دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۲

د اقتصادی ، نمونه ای از قوانینی می باشد که با در نظر داشتن توزیع مخاطرات در بازار هست. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود تصریح نمود. از این رو برای شناخت و تبیین علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سودد[۴] مطرح گردید ضریب واکنش سود ، بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غیر منتظره سود گزارش شده اندازه گیری می کند (کوتاری ، ۲۰۰۱ ، ص ۱۵)[۵].
طی تحقیقات مختلف ارتباط بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته می باشد.در این پژوهش نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداخت[۶] که یکی از مهمترین ریسک هایی می باشد که در مورد شرکت ها هست تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.
[۱]- ERC
[۲]- Information Content
[۳]- Information Asymetric
[۴]- Earning Response Coefficient(ERC)
[۵]-Kotari,2001,p15
[۶]- Default Risk
تعداد صفحه :۱۴۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***