دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران- قسمت ۲

ت نقدی عملیاتی تعریف می گردد.تعبیر عمومی از اقلام تعهدی این می باشد که اقلام تعهدی نتیجه اعمال فرصت طلبانه مدیریت در ثبت و شناسایی رویدادهاست. هم چنین تعهدات کل نیز به مجموع تعهدات جاری و غیرجاری گفته می گردد. با در نظر داشتن موردها ذکر گردیده و برای کمک به درک درستی از این سوال، مطالعه خواهد گردید که آیا ارتباط ای بین عوامل مطرح شده هست یا خیر. گویا مطالعه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری در بازار سرمایه ایران، می تواند کمک شایانی به غنی تر شدن این حوزه از ادبیات کرده و نیز رهنمودی برای افراد و شرکت های درگیر باشد. در چند سال اخیر بسیاری از پژوهش های حسابداری به مطالعه ارتباط بین بعضی از متغیرهای حسابداری از قبیل ارزش دفتری هر سهم، سود هر سهم، بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام اقدام نموده اند. موضوع گزارشگری و افشای اطلاعات مالی و تاثیرات آنها بر ارزش بازار سهام مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و محققان حسابداری و مدیریت مالی در کشورهای پیشرفته بوده می باشد. هدف عمده بسیاری از این پژوهشگران و محققان شناخت اندازه بهره گیری سرمایه گذاران از گزارش های مالی و اتکای آنان بر این گونه گزارش ها در زمان تصمیمات مربوط به خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد (رسولی، ۱۳۸۸).
 

شکل ۱-۱: ارتباط پروسه تصمیم گیری سرمایه گذاران و اطلاعات صورت های مالی (رودنشین، ۱۳۸۴)

تصمیمات سرمایه گذاری
اطلاعات مفید و سودمند
ویژگی کیفی مربوط بودن

 

اندازه مربوط بودن با ارزش بازار شرکت

 

اقلام صورت های مالی

سود به عنوان مهمترین متغیر (برگرفته از صورت سود و زیان)
اجزای نقدی سود (جریان نقدی عملیاتی برگرفته از صورت گردش وجوه نقد)  
اجزای تعهدی سود

 
 
 

اقلام تعهدی جاری
اقلام تعهدی غیر جاری

 
 
[۱] Strategy                                                                                                                                            
تعداد صفحه :۱۳۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***