دانلود پایان نامه ارشد : ارائه یک مدل شکل­گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه­ای نیروی انسانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش : صنایع

عنوان : ارائه یک مدل شکل­گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه­ای نیروی انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع- صنایع

 

عنوان:

ارائه یک مدل شکل­گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه­ای نیروی انسانی

 

 

استاد راهنما:

پروفسور ایرج مهدوی

 

استاد مشاور:

دکتر محمدمهدی پایدار

 

زمستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

رشد سریع تکنولوژی، تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، باعث شده است تیم­های توسعه محصول جدید با فشار زیادی جهت ارائه هرچه سریع­تر محصولات جدید با هزینه و کیفیت مناسب مواجه شوند. شکل­گیری تیم­های توسعه محصول جدید ( NPD ) نقشی بسیار حیاتی در پروژه­های NPD ایفا می­کند.

ما در این پژوهش یک مدل بهینه­سازی چندهدفه تشکیل تیم ارائه دادیم که در آن توانایی­های جامع و روابط میان­فردی اعضا درنظر گرفته شده است. برای عنوان­کردن توانایی­های هر فرد یک فرایند تحلیل سلسله­مراتبی فازی بر مبنای روابط ارجحیت فازی به­کار گرفته شده است؛ این روش سازگاری و دقت ارزیابی را تضمین کرده و بر کاستی­های استفاده از متغیرهای قطعی غلبه می­کند. علاوه بر آن، شاخص نوع مایرز- بریگز برای مدل­سازی روابط میان­فردی به کار رفت که ساختار آن براساس گروه­بندی شخصیت­ها در MBTI شکل گرفته و با تبدیل این روابط به اعداد توصیف مدل را تسهیل می­کند. همچنین برای حل مدل مذکور از دو رویکرد مختلف دقیق وفراابتکاری استفاده شده است. روش دقیق اتخاذ شده روش آرمانی فازی می­باشد که با مطرح کردن مفهومی به نام تابع عضویت یا تابع مطلوبیت برای هر یک از توابع و سپس با ماکزیمم کردن آن برای تک تک اهداف به دنبال نزدیک کردن هر یک از اهداف به مقدار بهینه خود است. الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتم­های بهینه­سازی تکاملی است که در حل مسأله موردنظربه کار رفته است. نتایج حاصل از مقایسه این دو روش نشان داد که الگوریتم ژنتیک برنامه­نویسی شده در متلب هم از لحاظ زمان، هم کیفیت جواب بهتر از لینگو عمل می­کند.

کلمات کلیدی: توسعه­ محصول جدید(NPD)، تشکیل تیم، AHP فازی، تست MBTI ، برنامه­ریزی آرمانی فازی


 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- ضرورت و اهداف تحقیق.. ۲

۱-۳- بیان مسأله. ۳

۱-۴- فرض­های مسأله. ۳

۱-۵- ساختار تحقیق.. ۴

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۵

۲-۱- مقدمه. ۶

۲-۲- پیشینه تحقیق.. ۶

۲-۳- توسعه محصول جدید ( NPD ) 9

۲-۳-۱- اهداف فرایند توسعه محصول جدید. ۱۰

۲-۳-۲- مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید. ۱۱

۲-۳-۲-۱- اید ه یابی و ایده­زایی.. ۱۱

۲-۳-۲-۲- پالایش ایده ها و انتخاب یک ایده ۱۱

۲-۳-۲-۳- توسعه مفهوم. ۱۲

۲-۳-۲-۴- توسعه استراتژی بازاریابی.. ۱۲

۲-۳-۲-۵- بررسی تجاری.. ۱۲

۲-۳-۲-۶- توسعه محصول. ۱۴

۲-۳-۲-۷- آزمایش بازار. ۱۵

۲-۳-۲-۸- تجاری­کردن. ۱۵

۲-۴- منطق فازی.. ۱۵

۲-۵- آزمون شخصیتی MBTI 17

۲-۶- مبانی رفتار گروه و شناخت تیم. ۲۴

۲-۶-۱- تفاوت گروه با تیم ( گروه کاری) ۲۵

۲-۶-۲- انواع تیم. ۲۶

۲-۶-۳- خلق تیم­هایی با عملکرد عالی.. ۲۷

۲-۷- بهینه­سازی چندهدفه. ۲۸

۲-۷-۱- تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه. ۲۹

۲-۷-۲- مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیرمغلوب… ۳۱

۲-۷-۳- روش­های حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه. ۳۲

۲-۷-۳-۱- روش مجموع وزنی.. ۳۲

۲-۷-۳-۲- روش برنامه­ریزی آرمانی.. ۳۳

۲-۷-۳-۳- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی.. ۳۳

۲-۷-۳-۴- روش اپسیلون- محدودیت… ۳۵

۲-۸- الگوریتم ژنتیک GA.. 35

۲-۸-۱- اجزای الگوریتم ژنتیک… ۳۶

۲-۸-۲- عملگرهای الگوریتم  ژنتیک… ۳۷

۲-۸-۲-۱- عملگر انتخاب… ۳۷

۲-۸-۲-۲- عملگر تقاطع. ۳۹

۲-۸-۲-۳- عملگر جهش… ۴۱

فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق.. ۴۲

۳-۱- مقدمه. ۴۳

۳-۲- تعریف مسأله. ۴۳

۳-۳- ارائه مدل ریاضی پیشنهادی.. ۴۴

۳-۳-۱- اندیس­ها ۴۴

۳-۳-۲- پارامترهای ورودی.. ۴۴

۳-۳-۳- متغیرهای تصمیم­گیری.. ۴۴

۳-۳-۴- مدل ریاضی.. ۴۵

۳-۳-۵- تحلیل مدل. ۴۶

۳-۴- روش حل.. ۴۶

۳-۴-۱- روش AHP فازی براساس روابط ارجحیت زبانی فازی LinPreRa. 47

۳-۴-۲- ارزیابی روابط بین­فردی براساس آزمون MBTI 49

۳-۴-۳- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی.. ۵۱

۳-۴-۳- ساختار کلی الگوریتم‏های ژنتیکی.. ۵۱

۳-۴-۳-۱- مراحل حل مسائل در الگوریتم ژنتیک… ۵۲

فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق.. ۵۵

۴-۱- مقدمه. ۵۶

۴-۲- حل یک مسأله به­وسیله لینگو. ۵۶

۴-۳- نحوه نمایش جواب… ۵۹

۴-۴- ارزیابی نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب… ۶۲

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات… ۶۳

۵-۱- نتیجه­گیری.. ۶۴

۵-۲- پیشنهادات آتی.. ۶۵

منابع و مآخذ. ۶۶


فهرست جدول­ها

جدول ( ۲-۱ ). متغیرهای زبانی.. ۱۷

جدول ( ۲-۲ ). مقایسه دو بعد برونگرا و درونگرا ۱۸

جدول ( ۲-۳ ). مقایسه دو بعد شمی و حسی.. ۱۸

جدول ( ۲-۴ ). مقایسه دو بعد احساسی و فکری.. ۱۸

جدول ( ۲-۵ ). مقایسه دو بعد ملاحظه­کننده و داوری­کننده ۱۹

جدول ( ۲-۶ ). مقایسه تیم و گروه ۲۵

جدول ( ۳-۱ ). روابط میان انواع بعدهای شخصیتی.. ۵۰

جدول ( ۳-۲ ). ماتریس مقیاس روابط بین­فردی نرمال­سازی­شده ۵۰

جدول ( ۴-۱ ). روابط میان­فردی نرمال­سازی­شده ۵ نفر نیروی انسانی.. ۵۶

جدول ( ۴-۲ ). وزن نهایی هر فرد. ۵۶

جدول ( ۴-۳ ). زمان مورد نیاز هر پروژه برای هر مهارت… ۵۶

جدول ( ۴-۴ ). زمان آزاد هر فرد برای هر مهارت… ۵۷

جدول ( ۴-۵ ). ماتریس توانایی هر فرد برای انجام هر مهارت در هر پروژه ۵۷

جدول ( ۴-۶ ). مقایسه نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب… ۶۲

 

 

فهرست شکل­ها

شکل (۲-۱). مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید. ۱۱

شکل (۲-۲). نمودار منحنی­های عمر محصولات مختلف… ۱۴

شکل (۲-۳ ). تابع عضویت مثلثی.. ۱۶

شکل ( ۲-۴ ) نمونه­ای از توابع عضویت فازی.. ۱۶

شکل ( ۲-۵ ). مقایسه تیم و گروه ۲۵

شکل ( ۲-۶ ). انواع تیم ( از چپ به راست ): تیم حل­کننده مسأله، تیم خودگردان و تیم متخصص…. ۲۷

شکل ( ۲-۷ ). مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف… ۳۰

شکل( ۲-۸ ).الف-بیان تصویری بهینگی پارتو درفضای هدف.ب-روابط بین جواب­ها درفضای هدف… ۳۱

شکل ( ۲-۹ ). تقسیم­بندی استراتژی­های جستجو. ۳۶

شکل ( ۲-۱۰ ). نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت… ۳۹

شکل ( ۲-۱۱ ). یک نمونه تقاطع. ۴۰

شکل ( ۲-۱۲ ). نمونه­ای از تقاطع دونقطه­ای.. ۴۰

شکل ( ۲-۱۳ ). نمونه­ای از تقاطع یکنواخت… ۴۱

شکل ( ۲-۱۴ )  یک کروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش… ۴۱

شکل ( ۳-۱ ). شبه­کد یک الگوریتم ساده ژنتیک… ۵۳

شکل ( ۳-۲ ). فلوچارت الگوریتم ژنتیک… ۵۴

شکل ( ۴-۱ ). تخصیص ۵ کارمند به ۲ پروژه و ۲ مهارت… ۵۹

شکل ( ۴-۲ ). یک کروموزوم تصادفی برای مثال. ۶۰

شکل ( ۴-۳ ). نحوه عملکرد عملگر تقاطع. ۶۱

– مقدمه

سازمان­های امروزی در بازار جهانی، با سطح بالایی از رقابت مواجهند. توسعه­ی محصول جدید فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه می­شود. امروزه عمر بازار محصولات در حال کاهش است؛ در نتیجه محصولات جدیدی که نیازها و خواسته­های مشتریان را برآورده سازند و از آن فراتر روند، عاملی کلیدی در حفظ و بهبود مزیت رقابتی به شمار می­رود.

هدف از NPD [1]جمع­آوری دانش و توانایی موردنیاز برای تعیین محصول جدید مناسب است. چالش اصلی توسعه­ی محصول جدید پیش­بینی مسائلی است که هنوز اتفاق نیفتاده­اند و این پیش­بینی می­بایست در یک بازار پویا با متغیرهای بسیار زیادی که تحت کنترل ما نیستند صورت گیرد.

دیدگاه­های مبتنی بر درک و حس افراد، دانشی را تولید می­کند که نمی­تواند منحصراً از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود به­دست­آید. اینجاست که اهمیت تیم توسعه در موفقیت توسعه محصول جدید پدیدار می­شود؛ اعضای تیم اهداف پروژه را به اشتراک گذاشته، پیچیدگی فنی را کنترل و با بهره گرفتن از دانش میان­کارکردی جمع­آوری­شده، تغییرات را اعمال می­کنند.

با این وجود هنوز یک چالش قابل­توجه برای مدیران پروژه و سایر تصمیم­گیرندگان وجود دارد و آن گردآوری اعضای گروه است به طوری که بتوانند به صورت موثر برنامه­ها را اجرا و پروژه­های NPD موفق را تولید کنند.

۱-۲- ضرورت و اهداف تحقیق

سازمان­ها از جنبه­های مختلفی باهم در رقابت هستند که یکی از مهم­ترین آن­ها بعد اقتصادی است؛ شرکت یا سازمانی که دارای اقتصاد قوی، سالم و پویا باشد توانایی ماندن در بازار جهانی را خواهد داشت. تحقق این امر مستلزم تغییر و نوآوری مستمر با هدف اثبات مشتریان قدیم و جذب مشتریان جدید می­باشد.

توسعه محصول جدید راه حلی روشن و تضمین­شده برای ایجاد نوآوری است. اما در قدم اول نیاز به یک تیم توسعه قوی و کارآمد داریم زیرا نیروی انسانی همواره عامل اصلی تغییر در امکانات و شرایط مطالعات فنی بوده است، پس برای هموارکردن فرایند تغییر و توسعه، ناگزیر به کنترل نیروی انسانی و شرایط کاری آن­ها هستیم. در نتیجه با داشتن یک تیم کارا و همدل، بهره­وری سازمان­ها افزایش یافته و در فضای متلاطم رقابت پیروز می­شوند.

ما نیز در این پژوهش سازماندهی افراد در تیم توسعه را هدف قرار داده­ایم که در واقع پایه و اساس تشکیل­دهنده هر سازمان هستند.

[۱] New Product developement

تعداد صفحه : ۸۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***