دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین بازاریابی اجتماعی بر استقبال مصرف کنندگان (مصالح و فناوری های نوین ساختمانی)

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین بازاریابی اجتماعی بر استقبال مصرف کنندگان (مصالح و فناوری های نوین ساختمانی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش: تحول

 

بررسی رابطه بین بازاریابی اجتماعی بر استقبال مصرف کنندگان

(مصالح و فناوری های نوین ساختمانی)

 

استاد راهنما:خانم دکتر فرانک موسوی

تابستان  ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

موضوع           صفحه
فصل ۱         ۲
مقدمه   ۳
تعریف بیان مسئله و پژوه      ۴
بازاریابی اجتماعی    ۵
اهداف پژوهش      ۹
تعریف متغیرهای پژوهشی     ۱۳
 قلمرو پژوهش           ۱۸
فصل ۲          ۱۹
مقدمه           ۲۰
ادبیات مربوط به متغیر های پژوهشی     ۲۳
مفهوم بازاریابی اجتماعی               ۳۱
ماهیت بازاریابایی اجتماعی          ۳۴
مفاهیم اساسی بازاریابی        ۳۹
بازنگری مجدد به مفاهیم بازاریابی         ۴۱
اهداف بازاریابی اجتماعی          ۴۲
تجهیزات فناوری نوین ساختمانی              ۴۴
پیشینه پژوهش                  ۴۹
فصل۳                    ۵۴
مقدمه             ۵۵
روش اجرای پژوهش                 ۵۸
اجرای اندازه گیری               ۵۹
مطالعات  توصیفی                  ۶۰
پرسشنامه           ۶۳
روایی ابزار اندازه گیری                ۶۴
فصل ۴                           ۶۷
مقدمه                         ۶۹
امار توصیفی                     ۷۰
بررسی شاخه های میانگین و انحراف معیار سوالات   ۷۸
امار استنتاجی                                ۸۰
ازمون فرضیات                                ۸۲
فصل ۵                                   ۸۹
مقدمه                                  ۹۰
نتایج امار توصیفی تحقیق                     ۹۱
نتایج امار استنباطی                      ۹۶
 نتایج ازمون فرضیه ها                       ۹۷
پیشنهادات بر مبنای فرضیه های تحقیق           ۱۰۸
پیشنهدات برای پژوهش های اینده              ۱۱۲
محدودیت های پژوهش                    ۱۱۴
فهرست منابع و مآخذ                    ۱۱۶
پیوست ها                  ۱۲۱

 

 

فصل یکم

کلیات تحقیق


۱-۱)مقدمه

در دنیای کنونی نقش بازاریابی بسیار مؤثر است، به گونه ای که وظیفه هماهنگ کردن کلیه منابع انسانی و فنی در فرایند تولید و توزیع را به عهده دارد.  از این رو تصمیم گیری در مورد مقیاس تولید، بقا یا خروج از بازار، روشهای توزیع مناسب، رقابت وفرصتهای آینده با توجه به مدیریت و مطالعات بازاریابی صورت می پذیرد (چوین[۱]، ۱۹۹۱),  در یک بازار پویا کوشش دستگاه های بازاریابی بیشتر متوجه تأثیرگذاری روی مصرف کنندگان و خریداران است تا ایجاد تقاضای جدید است.  وقتی یک محصول جدید به بازار عرضه می گردد، بازاریابی وارد عمل می شود و با بهره گرفتن از ابزارهای ترفیعی ، مصرف کننده را ترغیب به خرید محصول جدید می نماید.  ترفیع یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن شرکت با مصرف کننده ارتباط برقرار می کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش،فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق میکند (کاتلر[۲]،۲۰۰۱).  یکی از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی ، تعیین مؤثرترین ترکیب ترفیع است.  از نظر تأثیر، روشهای ترفیعی با یکدیگر تفاوت دارند .  هر کدام از روشهای ترفیع ویژگیها ی منحصر به فردی دارد که عامل تعیین کننده در انتخاب هر یک محسوب میگردد(لیسن[۳]،۱۹۹۳). در این فصل به بررسی بازاریابی اجتماعی و تعیین عوامل موثر در آن و تاثیر آن بر تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی می پردازیم و طی آن با عنوان نمودن بیان مساله و فرضیه های مرتبط سعی در باز نمودن مطالب مورد بررسی داریم.


 

۱-۲) تعریف و بیان مساله پژوهش

بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می کوشد با بهره گرفتن از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان ها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خط مشی های بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر خواسته های مصرف کنندگان و منافع جامعه در کوتاه مدت و بلندمدت را در نظر بگیرند. در بازاریابی اجتماعی کسب سود و منافع شخصی اولویت اصلی به شمار نمی رود. به عبارت دیگر، تأکید بازاریابی اجتماعی تنها ارضاء نیازها و خواسته های افراد اجتماع از طریق فرآیند مبادله و داد و ستد نیست؛ بلکه هدف و مقصد والاتری دارد و آن تأثیرگذاری بر اعمال و رفتار افراد در اجتماع است ( مقدمی ،١٣٨۲).  براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمانها و شرکت های بزرگ ناگزیرند در تعیین خط مشی های بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر منافع شرکت، خواسته های مصرف کننده و منافع جامعه را مشترکاً مدنظر قرار دهند .  شرکت ها در ابتدا معتقد بودند هدف بازاریابی آنها در کوتاه مدت عبارت از کسب بازده بیشتر از سرمایه صاحبان سهام .  اما آنها بعداً دریافتند که تأمین نیازها و خواسته های مشتریان و منافع جامعه در بلندمدت اهمیت فراوانی دارد.  این امر منجر به تولد و ظهور بازاریابی اجتماعی شد و در حال حاضر بسیاری از شرکت ها هنگام اتخاذ تصمیمات بازاریابی منافع جامعه را مورد توجه قرار می دهند.  حقیقت امر این است که مطالعه بازاریابی اجتماعی به عنوان یکی از حوزه های وابسته به بازاریابی تجاری صحیح نیست، زیرا که بازاریابی اجتماعی حوزه مستقلی است که علیرغم شباهت های بسیار با بازاریابی تجاری، از نظر اهداف، مقاصد و سازماندهی تفاوت های بارز و چشمگیری با آن دارد .  اگر وظایف و مسئولیت های بازاریابان اجتماعی را مورد مطالعه دقیق و موشکافانه قراردهیم، مشاهده می کنیم که بازاریابی اجتماعی ریشه در جای دیگری دارد.  در این پژوهش با هدف بررسی بازاریابی اجتماعی در رابطه با تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی می توان با تهیه لیستی از این تجهیرات و فناوری ها و نحوه برخورد مشتریان و بازاریابان و واسطه ها با این موارد که از طریق بازاریابی اجتماعی به آنها القا شده است.  هدف ما در این رساله پاسخ گویی به این سئوال  است، که تفکر و بازنگری مجدد به بازاریابی اجتماعی در رابطه با تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی تا چه حد موثر واقع خواهد شد ؟ و چه پیامدهایی دارد؟

۱-۳) بازاریابی اجتماعی :

پروفسور نانسی لی یکی از پر آوازه ترین اشخاصی است که تخصص ویژه ای در بازاریابی اجتماعی دارد. به عقیده وی بازاریابی اجتماعی فرآیندی است که طی آن از اصول و تکنیک های بازاریابی به منظور تحت تاثیر قرار دادن رفتار گروه های مورد هدف به طوری که هم به نفع جامعه باشد و هم به سود خودشان استفاده می شود.

پژوهشگران بازاریابی برای اولین بار در سال ۱۹۷۰، با ظهور مفهوم بازاریابی محیطی مسائل محیطی را مطرح کردند، این مفاهیم به صورت گسترده، توسعه محیطی بازاریابی اجتماعی را بیان کرده که تاکید داشت فعالیت های بازاریابی باید در برابر رفاه جامعه به اندازه بهره بردن ذی نفعان و مصرف کنندگان مسئول باشد.

این مباحث در ابتدا روی تعداد اندکی از کسب و کارها (از جمله نفت، خودرو و صنایع شیمیایی) و رفتار مصرف کنندگان (از جمله بازیافت و ذخیره انرژی) متمرکز بود.  ولی در اواخر سال ۱۹۸۰ این مفهوم با عنوانهای گوناگون از جمله بازاریابی سبز یا بازاریابی محیطی دوباره ظهور پیدا کرد.   این تجدید فعالیت، قسمت های وسیع تری از صنایع را در بر گرفت و بر فرصت های بازاریابی با افزایش آگاهی و دانش محیطی مصرف کنندگان تاکید داشت.

عبارت “بازاریابی اجتماعی” اولین بار در سال ۱۹۷۱ توسط فیلیپ کاتلر[۴] و جرالد زالتمن[۵] بیان شد و از پیکره دانش های گوناگون از قبیل روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، دانش سیاسی و تئوری های ارتباطی به همراه زمینه های علمی در تبلیغات، روابط عمومی و تحقیقات بازار طراحی شده است.  بازاریابی اجتماعی سعی در ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت دارد و می تواند برای ترویج محصولات شایسته، ایجاد مخاطبان هدف، جلوگیری از محصولات و خدمات ناشایست و نهایتا ترویج رفاه به کار رود(سرات[۶]، ۲۰۱۰).  ویژگی منحصر به فرد بازاریابی اجتماعی این است که اصول و روش های بازاریابی تجاری را برای تحلیل جامعه و سلامت اجتماعی آن به کار می گیرد.  این ایده در سال ۱۹۵۱ توسط ویب مطرح شد.  وی جامعه بازاریابی را با این پرسش به چالش کشید که: “چرا نمی توان برادری و اخوت و تفکر منطقی را مانند صابون برای فروش به جامعه عرضه نمود؟”(ویب[۷]، ۱۹۵۲).  این پرسش زمینه ساز تحقیقات و پیگیری های جدی برای خلق روش های موفق تاثیر گذاری بر رفتار افراد در بخش اجتماعی شد.  بعد از دو سه دهه کارشناسان و بازاریابان سلامت اجتماعی به تعریف مجدد این تفکر پرداختند و آن را توسعه دادند.  در حالی که بازاریابی اجتماعی برای کنترل بیماریها و مسائل خانوادگی مورد استفاده قرار می گرفت(مانوف[۸]،۱۹۸۵) تکنیک ها و روش های بازاریابی اجتماعی برای توسعه جهان  در همه زمینه ها گسترش یافت.

ماهیت مفهوم بازاریابی اجتماعی در اوایل ۱۹۶۰ توسط کاتلر به طور کامل تشریح شد(کاتلر،۱۹۷۲).
در سال ۱۹۷۰ در حالی که زمزمه هائی راجع به آسیب پذیری محیط شنیده می شد برخی نویسندگان بر بحران مصرف منابع، بدون در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی تاکید کردند(داوسون[۹]،۱۹۷۱؛ کاتلر، ۱۹۷۱).  محققان مشکل اصلی را در افزایش ابهام در مسئله “رضایت مندی مشتری” می دانستند(بل و اموری[۱۰]،۱۹۷۱و کاتلر ۱۹۷۲)، به این دلیل که رضایت مندی مشتری می توانست به معنی تمایلات کوتاه مدت مشتری یا علایق بلند مدت مصرف کننده تعبیر گردد.   نویسندگانی مانند کاتلر و داوسون عقیده داشتند که چیزی که در بلند مدت برای جامعه مطلوب است برای تجارت و کسب و کار نیز سودمنداست.  سایر جنبه­های بازاریابی اجتماعی بر ارتباط میان تجارت و محیط به صورت مکانیسم بازخور، همفکری و مذاکره میان رقبا، مصرف کنندگان و دولت تاکید می کرد (کاتلر، ۱۹۷۲؛ بل و اموری، ۱۹۷۱؛ استیرسن و اسکات، ۱۹۷۲).

به طور کلی با بازگشت به گذشته درمی یابیم که اصطلاح بازاریابی و اصول مربوط به آن با مفاهیم انتزاعی از قبیل استثمار، مادی گرائی و مصرف بیش از حد در جوامع مدرن رابطه نزدیکی داشته است (اندریسن[۱۱]، ۲۰۰۶؛ هاستینگز و سارن[۱۲]، ۲۰۰۳)

این رابطه بیشتر بر اساس کاربرد سنتی بازاریابی به عنوان ابزاری برای جستجوی منافع شخصی بوده است.  کاتلر و لوی بیان کردند که ابزارهای بازاریابی محدود به دنیای تجارت نیست(کاتلر و لوی[۱۳]، ۱۹۶۹).  بنابراین توسعه مفهوم بازاریابی منجر به شکل گیری رشته جدید بازاریابی اجتماعی شد.

۱-۴) تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی:

مصالح نوین ساختمانی، ساختمان های هوشمند و تجهیزات مرتبط، پیش ساخته، راه های بکارگیری فن آوری های نوین در بافت فرسوده، سیستم های سازه ای با رویکرد صنعتی، مصالح جدید در سبک سازی ساختمان از جمله فناوری های نوین در عرصه ساخت وساز به شمار می آید.

سیستمها و فرایند صنعتی سازی ساختمان ناظر بر کلیه فعالیت های مرتبط با طراحی ، فناوری ها ، روش های ساخت و ساز و تولید کارخانه ای قطعات و اجزای ساختمانی است که با رعایت موازین علمی به طور انبوه و بر اساس استانداردهای مدولار و زنجیره ای و رعایت الزامات فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی و موازین توسعه پایدار انجام می گیرد. هدف از صنعتی سازی ساختمان بالا بردن سرعت تولید و افزایش سهم تولیدات کارخانه ای و کاهش سهم اجراء و تغییر آن به نصب و مونتاژ می باشد که از نتایج و آثار آن می توان به ؛ سبک سازی، مقاوم سازی ، صرفه جوئی در مصالح ، کاهش مصرف انرژی در دوران ساخت و بهره برداری ، کاهش دوره ساخت ودر نتیجه کاهش هزینه های ساخت و ساز و بهره برداری از ساختمان اشاره کرد.

۱-۵)اهداف پژوهش

– هدف کلی :

آگاهی از تاثیر بازاریابی اجتماعی در عرصه ی بکارگیری تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی

 

– هدف ویژه:

بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در پوشش بازاریابی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی با در نظر گرفتن عواملی چون اثر بخشی، اعتماد، قابلیت دسترسی، قیمت، محصول، تنوع و ترویج آن محصول در مسیر استقبال مشتریان از آن.

 

تعداد صفحه :۱۱۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***