دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان : ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده هنر و معماری

گروه  آموزشی معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

عنوان:

ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

استاد راهنما:

دکتر مهرداد کریمی مشاور

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات

۱-۱ مقدمه…………………………………. ۳

۱-۲ بیان مساله………………………………. ۴

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق……………………………….. ۷

۱-۴ فرضیه های پژوهش…………………………………. ۷

۱-۵ اهداف پژوهش…………………………………. ۸

۱-۶ روش انجام تحقیق……………………………….. ۸

۱-۷ تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………… ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه………………………………۱۳

۲-۲ تاثیر طراحی محیط فیزیکی فضای کار…………………………. ۱۵

۲-۳ حریم خصوص…………………………………. ۱۶

۲-۳-۱ سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک…………………………. ۲۱

۲-۳-۲ ابعاد و اندازه در ایستگا ههای کار و دفاتر………………………. ۲۴

۲-۴ ارتباطات………………………………… ۲۵

۲-۵  تهویه………………………………. ۲۶

۲-۵-۱ مکانیسم تهویه طبیعی (با بهره گرفتن از بازشوها)……………… ۲۷

۲-۵-۲ تاثیر اندازه پنجره……………………………… ۲۸

۲-۶ نور……………………………… ۳۰

۲-۶-۱ استفاده از نور طبیعی روزانه………………………………. ۳۰

۲-۶-۲ اثر رنگ بر محیط کار……………………………… ۳۴

۲-۷ عملکرد………………………………. ۳۵

۲-۸ الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی……….. ۳۵

فصل سوم: مواد و روش ها

۳-۱ مقدمه……………………………… ۳۹

۳-۲ روش تحقیق……………………………….. ۳۹

۳-۲-۱ روش انجام پژوهش…………………………………. ۳۹

۳-۲-۲ جامعه آماری……………………………….. ۴۰

۳-۲-۳ گردآوری اطلاعات………………………………… ۴۰

۳-۲-۴ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها……………………………… ۴۱

۳-۲-۵ طراحی سامانه میزان رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز………….۴۱

۳-۲-۵-۱- طراحی پرسشنامه……………………………… ۴۳

فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش و تحلیل آماری نمونه موردی

۴-۱ مقدمه……………………………… ۴۹

بخش اول: شناخت بستر………………………………. ۵۰

۴-۲ نقشه و تصاویر ساختمانهای ادارات تشکیل دهنده جامعه آماری……….. ۵۱

۴-۲-۱ اداره امور مالیاتی و دارایی استان ایلام………………………….. ۵۱

۴-۲-۲ بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام…………………………. ۵۹

۴-۲-۳ اداره پست مرکزی شهر ایلام………………………………. ۶۰

بخش دوم: تحلیل آماری……………………………….. ۶۱

فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه

۵-۱ مقدمه……………………………… ۷۵

۵ -۲- بحث در روند کلی پژوهش……………………………… ۷۶

۵-۳ یافته ها……………………………… ۷۶

۵-۴- نتیجه گیری……………………………….. ۷۹

۵-۵- ارائه راهبرد و سیاست ……………………………… ۷۹

منابع فارسی………………………………. ۸۱

Refrencese……………………………….

چکیده:

محیطهای اداری مکان زندگی افراد کارمند در نیمی از ساعات روز است . جایی که فرد پر انرژی ترین اوقات بیداری خود را در آن می گذراند . لذا کیفیت فضای اداری در بلند مدت ،تاثیری بیش از آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می شود بر زندگی کارمندان دارد . پژوهش حاضر در صدد است تارضایت مندی کارمندان در فضای اداری با پلان آزاد را بررسی کند . درواقع هدف تعیین ارتباط بین عملکرد کارکنان و محیط فیزیکی کارشان است. حاصل مطالعات انجام شده رسیدن به الگویی بود که ۵ فاکتور تاثیر گذار در جلب رضایت کارکنان در محیط کار را شامل می شد .این فاکتورها عبارتند از : تهویه ، نور، ارتباطات ، حریم خصوصی وعملکرد . که چهار فاکتور اولیه بر عملکرد تاثیرگذاشته و عملکرد نیز رضایت از محیط را تحت تاثیر قرار می دهد.  روش تحقیق در این پژوهش، کمی و رویه عملی آن استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری است . داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار Spss و روش Amos تحلیل گردید. تحلیل آماری داده ها وجود ارتباط بین فاکتورهای تشکیل دهنده الگوی رضایت شغلی بر اساس رضایت از محیط را مورد تایید قرار می دهد . به بیان دیگر، نتایج حاصل از پیمایش ،بیانگر آن است که طراحی محیط اداری تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کارکنان دارد و استفاده از پلان آزاد،  در صورتی که نیازمندیهای کارکنان و اصول فنی ساخت رعایت گردد ، می تواند ایده مناسبی برای ساخت فضاهای اداری باشد . بطور کلی بررسی فاکتورهای مختلف نشان می دهد که نورپردازی مناسب ،تهویه مناسب ،سهولت ارتباط کارکنان با یکدیگر و ارباب رجوع و رعایت حریم خصوصی (بویژه در مورد زنان) ،می تواند در عملکرد اغلب کارکنان و بهره وری شغلی آنان،  نقش کلیدی بازی کند . با توجه به بررسی های نظری و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاد می گردد ،در ساختمانهای اداری برای افزایش ارتباط بین کارمندان و ارباب رجوع ، دسترسی بهتر کارمندان به فایلها و وسایل مورد نیاز و نیز بهره گیری بهتر از نور و تهویه در فضاهای داخلی ، مناسب تر است که از فضاهای با پلان آزاد استفاده کرد .همچنین از آنجا که حفظ حریم خصوصی برای کارمندان یک اداره مهم است ، بهتر است در ادارات با پلان باز هر جا که ارتباط کارمندان با ارباب رجوع از اهمیت کمتری برخوردار است ، از پارتیشن های با ارتفاع کوتاه مخصوصا برای فضاهای متعلق به زنان استفاده گردد. این بدان دلیل است که داشتن حریم برای زنان بیش از مردان اهمیت دارد .در فضاهای اداری با پلان باز از آنجا که هیچ حائلی برای جلوگیری از پخش صداهای درون فضا وجود ندارد ، بهتر است برای افزایش تمرکز کارکنان حتی المقدور از بوجود آمدن صداهای مزاحم ممانعت کرد . به عنوان مثال می توان دستگاههایی که ایجاد صدا می کنند مانند دستگاه های فتوکپی یا مانند آنرا در فضای بسته قرار داد. یا صدای زنگ تلفنهای موجود در فضا را با چراغهای چشمک زن جایگزین کرد .همچنین می توان از نصب پره های جاذب صدا بر روی دستگاه های تایپ و ماشینهای تولید کننده صدا بهره گرفت.

فصل اول: مقدمه و کلیات

۱-۱- مقدمه

ساختمان های اداری بایستی دارای انعطاف پذیری، راحتی نگهداری، دسترسی مناسب ویک موقعیت اکولوژیکی)اقلیمی( مناسب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام، لذتبخش ومفید را برای استفاده کنندگان فراهم سازند. با توجه به طراحی و ساخت سازمان ها و مجتمع های اداری توسط معماران , ضرورت آشنایی این افراد با مسائل روانی کارکنان و کارمندان پر رنگ تر می شود , زیرا فضای خلق شده توسط معماران بایستی مورد استفاده کارمندان یک سازمان قرارگرفته و ماهیت فضا اثرات روانی خاصی را بر آنها ایجاد کند. در صورتی که یک فضا از لحاظ اصول معماری، هنری و روانشناسی به صورت منطقی و درست طراحی شود، علاوه بر ایجاد نشاط، شادابی و انگیزه ی کافی در کارکنان می تواند با رعایت نکات خاص و ساده ای در چیدمان فضاها و مبلمان داخلی , استرس های ناشی از محیط کاری را به حداقل برساند. با نگاهی به زندگی کارمندان در خواهیم یافت که شرایط محیط کار دقیقا بر رفتار ، شخصیت و زندگی افراد اثر گذاشته و تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. قطعا کار کردن در فضای مطلوب در کنار فضای سبز و منظره های دلچسب در شرایط مساعد تهویه ، نور و آکوستیک ، بر روی مبلمانهایی که قاعده های آرگونومی آن به تناسب انسان باشد، می تواند سلامت جسم و روان افراد شاغل را حتی بعد از بازنشستگی تضمین  نماید. همچنین فضاهایی با مقیاس مناسب و داشتن محیط های اجتماعی مطلوب روحیه خلاقیت کارمند و انگیزه او را برای حضور به موقع بر سر کار خود برمی انگیزد. فضای مناسب کاری  در بوجود آمدن حس رضایت از فضا در کارمندان هنگام انجام امور محوله نقش مهمی ایفا کرده حس تعلق فرد را افزایش می دهد در نتیجه راندمان کاری و تمرکز و به تبع آن سرعت انجام امور سازمانی و اداری که باعث افزایش سوددهی سازمان مربوطه است افزایش می یابد.

۲-۱- بیان مسئله

در طراحی ساختمان های اداری از دو سیستم باز و بسته استفاده می شود. سیستم باز اداری به فضاهایی اطلاق می شود که توسط جداکننده های سبک از هم تفکیک شده اند. سیستم بسته اداری به فضاهایی اطلاق می شود که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت اتا قهای مستقل می باشند. به طور کلی ساختمان های اداری دارای فضاهای اصلی، فضاهای پشتیبانی، خدمات و مسیرهای گردش می باشند که طراحی داخلی عامل کلیدی رضایت شغلی در آنهاست. طراحی فضای کاری ممکن است موفقیت سازمانی را با ایجاد فضایی که کیفیت کار، روش و کمیت را ساپرت می کند ، افزایش دهد و تغییر و تحولات و میزان غیبت را بهبود بخشد. بطور فزاینده ای، معماران، طراحان داخلی و مدیران رفاهی، نقش راهبردی جدیدی به عنوان مشاوران آشنا با رفتار انسانی و سازمانی بر عهده دارند (همیلتن[۱]، ۱۹۷۷). شمار زیادی از شرکت ها از طراحی داخلی فضای کار به عنوان وسیله ای در جهت جذب و حفظ کارشان استفاده می کنند، آخرین تحقیقات انجمن آمریکایی طراحان داخلی نشان می دهد که طراحی داخلی فضای کار ابزاری است که می تواند به موفقیت شرکت های بزرگ در حل چالش ها کمک کند. کارکنان و جویندگان کار می گویند محیط فیزیکی یکی از سه عامل برتر تأثیرگذار در تصمیم آنها در پذیرش یا ترک شغل است.

کارمندان مدت زیادی را در یک ساختمان می گذرانند بنابراین محیط فیزیکی بر فعالیت آنها و بطور مستقیم بر کارایی و تولیدشان اثر گذار است. اغلب فرض بر این است کارکنانی که بیشتر از محیط فیزیکی کارشان راضی هستند نتیجه کار و تولیدشان بهتر است. شرایط دما، کیفیت هوا، نور و شرایط صدا در محیط اداری بر میزان تولید و بهره وری تأثیر دارد. در واقع مطالعات زیادی بطور مؤثر ثابت می کند که کاراکترهای محیط فیزیکی اداره می تواند اثر قابل توجهی بر رفتار، ادراک و بهره وری کارکنان داشته باشد (کمرولزمان[۲] و همکاران، ۲۰۱۱).

بیشتر تحقیقات پیشین اغلب بر روی یک فاکتور تأثیرگذار بر بهره وری کارکنان در محل کار متمرکز بود. و تقریبا هیچ مطالعه ای انجام نشده که رابطه بین تمام فاکتورهای فیزیکی محیط کار و بهره وری کارکنان را نشان دهد. بنابراین این مقاله سوابق چندین فاکتور محیطی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهره وری کاری کارکنان تأثیر می گذارد را بررسی می­کند.

در اکثریت ساختمانهای اداری در ایران متأسفانه صرف تأمین فضای فیزیکی اهمیت داشته و تأمین نیاز روحی کارمندان دچار غفلت می شود آنچه افراد در انجام وظایفشان بدان نیاز پیدا می کنند روحیه سرزندگی و شادابی و انرژی برای انجام آن است. حال آنکه فضای محیط کار در ایجاد این روحیات بسیار دخیل است که متأسفانه همین جنبه روانی محیط کار بسیار مورد بی توجهی قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگی و بی قراری افراد می گردد و بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه نارضایتی کارمندان را فراهم می سازد .

مشخص شده است که محیط داخلی در یک اداره تأثیر زیادی بر نگرش، رفتار، رضایت و بهره وری کاری کارکنان دارد. بر اساس اظهارات (آندریان لیمن [۳]،۱۹۹۵)، افرادی که از دما، کیفیت، آب، نور و شرایط سر و صدا در دفتر کارشان راضی نیستند، بیشتر از تأثیر آنها بر تمرکزشان در کار شکایت دارند. تحقیقات دیگر همچنین نشان می دهند که “تولید ” ارتباط نزدیکی با شرایط محیط داخلی دارد. به هر حال چگونگی تأثیر کیفیت محیط داخلی بر تولیدات، یک چالش بزرگ است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نه فقط دما، کیفیت نور و صدا باید مورد توجه قرار گیرد ، بلکه همچنین باید کیفیت هوای داخلی، راحتی حرارتی، طرح فضاهای کاری خصوصی، طرح رنگ فضای کار، گیاهان داخلی، لایه های گرد و غبار و آلاینده های بیولوژیکی، تجمع دی اکسیدکربن داخلی و بسیاری عوامل دیگر باید توسط مدیران ارشد سازمان ها مورد توجه قرار گیرند. نهایتاً یک محیط اداری راحت مهم است که بتواند کارمندان را قادر به تمرکز و انجام هرچه بهتر وظایفشان کند. این می تواند کیفیت زندگی در کار را جهت بهره وری هرچه بهتر کارکنان ادارات فراهم کند (کمرولزمان و همکاران، ۲۰۱۱).

همانطور که گفته شد تحقیقات همواره نشان داده اند که ویژگی های محیط اداری می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار، نگرش و بهره وری کارکنان داشته باشد (آلتمن و لت[۴]، ۱۹۶۹). (دول و اسکرودر[۵]، ۲۰۰۱) اظهار داشتند که در محل کار رضایت کاربر به عنوان مهمترین فاکتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یک شاخص کلیدی در بهره وری در نظر گرفته شده است و بر اساس این منطق است که سطوح بالای رضایت مندی سبب بهبود روحیه و کاهش سردرگمی می­شود. همچنین این تحقیق نشان داد که رضایت از محیط کار بطور مستقیم به رضایت شغلی کارکنان و بطور غیرمستقیم به تعهد سازمانی و میزان حجم معاملات مربوط می شود.

بطور کلی مطالعات انجام شده بر معیارهایی مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و… نشان می دهد که چنین فاکتورهای از محیط فیزیکی برنگرش کارکنان، رفتار آنها، رضایت و بهره وریشان تأثیر می گذارد (کروچ و نیمران[۶]، ۱۹۸۹).

موضوع این تحقیق تحلیل فضاهای اداری با پلان باز) Open Plan ) و بررسی ویژگی کمی و کیفی این فضاها و در نهایت رسیدن به یک سری استاندارد برای طراحی مراکز اداری است.در واقع سعی بر آن است که فضاهای اداری فضای منعطفی را بوجود آورند تا بتوانند مطابق با نیازهای روحی افراد کارمند بوده و با برآوردن خواسته های آنها عاملی در برانگیختن هرچه بیشتر کارکنان و افزایش کارایی آنان باشد.آنچه در این طراحی انعطاف پذیر بیش از همه مورد نظر است  توجه به جنبه های کیفی و تاثیر این وجوه بر روند کاری و خلاقیت فردی و اجتماعی کارکنان و اعمال آنها می باشد. این وجوه عبارتند از: حریم خصوصی ، نور ، تهویه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آیتمهای ریزتری است که مجموعا یک ساختار۵ فاکتوری تاثیرگزار بر رضایت محیطی را تشکیل میدهند که به نوبه خود رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

در واقع آنچه نمود پیدا می کند ، ایجاد فضایی مناسب با روحیه کارمندان است تا بتوانند ساعات کاری خود را در بهترین شرایط ممکن سپری نمایند .

۳-۱- ضرورت انجام تحقیق

ضرورت مسأله زمانی آشکار می گردد که محاسبه شود افراد یک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود می باشند. در حقیقت افراد شاغل بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در مکانهای کاری می گذرانند یعنی بهترین و پر انرژی ترین ساعات زندگی.

[۱] – Hamilton

[۲] – Kamarulzaman

[۳] – Adrian Leaman

[۴]– Altman  & Lett

[۵] – Dole & Schroeder

[۶] – Crouch & Nimran

تعداد صفحه : ۱۰۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***