دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه‌ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش­ آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی مقایسه ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش ­آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ایلام

 

پایان ­­نامه­ برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد­ در  رشته روانشناسی  (M.A)

گرایش:  عمومی

 

عنوان :

بررسی مقایسه ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش ­آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام

 

استاد راهنما:

دکتر جهانشا محمدزاده

استاد مشاور:

دکتر زینب طولابی

 تابستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                        صفحه
چکیده ۱
 
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲ – بیان مسأله. ۵
۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱۰
۱-۴-۱- هدف کلی.. ۱۰
۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق.. ۱۰
۱-۵- سؤالات تحقیق.. ۱۱
۱-۶- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… ۱۱
۱-۶-۱-تعاریف مفهومی.. ۱۱
۱-۶-۲-  تعاریف عملیاتی.. ۱۲
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۱۴
۲-۲-  تعریف اثربخشی.. ۱۵
۲-۳- روش های تفکر در تدریس اثربخش… ۱۶
۲-۴- تعاریف تدریس… ۱۷
۲-۵- تدریس به عنوان یک علم. ۱۸
۲-۶- تدریس چگونه فعالیتی است؟. ۱۹
۲-۷- ویژگی های تدریس مؤثر. ۲۰
۲-۸- استفاده از روش های تدریس خلاق.. ۲۱
۲-۹- ویژگی های معلم. ۲۱
۲-۱۰- تدریس، به عنوان یک هنر. ۲۲
۲-۱۱- آیزنر  تدریس را به چهار دلیل، واجد خصیصه هنری دانسته است… ۲۳
۲-۱۲- نقل قول جالبی از لئوتولستوی در وصف بهترین معلم. ۲۵
۲-۱۳- روش های نوین تدریس… ۲۵
۲-۱۳-۱- تعریف روش… ۲۵
۲-۱۴-تقسیم بندی روش تدریس… ۲۶
۲-۱۵- روش های نوین تدریس… ۲۸
۲-۱۵-۱- روش کنفرانس (گــــرد هم آیی) ۲۸
۲-۱۵-۲- روش شاگرد ـ استادی.. ۲۸
۲-۱۵-۳- روش چند حسـی (مختلط) ۲۸
۲-۱۵-۴- روش حل مسئلـه. ۲۹
۲-۱۵-۵- روش پروژه ای.. ۲۹
۲-۱۵-۶- شیوه سخنرانی.. ۳۰
۲-۱۵-۷- شیوه بازگویی.. ۳۱
۲-۱۵-۸ – شیوه پرسش و پاسخ.. ۳۱
۲-۱۵-۹- شیوه تمرینی.. ۳۱
۲-۱۵-۱۰- شیوه بحثی.. ۳۲
۲-۱۵-۱۱- شیوه نمایشی.. ۳۲
۲-۱۵-۱۲-  شیـوه آزمایشـی (روش اجرا کردن یا یادگیری به وسیله عمل) ۳۲
۲-۱۵-۱۳- شیوه گردش علمی.. ۳۳
۲-۱۵-۱۴- استفاده از منابع دیداری و شنیداری ۳۳
۲-۱۵-۱۵- الگوی کاوشگری به شیوه حقوقی.. ۳۳
۲-۱۵-۱۶- الگوی آموختن کنترل خود. ۳۴
۲-۱۵-۱۷- الگوی ایفای نقش… ۳۴
۲-۱۶- روش کارگاهی.. ۳۵
۲-۱۶-۱- سمینار. ۳۵
۲-۱۶-۲- کنفرانس… ۳۵
۲-۱۶-۳- سمپوزیوم. ۳۵
۲-۱۷-  روش تدریس کارگاهی.. ۳۵
۲-۱۷-۱- مرحله ارائه درس کوتاه ۳۵
۲-۱۷-۲- مرحله فعالیت و کار. ۳۵
۲-۱۷-۳- مرحله مشارکت: ۳۶
۲-۱۷-۳-۱-  مرحله درسی کوتاه و فشرده ۳۶
۲-۱۷-۳-۲- مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی.. ۳۶
۲-۱۷-۳-۳- مرحله مشارکت و جمع بندی.. ۳۷
۲-۱۸- الگوی دریافت مفهوم. ۳۷
۲-۱۹- الگوی تفکر استقرایی.. ۳۸
۲-۱۹-۱- مراحل تدریس الگوی تفکر استقرایی عبارت اند از. ۳۸
۲-۲۰- الگوی آموزش کاوشگری.. ۳۸
۲-۲۰-۱- مراحل تدریس این الگو عبارت است از. ۳۸
۲-۲۱-  الگوی پیش سازمان دهنـــده ۳۹
۲-۲۱-۱- مراحل پیش سازمان دهنده: ۳۹
۲-۲۲- الگوی یادسپاری.. ۳۹
۲-۲۲-۱- مراحل تدریس این الگو عبارت است از. ۳۹
۲-۲۳- الگوی رشد عقلی.. ۴۰
۲-۲۳-۱- مـراحل تدریس این الگو عبارت اند از. ۴۰
۲-۲۴- الگوی کاوشگری علمی.. ۴۰
۲-۲۴-۱- مـراحل این الگو عبارت اند از. ۴۰
۲-۲۵- الگوی تدریس غیرمستقیم. ۴۱
۲-۲۵-۱- مراحل تدریس این الگو عبارت اند از. ۴۱
۲-۲۶- الگوی بدایع پردازی (افزایش تفکر خلاق) ۴۱
۲-۲۶-۱- مراحل تدریس این الگو عبارتنداز. ۴۲
۲-۲۷- الگوی آگاهی یابی.. ۴۲
۲-۲۷-۱- مـراحل این الگو عبارت اند از. ۴۲
۲-۲۸- الگوی دیدار  در کلاس درس… ۴۳
۲-۲۸-۱-  مــــراحل این الگو عبارت اند از. ۴۳
۲-۲۹- الگوی پژوهش گروهی (تفحص گروهی) ۴۳
۲-۳۰- الگوی آموزش آزمایشگاهی.. ۴۴
۲-۳۱- الگوی کاوشگری علوم اجتماعی.. ۴۴
۲-۳۲- الگوی یادگیری در حد تسلط آموزش مستقیـــم. ۴۴
۲-۳۲-۱- (نظریه اجتماعی یادگیری) ۴۴
۲-۳۳- الگوی آموزش برای رشد مفهوم و مهارت… ۴۵
۲-۳۳-۱- این الگو معمولاً به دو صورت زیر است: ۴۵
۲-۳۴-روش ایفای نقش… ۴۵
۲-۳۵-تعریف آموزش… ۴۶
۲-۳۶- ادغام روش ها، بهترین الگوی آموزش… ۴۷
۲-۳۶-۱- گفت وگوی درونی.. ۴۷
۲-۳۶-۲- گفت وگو با دیگر دانش آموزان. ۴۷
۲-۳۶-۳- مشاهده ۴۷
۲-۳۶-۴- تجربه عملی.. ۴۷
۲-۳۶-۵- استفاده از الگوی تجربه و گفت وگو. ۴۷
۲-۳۷- توسعه روش های تدریس… ۴۸
۲-۳۸- یادگیری استدلالی.. ۴۸
۲-۳۹- تعریف یادگیری.. ۵۰
۲-۳۹-۱- یادگیری چیست؟. ۵۰
۲-۴۰- انواع یادگیری.. ۵۲
۲-۴۱- تعریف ارزشیابی.. ۵۲
۲-۴۱-۱- اهمیت ارزشیابی معلم. ۵۲
۲-۴۱-۲- مهم ترین اهداف ارزشیابی معلم. ۵۳
۲-۴۱-۳- تعریف ارزشیابی معلم. ۵۳
۲-۴۱-۴- روش های ارزشیابی معلم. ۵۳
۲-۴۲- ارزشیابی.. ۶۶
۲-۴۲-۱- انواع ارزشیابی.. ۶۶
۲-۴۳- پیشینه ی تحقیق: ۶۷
۲-۴۳-۱- پیشینه خارجی.. ۶۷
۲-۴۳-۲- پیشینه داخلی.. ۶۹
 
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۷۳
۳-۲- روش تحقیق.. ۷۳
۳-۳- روش کار. ۷۴
۳-۴- جامعه آماری.. ۷۵
۳-۵- روش نمونه گیری.. ۷۵
۳-۶- ابزار گردآوری داده ها ۷۶
۳-۷- روایی پایایی ابزار. ۷۷
۳-۸-متغیرهای پژوهش… ۷۷
۳-۹- تعریف متغیرهای تحقیق.. ۷۸
۳-۱۰- روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها ۷۹
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها (یافته ها)
۴-۱- مقدمه. ۸۱
۴-۲- تجزیه و تحلیل ویژگی های پاسخ گویان. ۸۱
۴-۳-تجزیه و تحلیل نظرات معلمان: ۸۸
۴-۳-۱- معلمان اثربخشی تدریس خود را چگونه ارزیابی می کنند؟. ۸۸
۴-۴- تجزیه و تحلیل نظرات دانش آموزان: ۸۸
۴-۴-۱-  دانش آموزان اثربخشی تدریس معلمان خود را چگونه ارزیابی می کنند؟. ۸۸
۴-۵- نتایج مقایسه گروه ها ۸۹
۴-۵-۱-  چه تفاوتی بین میزان اثربخشی تدریس معلمان از دیدگاه آنان و دانش آموزان وجود دارد؟. ۸۹
۴-۵-۱-۱- هوشمندی.. ۸۹
۴-۵-۱-۲- پاسخ دهی.. ۹۰
۴-۵-۱-۳- انگیزه ۹۱
۴-۵-۱-۴- تعهد برای تدریس… ۹۲
۴-۵-۱-۵-مکالمه مؤثر. ۹۳
۴-۵-۱-۶-  نگرانی برای پیشرفت… ۹۴
۴-۵-۱-۷- کمک هدفمند. ۹۵
۴-۵-۱-۸٫ آموزش غیررسمی.. ۹۶
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه. ۹۸
۵-۲- یافته ها ۹۹
۵-۲-۱-نتایج حاصل از پاسخ به سؤال نخست تحقیق «معلمان اثربخشی تدریس خود را چگونه ارزیابی می کنند؟» ۹۹
۵-۲-۲- نتایج حاصل از پاسخ به سؤال دوم تحقیق «دانش آموزان اثربخشی تدریس خود را چگونه ارزیابی می کنند؟» ۱۰۰
۵-۲-۳- نتایج حاصل از پاسخ به سؤال سوم تحقیق «چه تفاوتی میان میزان اثربخشی تدریس معلمان از دیدگاه آنان و دانش آموزان وجود دارد؟» ۱۰۲
۵-۳- بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۴
۵-۴- پیشنهاد ها تحقیق.. ۱۰۷
۵-۴-۱- پیشنهاد برای سازمان های آموزشی.. ۱۰۷
۵-۴-۲٫ پیشنهاد برای پژوهش های آینده ۱۰۷
۵-۵٫ مشکلات و محدودیت های تحقیق.. ۱۰۷
منابع و مأخذ. ۱۰۸
پیوست ها ۱۱۸
چکیده انگلیسی.. ۱۳۸
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                        صفحه
جدول (۳- ۱) حجم جامعه آماری.. ۷۵
جدول (۳-۲) منابع سؤالات پرسشنامه پژوهش… ۷۶
جدول (۴-۱). توزیع معلمان نمونه آماری براساس جنسیت… ۸۲
جدول (۴-۲). توزیع دانش آموزان نمونه آماری براساس جنسیت… ۸۳
جدول (۴-۳). توزیع دانش آموزان نمونه آماری براساس رشته تحصیلی.. ۸۴
جدول (۴-۴). توزیع معلمان نمونه آماری براساس سن.. ۸۵
جدول (۴-۵). توزیع معلمان نمونه آماری براساس رشته تدریس… ۸۶
جدول (۴-۶). توزیع معلمان نمونه آماری براساس سطح تحصیلات… ۸۷
جدول (۴-۷). میانگین نظرات معلمان نمونه آماری.. ۸۸
جدول (۴-۸). میانگین نظرات دانش آموزان نمونه آماری.. ۸۸
جدول (۴-۹). مقایسه میانگین میزان هوشمندی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان. ۸۹
جدول (۴- ۱۰). مقایسه میانگین میزان پاسخ دهی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان. ۹۰
جدول (۴-۱۱). مقایسه میانگین میزان انگیزه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان. ۹۱
جدول (۴-۱۲). مقایسه میانگین میزان تعهد برای تدریس از دیدگاه معلمان و دانش آموزان. ۹۲
جدول (۴-۱۳). مقایسه میانگین میزان مکالمه مؤثر از دیدگاه معلمان و دانش آموزان. ۹۳
جدول (۴- ۱۴). مقایسه میانگین میزان نگرانی برای پیشرفت دانش آموزان از دیدگاه معلمان و دانش آموزان  ۹۴
جدول (۴-۱۵). مقایسه میانگین میزان کمک هدفمند از دیدگاه معلمان و دانش آموزان. ۹۵
جدول (۴-۱۶). مقایسه میانگین میزان آموزش غیررسمی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان. ۹۶
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                       صفحه
نمودار (۴-۱). توزیع افراد نمونه آماری (معلمان) براساس جنسیت… ۸۲
نمودار (۴-۲). توزیع افراد نمونه آماری (دانش آموزان) براساس جنسیت… ۸۳
نمودار (۴-۳). توزیع دانش آموزان نمونه آماری براساس رشته تحصیلی.. ۸۴
نمودار (۴-۴). توزیع معلمان نمونه آماری براساس سن.. ۸۵
نمودار (۴-۵). توزیع معلمان نمونه آماری براساس رشته تدریس… ۸۶
نمودار (۴-۶). توزیع معلمان نمونه آماری براساس سطح تحصیلات… ۸۷

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی مقایسه ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسطه شهر ایلام اجرا گردید. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نوع روش کار توصیفی و مشاهده ای است که ویژگی های یک معلم اثربخش از دیدگاه خود معلمان و دانش آموزان را موردبررسی و مقایسه قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان و معلمان پایه سوم دبیرستان های شهر ایلام که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای به دست آوردن حجم نمونه آماری استفاده گردید. جامعه آماری ۳۰ دبیرستان بود که با توجه به تناسب پراکندگی دبیرستان ها در مناطق مختلف شهر ۱۰ دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد سپس از هر دبیرستان به تناسب رشته تحصیلی دانش آموزان (علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک) ۱ کلاس کلاً ۲۵ کلاس انتخاب گردید؛ بنابراین تعداد کل افراد نمونه آماری ۵۴۵ نفر که از این تعداد ۱۰۹ نفر معلم و ۴۳۶ نفر دانش آموز بودند. ابزار گرد آوری این پژوهش پرسشنامه استاندارد شده ای بود که روایی آن ۷۸/۰ و پایایی آن۸۷/۰ گزارش شده است. در این پژوهش افراد نمونه آماری خواسته شد نظرات خود را در خصوص اثربخشی تدریس معلمان در حیطه های: هوشمندی، پاسخ دهی، انگیزه، تعهد برای تدریس، مکالمه مؤثر، نگرانی برای پیشرفت، کمک هدفمند، آموزش غیررسمی در قالب طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی ضعیف تا خیلی خوب اظهار نمایند. داده های تحقیق با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی آزمون t مستقل و با بهره گرفتن از نرم افزارspss  مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از دیدگاه هر دو گروه (معلمان و دانش آموزان) اثربخشی تدریس معلمان در حد بالای ارزیابی گردید است. معلمان با میانگین ۳۹/۴ از کل ۵ نمره که قریب ۸۸ درصد و همچنین دانش آموزان با میانگین ۱۷/۳ از کل ۵ نمره که قریب ۶۳ درصد از اثربخشی کامل را کسب نموده اند. با توجه به یافته های تحقیق چنین به نظر می رسد که بین دیدگاه معلمان و دانش آموزان در ابعاد (هشتگانه): هوشمندی، پاسخ دهی، انگیزه، تعهد برای تدریس، مکالمه مؤثر، نگرانی برای پیشرفت، کمک هدفمند و آموزش غیررسمی تفاوت معنی داری وجود دارد. اختلاف میانگین بیانگر آن است که میزان مقیاس های فوق در معلمان از دیدگاه دانش آموزان کمتر از دیدگاه معلمان نسبت به خود است.
کلمات کلیدی: معلم، دانش آموزان، تدریس، اثربخشی، یادگیری.
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 ۱-۱- مقدمه:
نظام های آموزشی و فعالیت های حاکم بر آن، با توجه به پیشرفت جوامع، همواره دستخوش تغییر و تحول است و تحول آموزشی، خود معلول تحول اجتماعی و تحول علوم و فنّاوری است؛ زیرا در یک جامعه ساده، نیازها ساده و روش ارضای نیازها ساده است. در چنین جوامعی دایره آموختنی ها گاهی چنان محدودند که اگر کسی ادعا کند و بگوید: «هر آنچه آموختنی بود فراگرفتم» حرفی به گزاف نگفته است ولی در جوامع پیچیده و پیشرفته سرعت تحول نظام های آموزشی آن چنان سریع است که هرچند سال یک بار، در ساختار نظام آموزشی دگرگونی کلی ایجاد می شود و این تحول به حدی است که گاهی کسانی سخن از جامعه بی مدرسه به میان می آورند. به همین دلیل در دنیای امروز با توجه به پیشرفت سریع علوم و فنّاوری، نه می توان به تمام دانش موجود دست یافت و نه می توان هر شخصی را با هر خصوصیتی به کار تدریس و معلمی وا داشت. (شعبانی ۱۳۸۶، ۷-۲). وی معتقد است که در دنیای پیچیده هیچ کس بی نیاز از تعلیم و تربیت نیست امروزه فعالیت در مدرسه و آموختن خود بخش عظیمی از زندگی انسان ها شده است دیگر نمی توان با طرز تلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست.
(کلاه دوزی ۱۳۸۶)، رسالت تعلیم و تربیت، پرورش انسانی پویا و پرسشگر است که می خواهد از قیدهای بی شمار و گوناگون درون و بیرون خود رها گردد، راه تکامل همه جانبه خود را هموار سازد و به رموز موقعیت فردی و اجتماعی خود و دنیای متغیری که در آن زندگی می کند تا آنجا که ممکن است دست یابد (به نقل از ملکوتی ۱۳۸۸، ۱۸۴).
در طی چند دهه گذشته در کشور ما برای کارآمدتر کردن نظام تعلیم و تربیت شاهد تجلی اراده ای راسخ برای تغییرات بنیادین و زیر بنایی چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ محتوا بوده است. اگریک نظام آموزشی را شامل مجموعه برنامه ها، روش ها و مواد فراهم آورده شده برای دستیابی به اهداف مشخص آموزشی بدانیم کلاس درس تنها جایی است که تمام برنامه ریزیهای آموزشی و درسی و تمام تمهیدات ازنظر تأمین مالی، فیزیکی و انسانی منجر به ایجاد شرایط خاصی می شود که فراگیران تحت تأثیر این شرایط موفق به کسب دانش ها و مهارت های موردنظر می گردند (شریعتی و دادگری ۱۳۸۶، ۱۵). همچنین او مدعی است یکی از راه های مفید برای نیل به اهداف آموزشی و درسی، فرایند تدریس است که به دلیل اهمیت آن در آموزش بسیار موردتوجه مربیان است. تدریس بخشی از آموزش است و همچون آموزش یک سلسله فعالیت های منظم، هدف دار و از پیش طراحی شده را دربرمی گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است، تدریس از موضوعاتی است که دارای بیشترین ادبیات در حوزه تعلیم و تربیت است و عبارت است از: تعامل یا رفتار متقابل مربی و فراگیر براساس طرح منظم و هدف دار معلم، برای ایجاد تغییر در رفتار فراگیر. مفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود (شریعتی و دادگری ۱۳۸۶، ۱۵).

 
 

۱-۲ – بیان مسأله

ارزیابی اثربخشی تدریس معلمان با بهره گرفتن از استراتژی های ارزیابی معتبر و پایا یکی از مهم ترین عوامل در جهت بهسازی معلم تلقی می شود (ساموئل باندل و جیمز اولیوو اتایو[۱] ۲۰۱۴). در ادبیات مدیریت آموزشی مطالعات زیادی در خصوص ارزیابی و اندازه گیری اثربخشی تدریس و سازه های مرتبط صورت گرفته است (فیتزپاتریک[۲] ۲۰۰۴؛  برک[۳]  ۲۰۰۵؛  سال سالی[۴]  ۲۰۰۵؛  روس و بروس[۵] ۲۰۰۷؛  باری[۶]  ۲۰۱۰؛  ماجا[۷]  ۲۰۱۲؛  اولیوواتایو[۸]  ۲۰۱۳).
در طی بیست سال گذشته یک حرکت جهانی از سوی پژوهشگران، متصدیان و سیاست گذاران برای مطالعه عوامل مؤثر در کارآمدتر کردن نظام های آموزشی شروع شده است (دانیل دی ورینالدز دی[۹] ۲۰۱۱). کمیته آموزش و یادگیری سنات[۱۰]  در دانشگاه بورک تدریس اثربخش را به عنوان هر فعالیتی تعریف می کند که بتواند تجربه یادگیری مفید و سازنده را برای دانش آموزان ایجاد کند و موجب انگیزش آنان در جهت رشدشان گردد (ساموئل باندل و جیمز اولیوواتایو  ۲۰۱۴، ۱۷۴).
(کروک شانک[۱۱] ۱۹۹۰) فهرستی از متغیرهایی که موجب اثربخشی تدریس می شوند را مطرح کرد ازجمله؛ ویژگی های معلم، دانش معلم، مطالبی را که تدریس می کند، انتظارات معلم، شیوه تدریس معلم، پاسخ گویی معلم به سؤالات دانش آموزان و چگونگی مدیریت کلاس. همچنین دفتر استانداردهای آموزشی[۱۲]  (۱۹۹۵) لیستی از عوامل را ارائه نمود که با اثربخشی تدریس رابطه دارند که عبارت اند از؛ دانش معلم از موضوع درس، مهارت های پاسخ گویی مناسب، تمرکز بر آموزش، مدیریت مناسب زمان، توان استفاده متوازن از استراتژی های گروه بندی دانش آموزان، اهداف آموزشی شفاف، برنامه ریزی اثربخش، سازمان دهی مناسب کلاس درس و استفاده از سایر صاحب نظران در کلاس درس.(بالا چاندران و وادایا گام[۱۳]  ۲۰۰۸) نیز برای اثربخشی تدریس معلم مقیاس هایی را مطرح کردند که عبارت اند از: هوشمندی، پاسخ دهی، انگیزه، تعهد برای تدریس، مکالمه مؤثر، نگرانی برای پیشرفت دانش آموزان، کمک هدفمند و آموزش غیررسمی. بدون شک درگیر کردن معلم در ارزیابی اثربخشی تدریس خود براساس معیارهای تعیین شده وظیفه ای پیچیده است. پیچیدگی ازآن جهت که معلمان احتمالاً ارزیابی درستی از اثربخشی تدریس خود ندارند و خود را ضعیف نمی دانند حتی اگر ازنظر دانش آموزشی و محتوایی رشته خود، بی انگیزه بودن، مدیریت نامناسب کلاس، عدم آگاهی از شیوه های ارزشیابی و از این قبیل ضعف هایی داشته باشند. به عنوان مثال (گراس من[۱۴]  ۱۹۹۵، ۲۴-۲۱) در گزارش مطالعات خود بیان داشت که برخی از معلمان به صورت مختصر و گذرا مطالبی را که برای دانش آموز ناآشناست را مطرح می کنند که منابع آن نیز در دسترس نیست که این امر موجب ضربه به دانش آموز می گردد. علاوه بر آن (گرین و مان تز[۱۵] ۲۰۰۲) دریافتند که اکثر معلمان از استراتژی های ارزیابی کیفیت در کلاس درس که می تواند به بهبود آموزش و یادگیری دانش آموز کمک کند، استفاده نمی کنند.
(کروک شانک و دیگران[۱۶]  ۲۰۰۹، ۲۰- ۱) اذعان داشتند که معلمان بدون فن و دانش تدریس با روش آزمون وخطا عمل کرده که صدمات جبران ناپذیری به دانش آموز وارد می کنند که این امر باعث می شود دانش آموزان در آزمون های خارج از مدرسه ناموفق باشند. بنابراین سؤالی که در ذهن متبادر است و مسئله تحقیق را شکل داده عبارت است از اینکه ارزیابی معلمان از اثربخشی تدریس خود چگونه است؟ و اینکه تفاوتی با ارزیابی دانش آموزان از اثربخشی تدریس دارد یا خیر؟
[۱]- Samuel, Oye, Bandele, and James, Ayodele, Oluwatayo
[۲] – Fitzpatrick, J
[۳] – Beck
[۴] – Salsali
[۵] – Ross, J. A. & Bruce,
[۶] – Barry
[۷] – Maja
[۸] – Oluwatayo
[۹] – Daniel D. Reynolds D
[۱۰] – Scotl
[۱۱] – Cruickshank
[۱۲]- Ofsted
[۱۳] – Top, Chandran.& Vadaya,step
[۱۴] – Grossman
[۱۵] – Green,S.& Mantz,M
[۱۶] – Cruickshank,D. R.; Jenkins, D. B. & Metcalf, K. K
تعداد صفحه : ۱۵۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***