٫مدلهای استاندارد تحلیل پوششی داده ها ۳۱

۲-۶-۱٫مدل بازگشت به مقیاس ثابت(CRS) 31

۲-۶-۲٫مدل بازگشت به مقیاس متغییر(VRS) 32

۲-۶-۳٫مدل بازگشت به مقیاس افزایشی(IRS) 33

۲-۶-۴٫مدل بازگشت به مقیاس کاهشی(DRS) 33

۲-۶-۵٫مدل ترکیبی.. ۳۴

۲-۷٫دیدگاه های ورودی- محور و خروجی- محور. ۳۴

۲-۸٫مدل رتبه­بندی اندرسون- پترسون(کارایی برتر) ۳۴

۲-۹٫مدل رتبه­بندی باردهان (ناکارایی برتر) ۳۴

۲-۱۰٫مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها( DEA) 35

۲-۱۰-۱٫مزایای تحلیل پوششی داده ها(DEA) 35

۲-۱۰-۲٫معایب تحلیل پوششی داده ها(DEA) 35

۲-۱۱٫ روش نصب و کار با نرم­افزار DEAFRONTIER.. 35

۲-۱۳٫جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل دوم. ۴۹

۳-۱٫مقدمه. ۵۱

فصل سوم:شناخت منطقه مورد مطالعه

۳-۱٫منطقه مورد مطالعه. ۵۱

۳-۲٫معرفی شهر مشهد. ۵۱

۳-۳٫موقعیت جغرافیایی شهر مشهد. ۵۲

۳-۴٫تاریخچه مناطق شهرداری مشهد. ۵۳

۳-۴-۱٫منطقه یک… ۵۵

۳-۴-۲٫منطقه دو. ۵۵

۳-۴-۳٫منطقه سه. ۵۶

۳-۴-۴٫منطقه چهار. ۵۷

۳-۴-۵٫منطقه پنج.. ۵۸

۳-۶٫منطقه شش…. ۵۸

۳-۴-۷٫منطقه هفت… ۵۹

۳-۴-۸٫منطقه هشت… ۶۰

۳-۴-۹٫منطقه نه. ۶۱

۳-۴-۱۰٫منطقه ده ۶۲

۳-۴-۱۱٫منطقه یازده ۶۳

۳-۴-۱۲٫منطقه دوازده ۶۴

۳-۴-۱۳٫منطقه ثامن.. ۶۵

۳-۵٫ مشخصات و اطلاعات کلی مناطق.. ۶۶

۳-۵-۱٫ متغییرهای مورد استفاده در ارزیابی کارایی مناطق.. ۶۷

۳-۵-۱-۱٫متغییرهای بخش جمع آوری زباله. ۶۷

۳-۵-۱-۲٫متغییرهای بخش شهرسازی.. ۷۰

۳-۵-۱-۳٫متغییرهای بخش فضای سبز. ۷۳

۳-۵-۱-۴٫متغییرهای بخش فنی – عمران. ۷۶

۳-۵-۱-۵٫متغییرهای بخش اداری – مالی.. ۷۹

۳-۵-۲٫  متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر مقادیر کارایی.. ۸۲

۳-۶٫جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل سوم. ۸۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴- ۱٫مقدمه. ۸۵

۴-۲٫ بررسی کارایی بخش های منتخب در سال ۱۳۸۹٫ ۸۵

۴-۱-۱٫ کارایی بخش جمع آوری زباله. ۸۵

۴-۱-۲٫ کارایی بخش فضای سبز و پارک ها ۸۶

۴-۱-۳٫ کارایی بخش شهرسازی.. ۸۷

۴-۱-۴٫ کارایی بخش اداری _ مالی.. ۸۸

۴-۱-۵٫ کارایی بخش فنی و عمران. ۸۹

۴-۲٫ بررسی کارایی بخش های منتخب در سال ۱۳۹۰٫ ۹۰

۴-۲-۱٫ کارایی بخش جمع آوری زباله. ۹۰

۴-۲-۲٫  کارایی بخش فضای سبز و پارک ها ۹۱

۴-۲-۳٫  کارایی بخش شهرسازی.. ۹۲

۴-۲-۴٫  کارایی بخش اداری _ مالی.. ۹۳

۴-۲-۵٫  کارایی بخش فنی و عمران. ۹۴

۴-۳٫ بررسی کارایی بخش های منتخب در سال ۱۳۹۱٫ ۹۵

۴-۳-۱٫ کارایی بخش جمع آوری زباله. ۹۵

۴-۳-۲٫ کارایی بخش فضای سبز و پارک ها ۹۶

۴-۳-۳٫ کارایی بخش شهرسازی.. ۹۷

۴-۳-۴٫ کارایی بخش اداری _ مالی.. ۹۸

۴-۳-۵٫ کارایی بخش فنی و عمران. ۹۹

۴- ۴٫ کارایی ۳ ساله بخش های منتخب شهرداری مشهددر بازه زمانی ۹۱-۸۹٫ ۱۰۰

۴-۴-۱٫کارایی بخش جمع آوری زباله. ۱۰۰

۴۴–۱-۱٫رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی وناکارایی بخش جمع آوری زباله. ۱۰۲

۴-۴-۱-۲٫جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش جمع آوری زباله. ۱۰۳

۴-۴-۱-۳٫ تعیین مناطق الگو. ۱۰۳

۴-۴-۱-۴٫ تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش جمع آوری زباله. ۱۰۴

۴۴–۲٫ کارایی بخش شهرسازی.. ۱۰۵

۴-۴-۲-۱٫ رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش شهرسازی.. ۱۰۶

۴-۴-۲-۲٫ جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش شهرسازی.. ۱۰۷

۴-۴-۲-۳٫ تعیین مناطق الگو. ۱۰۷

۴-۴-۲-۴٫ تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش شهرسازی.. ۱۰۸

۴-۴-۳٫ کارایی بخش فضای سبز و پارک ها ۱۰۹

۴-۴-۳-۱٫ رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فضای سبز. ۱۱۱

۴-۴-۳-۲٫ جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فضای سبز. ۱۱۲

۴-۴-۳-۳٫ تعیین مناطق الگو. ۱۱۲

۴-۴-۳-۴٫ تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش فضای سبز. ۱۱۲

۴-۴-۴٫کارایی بخش اداری- مالی.. ۱۱۴

۴-۴-۴-۱٫ رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش اداری – مالی.. ۱۱۶

۴-۴-۴-۲٫ جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش اداری- مالی.. ۱۱۷

۴-۴-۴-۳٫ تعیین مناطق الگو. ۱۱۷

۴-۴-۴-۳٫ تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش اداری- مالی.. ۱۱۸

۴-۴-۵٫ کارایی بخش فنی و عمران. ۱۲۰

۴-۴-۵-۱٫ رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فنی عمران. ۱۲۲

۴-۴-۵-۲٫ جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فنی- عمران. ۱۲۳

۴-۴-۵-۳٫ تعیین مناطق الگو. ۱۲۳

۴-۴-۵-۳٫ تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش فنی- عمران. ۱۲۴

۴-۵٫ بررسی رابطه برخی متغیرهای ساختاری با میزان کارایی مناطق شهرداری.. ۱۲۵

۴-۶٫جمع بندی و نتیجه­گیری فصل چهارم. ۱۳۰

فصل پنجم:  خلاصه تحقیق،آزمون فرضیات، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

۵- ۱٫مقدمه. ۱۳۲

۵-۲٫ خلاصه تحقیق.. ۱۳۲

۵-۳٫ آزمون فرضیه های تحقیق.. ۱۳۶

۵-۴٫ پیشنهادات کاربردی.. ۱۳۶

۵-۵٫ جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل پنجم. ۱۳۷

منابع و مآخذ: ۱۳۹

.مقدمه

کلیات تحقیق، اولین فصل پایان نامه می­باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع تحقیق است، مطالب این فصل باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده  ابتدا مسئله تحقیق را مطرح کند و بعد از آن سوالات تحقیق را در راستای مسئله تحقیق مطرح نماید، از سویی دیگر اهمیت و ضرورت تحقیق را یادآور ­شود، سپس در ادامه تحقیق فرضیه های تحقیق و اهداف  آن را مشخص کند، همچنین روش انجام پژوهش و متدولوژی تحقیق و نحوه­ی گزینش متغییرهای تحقیق و پیشینه­ی تحقیق را بیان نماید، بعد از این مراحل، مدل مفهومی تحقیق را تعیین نماید، در انتها نیز به محدوده­ی زمانی و مکانی تحقیق بپردازد و با روشی منطقی و هدف­دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید.  

۱-۲٫مسئله تحقیق

               طبق پیش بینی­ها جمعیت شهری دنیا تا سال ۲۰۲۵ دو برابر شده و به بیش از ۵ میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از ۹۰ % این رشد در کشورهای در حال توسعه خواهد بود (آدینه وند و دیگران،۴۲:۱۳۹۱). شهرها به عنوان موتورهای رشد و توسعه اجتماعی دارای پتانسیلی باورنکردنی هستند که بی شک باید مورد توجه قرارگیرند (۲۰۰۵:۵۰,Lewis and mioch).  سنجش کار ایی مناطق از آنجا ضرورت می یابد که در شر ایط امروز مناطق با کمبود منابع و امکانات روبه­رو هستند. بنابراین، این منابع  باید به گونه ای تخصیص داده شوند که بتوان بیشترین تولیدات یا خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد(زیاری و دیگران،۱:۱۳۸۹). یکی از نیازهای هر سازمان در جهت حفظ توان پاسخگویی به شرایط رقابتی و مطالبات روزافزون محیطی، افزایش کارآیى سازمانی در کلیه سطوح است. پیش نیاز این امر، تدارک روشی برای سنجش کارآیى و یافتن نقاط ضعف واحدهای زیرمجموعه می­باشد(انواری رستمی ودیگران،۲۲۲:۱۳۹۰). ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه­گیری عملکرد سازمان، برنامه­ریزی و هدف­گذاری جهت بهبود عملکرد می­باشد. با وجود پیشرفت­های قابل توجهی که سالهای اخیر در طراحی چارچوبها و سیستمهای ارزیابی عملکرد رخ داده است، بسیاری از سازمانها همچنان بر معیارهای سنتی متکی هستند. ارزیابی عملکرد به کمک شاخصهای غیر مالی از موضوعاتی است که طی دهه ۱۹۹۰ بسیار مورد توجه قرار گرفته است اینگونه شاخصها مزایای بسیاری را به همراه دارند. به عنوان مثال این شاخصها در مقایسه با شاخصهای مالی قابل درک­تر و با اهداف و استراتژی­های سازمان سازگارترند و در طول زمان براساس اقتضای محیط، قابل تغییر و انعطاف­پذیر می­باشند(محمدی اردکانی،۷۵:۱۳۸۸). سنجش میزان موفقیت سازمانها در بهره­گیری از امکانات موجود، مقایسه عملکرد آنها باهم، شناسایی سازمانهای ناکارآ و تشخیص منشاء ناکارآیی، بررسی نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت، از دغدغه­های مدیران و مسئولان سازمانهاست. استفاده از ابزارهای علمی می­تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم­گیری در خصوص بهبود شیوه­های انجام عملیات و تخصیص مناسب منابع به مدیران ارائه دهد(عالم تبریزوایمانی پور،۱۴۰:۱۳۸۸). به عنوان یک اصل، عملکرد هر واحد سازمانی و یا سازمان تا آنجا که میسر است باید اندازه­گیری شود. وجود یا عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد مؤثر و کارآمد با حیات و مرگ سازمان رابطه مستقیم دارد و فقدان آن را  به عنوان بیماری سازمانی، قلمداد نموده­اند. از سویی دیگر آنچه را که نتوان ارزیابی نمود نمی­توان به خوبی اداره کرد. هرسازمانی برای اعمال مدیریت صحیح باید از الگوهای علمی ارزیابی عملکرد بهره­گیرد تا بتواند میزان تلاش و نتایج حاصل از کارکرد خود را مورد سنجش قرار دهد. یکی از ابزارهای کارآمد که این مهم را محقق ساخته روش تحلیل پوششی داده­هاست(طلوعی اشلقی و حسینی خضری،۲۳:۱۳۸۶). با گسترش تکنولوژی های جدید، وظایف مدیریت به طور عام و مدیریت شهری به صورت ویژه به سمت مسایلی از قبیل بهبود کارآیی، اثربخشی و در نهایت بهره­وری نه تنها در ابعاد بخشی، بلکه در ابعاد فضایی متمایل شده و موضوع مکان و فضا وارد مباحث مدیریتی و جزء لاینفک آن شده است. بهبود بهره­وری، مسئولیت اصلی مدیریت است که به افزایش قدرت رقابت پذیری شهرها منجر می­شود. مدل ها و روش های مختلفی توسط صاحب­نظران برای سنجش کارآیی سازمان ها، کارخانه­ها، مناطق و غیره پیشنهاد شده است. یکی از مهمترین این روشها روش تحلیل پوششی داده­ها است. این روش بر اساس روش فارل (Farell,1957) بنا شده که پیشنهاد داده است که برای سنجش کارآیی یک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه­های موجود در آن صنعت مقایسه شود و سپس افراد دیگری مانند چارنز، رودز و کوپر این مدل را توسعه دادند (Cooper, 2007: 110). بنابراین از این روش برای مطالعات جغرافیایی (فضایی) در قالب واحدهای مدیریتی([۱]DMU) استفاده می­شود. با توجه به رقابت شهرها و سازمان­ها و نهادها و… و حاکمیت  دنیای رقابتی و اصول توسعه پایدار و برنامه ریزی  استراتژیک، که تاکید بر استفاده بهینه از منابع محدود و افزایش کارایی و اثربخشی دارند، سازمانها، نهادها و شهرداریها و… برای اینکه در دنیای رقابتی از رقبای خود عقب نمانند، باید یک ارزیابی از عملکرد خود داشته باشند تا بتوانند با استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش کارایی خود به اهداف نهایی خود که افزایش رفاه، آسایش شهروندان است، دست پیداکنند. بنابراین با توجه به نقش شهرداری­ها در ساماندهی مدیریت­شهری و همچنین با توجه به این­که شهرداری­ها به لحاظ درآمدی خودکفا هستند، ضرورت بهره­گیری از روش های علمی به منظور بهبود و ارتقاء مدیریت­شهری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فضایی در راستای توسعه پایدار شهری بیش از پیش مطرح شده است. از سویی دیگر مشهد دومین کلانشهر ایران می­باشد. و دارای جمعیت ۲۴۲۷۳۱۶ نفر در سال ۱۳۸۵(سالنامه آماری ۱۳۹۰ شهرداری مشهد) می­باشد. این شهر به علت وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع) و سایر آثار گردشگری، تاریخی علاوه بر مجاوران سالانه ۶۹۴۴۷۳ گردشگر خارجی و حدود ۳۲۸۰۸۲۱۳ گردشگر و زائر ملی جذب  می نماید (رهنما و رضوی،۱۴۹:۱۳۹۱). که خدمات­رسانی مطلوب به آن­ها یکی از عوامل دستیابی به رفاه و آسایش ساکنان و گردشگران داخلی و خارجی می­باشد. از آنجایی که هنر مدیریت­شهری، استفاده از حداقل امکانات برای دستیابی به حداکثر رفاه و آسایش شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنها است، نیاز به ارزیابی عملکرد خود دارد تا با افزایش کارایی، عملکرد خویش را بهبود بخشد و به مقصود خویش نایل شود. با توجه به نقش ملی و بین­المللی شهرمشهد، شهرداری­مشهد نیز باید با افزایش کارایی و بهبود عملکرد خود، اسباب رفاه شهروندان، زائران و گردشگران را فراهم آورد و به سمت توسعه پایدارشهری گام بردارد، در شهرها این واحدهای مدیریتی، شهرداری­ها، مناطق و نواحی تابعه را در برمی­گیرد. شهرمشهد به۱۳  منطقه و ۴۲ ناحیه تقسیم شده، که هر منطقه متغییرها و شاخصهایی دارند که در تعیین و ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری سهم بسزایی دارند. که سنجش کارایی با توجه به این شاخصها نقش موثری در مدیریت عملکرد شهر، دارند.

تعداد صفحه :۱۷۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***