دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کار درمانی

گرایش :

عنوان : بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه آموزشی کاردرمانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی

استاد راهنما:

دکتر سید علی حسینی

دکتر ابراهیم پیشیاره

استاد مشاور

دکتر آناهیتا خرمی

استاد مشاور آمار

مرجان فرضی

مهر ۱۳۹۱

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول. ۶

مقدمه. ۷

بیان مسئله. ۸

اهمیت و ضرورت بررسی. ۱۰

اهداف پژوهش: ۱۲

فرضیه های تحقیق: ۱۳

بیان واژگان کلیدی. ۱۴

فصل دوم. ۱۷

اختلال نقص توجه – بیش فعالی. ۱۸

مدلهای توجه: ۲۳

سامانه حرکتی چشم. ۲۵

انواع حرکات چشمی. ۲۶

ارتباط حرکات چشمی و توجه. ۲۸

فصل سوم. ۳۳

نوع مطالعه. ۳۴

جامعه مورد بررسی. ۳۴

معیار ورود و خروج افراد به مطالعه. ۳۴

روش جمع آوری داده ها : ۳۵

حجم نمونه و شیوه محاسبه آن. ۳۵

مکان و زمان انجام تحقیق. ۳۶

ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۳۷

متغیرها  و نحوه سنجش آنها ۳۹

شیوه انجام کار ۴۲

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۳

ملاحظات اخلاقی. ۴۳

فصل چهارم. ۴۴

بررسی همسانی در مورد متغیر های دموگرافیک.. ۴۶

بررسی متغیرها بین دو گروه ۴۹

مقایسه نتایج بین گروه مداخله و شاهد. ۵۷

فصل پنجم. ۶۵

معرفی پژوهش… ۶۶

تفسیر یافته های پژوهش… ۶۷

تفسیر داده های مرتبط با پرسشنامه کانرز والدین: ۶۷

تفسیر داده های مرتبط با آزمون عملکرد مداوم. ۶۹

نتیجه گیری. ۷۱

پیشنهادات.. ۷۱

محدودیت ها ۷۲

منابع. ۷۳

پیوست.. ۷۷

 

 

فصل اول

(کلیات تحقیق)

 


 

 

در این فصل به بررسی اجمالی بیان مساله و همچنین ضرورت بررسی، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف واژگان کلیدی پرداخته می­شود.

۱-۱ مقدمه

توجه، یکی از پیش نیازهای مهم حافظه بوده و این دو با هم از ملزومات اولیه جهت فرآیندهای یادگیری          می­باشند (وود[۱] ۱۹۸۷ به نقل از آنسوورس[۲] ۱۹۹۹). تأثیر عمیق و شدید نقص توجه و اختلال در حافظه و عملکردهای اجرایی مغز بر فعالیت های روزمره فرد امری پذیرفته شده است. نقایص خفیف توجه ممکن است انجام برخی فعالیت های روزمره را برای فرد دشوار یا حتی غیر ممکن سازند (سولبرگ[۳] ۲۰۰۴).  توجه، تلاش ذهنی برای تمرکز برروی رویدادهای حسی یا ذهنی است. نقص توجه تأثیر منفی و بنیادی بر توانایی های انجام تکلیف در کودکان دارد. کودکانِ دچار نقص توجه اغلب در یک یا تعدادی از ابعاد و انواع توجه مشکل و اختلال دارند که این عدم کارآیی، منجر به بروز اختلالاتی می­گردد و طیف ویژه ای نظیر نقص توجه-بیش فعالی        (ADHD[4]) را شامل می­شود. کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی اختلالات توجهی زیادی را تجربه می­کنند که از این میان نقص توجه پایدار[۵] مهمترین نقص توجهی در این کودکان است (بارکلی [۶]۱۹۹۹).    مطالعات متعدد، نقص عملکرد توجه پایدار را در کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی به اثبات              رسانیده اند. (زنتال[۷]، فاکنبرگ [۸]۱۹۸۶، اسمیت ۱۹۸۵[۹]). همچنین مطالعات دیگری نیز، اختلالات حرکت چشمی را در کودکان ADHD مورد بررسی قرار داده اند (داگلاس[۱۰] ومونز[۱۱] ۲۰۰۳ ، بیلاسما ۱۹۸۹[۱۲] ، راندال جی راس۲۰۰۰[۱۳]).

در این مطالعه تأثیر بکارگیری استفاده از الگوهای ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی مورد بررسی قرار گرفت، با این امید که مداخلات توجهی خاص، بعنوان شیوه مکمل درمانی – غیر دارویی برای نقایص توجهی کودکان دارای اختلال توجهی بیش فعالی مطرح گردد.

۲-۱ بیان مسئله

ویلیام جیمز[۱۴] در سال ۱۸۹۰ توجه را اینگونه توضیح داد که : توجه  عبارتست از تمرکز ذهن به یک شی­ء از میان اشیاء به صورت رشته ای از اندیشه های همبود به شکلی روشن و زنده که اساس آن، متمرکز شدن و قرار دادن شی­ء مورد نظر در کانون توجه[۱۵]، تمرکز[۱۶] و آگاهی[۱۷] است. دونالد برادبنت نیز در کتاب ادراک و ارتباط، توجه را نتیجه وجود یک سیستم پردازش اطلاعات با ظرفیت محدود دانست. توجه مهارتی بسیار پیچیده است و در حقیقت در برگیرنده مهارت های متعددی است که هر یک در طی زمان و در طول رسش سامانه های عصبی و همگام با تجربه و دریافت محرک از محیط بروز پیدا می­کنند. مشکلات توجهی طیف وسیعی از اختلالات روانپزشکی کودکان را بوجود می­آورند که می­توان به اختلالاتی نظیر اختلال بیش فعالی-کم توجهی، اختلالات تکاملی – رشدی[۱۸] و اختلالات یادگیری [۱۹]اشاره نمود.

طبق تعریف راهنمای تشخیص بیماریهای روانی DSM-IV-TR[20] اختلال نقص توجه- بیش فعالی عبارت است از یک وضعیت عصبی – رشدی که براساس وجود الگوی پایدار نقص توجهی (به ویژه توجه پایدار[۲۱]) و یا تکانشگری[۲۲] و بیش فعالی[۲۳] به عنوان ویژگی­های بسیار تکرار پذیر و شدیدتر از میزان قابل مشاهده در همتاهای رشدی آنها مشخص می­گردد و علائم آن با سطح رشدی تکاملی فرد تناسب و همخوانی ندارد. اختلال نقص توجه-بیش فعالی الگوی پایدار عدم توجه و یا بیش فعالی و رفتارهای تکانشی است که شدیدتر و شایع تر از آنست که معمولاً در کودکان با سطح رشد مشابه دیده می­شود. هرچند بسیاری از موارد سالها پس از بروز              نشانه ها تشخیص داده می­شوند اما برای مطرح نمودن این تشخیص باید برخی از نشانه ها قبل از سن ۷ سالگی ظاهر شوند. در ایالات متحده میزان بروز اختلال ۲ تا۲۰% گزارش شده است، با این حال رقم ۳ تا ۷ درصد رقم اطمینان بخش تری است. اختلال موجب بروز آسیب در عملکردهای هنجار نظیر موفقیتهای تحصیلی، رفتار در مدرسه، تعامل با والدین و خواهر و برادر و ارتباط با همسالان می­شود. در سبب شناسی این اختلال علل ژنتیکی، عوامل مربوط به رشد، آسیب­های مغزی، عوامل عصب شیمیایی، عوامل عصبی فیزیولوژیک و نیز عوامل روانی-اجتماعی مطرح می­باشند. علائم بالینی این اختلال بطور عمده شامل نقص توجه و بیش فعالی به همراه تکانشگری است. این کودکان در خانه حاضر نیستند حتی برای چند لحظه خاموش بمانند و اغلب انفجاری و تحریک پذیرند. محرکهای بی اهمیت می­توانند به راحتی توجه کودک را مختل سازند. از خصوصیاتی که بیش از همه ذکر می­گردد، شامل بیش فعالی، اختلال ادراک حرکتی، بی ثباتی هیجانی، نقص هماهنگی کلی، نقص توجه (میدان توجه کوتاه، حواس پرتی، درجاماندگی، ناتوانی در اتمام تکالیف و تمرکز ضعیف)، تکانشگری (اقدام قبل از اندیشیدن، تغییرات ناگهانی فعالیت و از جا پریدن در کلاس)، اختلال حافظه و تفکر، ناتوانی­های اختصاصی یادگیری، نقایص گفتاری و شنیداری، علائم مبهم عصبی و بی نظمی های نوار مغزی می­باشند. (کاپلان و سادوک[۲۴]۲۰۰۳).

طبق مطالعات انجام شده، کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی در طیف وسیعی از عملکردهای اجرایی مغز دچار اشکال هستند، خصوصاً در زمینه عملکرد توجهی، مطالعات متعددی نقص توجه مداوم و نیز توجه انتخابی را در این کودکان نشان داده اند (به نقل از توکا[۲۵] و همکاران ۲۰۰۸). نارسایی توجه              مشخص ترین مشکل کودکان ADHD است و نخستین معیار تشخیصی محسوب می­شود. (بارکلی[۲۶] ۱۹۹۷). بارکلی بیان می­کند که مهمترین مشکل توجه در کودکان ADHD نقص توجه پایدار است. (بارکلی۱۹۹۷).

مشکلات حرکتی در کودکان دچار اختلال کم توجهی-بیش فعالی به علت اختلال در مسیر فرونتو استرایتال و مخچه ای ثابت شده است. همانند سیستم حرکتی، سیستم اکولوموتور این کودکان نیز با نقص در مناطقی از مخچه از قبیل عقده­های قاعده ای، تالاموس، مخچه، کالیکولوس فوقانی و تشکیلات مشبک ساقه مغزی است. سیستم اکولوموتور بعنوان یک سیستم میانجی بین حرکت و شناخت مطرح شده است. (زی و لی ۲۰۰۶).

بررسی سیستم اکولوموتور می­تواند بعنوان یک بررسی مکمل حائز اهمیت باشد زیرا داده­های حاصل از این بررسی در یافته هایی مانند MRI و همچنین سایر آزمون های عصبی-روانشناختی یافت نمی­شود. به همین دلیل تقریباً غیر ممکن است که توجه بینایی را بدون در نظر گرفتن دیدن[۲۷] به مفهوم اینکه در چه نقطه ای چشم ها ثابت[۲۸] می­شوند، در نظر گرفت. )لاسکر و همکاران ۲۰۰۷). از این رو می­توان از بررسی سیستم اکولوموتور به عنوان یک ابزاردقیق برای ارزیابی مسایل شناختی و همچنین رشد نورولوژیک این کودکان  استفاده کرد.

اهمیت این بررسی به این دلیل است که همین مناطقی که کنترل حرکات اکولوموتور را تحت کنترل دارند در کودکان ADHD دچار اختلال می­باشند. به همین دلیل کودکان دارای اختلال، هم در شروع حرکات ساکادیک و هم درکنترل حرکات چشمی دچار مشکل هستند. این اختلالات اکولوموتور در این کودکان منجر به سرعت پردازشی پایین­تر، مهارتهای خودکار کمتر و همچنین تلاش بیشتر در حین انجام کارهای روزمره                    می­شود. (ماهونه[۲۹]۲۰۱۱).

با توجه به ارتباط متقابل بین حرکات چشمی و توجه و نقش توجه در کنترل ثبات بینایی در این پژوهش، تأثیر تقویت ردیابی بینایی و تقویت حرکات چشمی بر توجه پایدار کودکان دچار اختلال کم توجهی-بیش فعالی مورد بررسی قرار گرفته است.

[۱] Wood

[۲] Answorth

[۳] Solberg

[۴] Attention defici-hyper activity

[۵] sustain attention

[۶] Barkley

[۷] Zental

[۸] Fulkenberg

[۹] Smith

[۱۰] Doglas

[۱۱] Monuz

[۱۲] Belasma

[۱۳] Randal G Rass

[۱۴] James

[۱۵] Focalization

[۱۶] Concentration

[۱۷] Consciousness

[۱۸] Pediatric developmental disorder

[۱۹] Learning disorder

[۲۰] Diagnostic and Statistical Manual

[۲۱] Sustained Attention

[۲۲] Impulsivity

[۲۳] Hyperactivity

[۲۴] Kaplan &Sadock

[۲۵] Tooka

[۲۶] Barkley

[۲۷] looking

[۲۸] fixation

[۲۹] Mahone

تعداد صفحه :۸۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***