دانلود پایان :بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران از اسفند ۱۳۸۸ لغایت …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران از اسفند ۱۳۸۸ لغایت اسفند ماه ۱۳۸۹

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران از اسفند ۱۳۸۸ لغایت اسفند ماه ۱۳۸۹

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زمینه و هدف: ابتلا به اختلالات روانی در بسیاری از سیستمهای قضایی به عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات در نظر گرفته می شود. از اینرو روانپزشک قانونی دارای نقشی کلیدی در تشخیص تمارض می باشد. با ینحال اطلاعات اندکی در خصوص شایعترین علایمی که توسط متمارضین مورد تقلید قرار می گیرد وجود دارد. این مطالعه بمنظور ارزیابی این علایم در میان متمارضین در جامعه ایرانی انجام شده است. روش کار: در این مطالعه افرادی که با دستور قضایی بمنظور ارزیابی وضعیت روانی به مرکز روانپزشکی قانونی تهران معرفی شده بودند طی یکسال و بر اساس معیارهای اختلالات روانی DSM-IV مورد ارزیابی قرار گرفتند. ۴۱ مورد که بعنوان متمارض شناخته شدند، مجددا مورد مصاحبه اختصاصی قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه علایم اختلال رفتاری بیشتر از سایر علایم توسط مراجعین مورد تقلید قرار گرفته بود بطوریکه در ۷۵٫۶ درصد ( حدود اطمینان ۹۵ درصد: ۶۲٫۵- ۸۸٫۸) این علایم دیده میشد. پس از آن علایم خلقی و عاطفه (۶۵٫۹%) ، علایم اختلال شناختی (۵۶٫۱%) ، علایم اختلال تفکر (۴۶٫۳%)، علایم اختلال ادراک (۳۴٫۱%) و علایم اختلال محتوای فکر(۱۹٫۵%) بترتیب شیوع دیده می شد. در بررسی این علایم بر حسب سن، جنس، شغل و علت ارجاع جهت بررسی روانپزشکی تفاوت معنی داری میان گروه های مختلف دیده نشد. تنها علایم اختلال تفکر با سطح تحصیلات مراجعین بطور معنی داری افزایش می یافت (p=0.045). نتیجه گیری: تمارض به علایم بیماری روانی بیشتر در سطوح پایین اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی دیده می شود و اغلب افراد اقدام به تقلید علایم ساده ای نظیر اختلالات رفتاری و علایم خلقی و عاطفه می نمایند. هرچند انجام مصاحبه توسط روانپزشک قانونی می تواند در تشخیص بیماران واقعی از متمارضین کمک کننده باشد، لازمست مطالعاتی در زمینه اعتبار بخشی به آزمونهای ارزیابی تمارض در کشور صورت پذیرد.

فصل ۱- مقدمه

یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در روانپزشکی قانونی، موضوع تمارض و فریبکاری است (۱).

از آنجا که ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی در حدود مسوولیت جزایی، جنون در حال ارتکاب جرم را رافع مسئولیت کیفری دانسته، بسیاری مجرمین تلاش می کنند با بهره گرفتن از این ماده قانونی و با تقلید علایم اختلالات روانی خود را از بند مجازات برهانند. گروه دیگری از افراد نیز متعاقب حوادث تروماتیک مختصری که موجب آسیب جدی یا نقص ماندگاری در آنها نشده، با تقلید علایم اختلالات روانی سعی در اخذ غرامت یا از کارافتادگی دارند (۲،۳،۴). در هر حال نکته قابل توجه در خصوص متمارضین این است که همیشه انگیزه ای خارجی برای ایجاد عمدی و آگاهانه نشانه های جسمی و روانی دروغین وجود دارد (۵).

بسیاری از افراد فکر می کنند از آنجا که یافته عینی مشخصی در اختلالات روانی وجود ندارد، تقلید این علایم به سادگی امکانپذیر است. Wiley در سال ۱۹۹۸ توضیح داد بر اساس معیارهای DSM-IV علایمی را باید به عنوان تمارض در روانپزشکی قلمداد کرد که به شدت و به طور مفرط غیر معمول و عجیب باشند(۶).

افرادی که بطور عمدی اقدام به تقلید علایم روانی می کنند، معمولا از نشانه های ذهنی مبهم و نامعینی شکایت داشته، از آنها به تلخی یاد می کنند. این افراد چنانچه نشانه های یک بیماری را هم شرح دهند، معمولا اظهار می کنند که نشانه ها گاه وجود دارد و گاهی برطرف می شود و تمایلی به بستری شدن و درمان نشان نمی دهند (۷).

در ادامه به برخی نشانه های رفتاری تمارض اشاره می شود:

 • فرد متمارض در ابتدای مصاحبه آشفته و در انتهای مصاحبه راحت تر است.
 • نحوه ورود به جلسه مصاحبه، طرز نشستن، آراستگی و پوشش او ممکنست عجیب و غیر عادی باشد.
 • رفتارهای غیر سیکوتیک زمانیکه در کانون توجه نیست، بارزتر و در زمان توجه دیگران رفتارهای سیکوتیک آشکارتر است.
 • رفتار جنایی معمولا با انگیزه غیر سیکوتیک بروز کرده است.
 • فرد متمارض حین مصاحبه ژست حمله و خشم به خود می گیرد (۱).

با توجه به اهمیت تشخیص تمارض به بیماری روانی در معاینات روانپزشکی قانونی از سویی و یا باتوجه به محدود بودن مطالعات منتشر شده در این زمینه در کشور ما از سوی دیگر (ضمیمه ۱) و از آنجا که ممکن است در جوامع مختلف با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی و … تفاوتهای بارزی در علائم و نشانه های تمارض وجود داشته باشد، در این مطالعه سعی شده با بررسی فراوانی رفتارها و علایم تقلیدی در مراجعین به مرکز روانپزشکی قانونی تهران، میزان شیوع و زمینه ایجاد این علایم را در جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار دهیم.

تعریف واژه ها (۸):

اختلالات رفتاری (Behavioral disorder symptoms)

وضع ظاهری و وضعیت فیزیکی کلی بیمار در نظر مصاحبه کننده با توجه به حالت و وضعیت اندام، توازن، لباس و آراستگی، بهداشت شخصی، مشخصه های جسمی غیرعادی مانند معلولیت های جسمی در این قسمت مورد توجه قرار می گیرد. این رفتار در ارتباط با بافت فرهنگی و موقعیت اجتماعی تعبیر می شود. حوزه های مهم دیگر عبارتند از بیان های چهره ای، تماس چشمی، سطح فعالیت، درجه همکاری، جذابیت ظاهری، دقت و توجه.

اختلال رفتار حرکتی به جنبه های کمی و کیفی رفتار حرکتی بیمار مربوط می شود. این خصوصیات مشتمل است بر: ادا و اطوار، تیک ها، حرکات بیانگر، پیچش های عضلانی، رفتار کلیشه ای، پژواک رفتار، بیش فعالی، تهییج، ستیزه جویی، انعطاف پذیری، طرز راه رفتن، بی قراری و سایر تظاهرات فیزیکی.

علایم خلقی و عاطفه (Mood & Affect Symptoms)

خلق، حالت هیجانی بارزی است که مراجعه کننده در جریان مصاحبه ابراز می کند.  مراجعه کنندهممکن است غمگین، پرتنش، مایوس، مضطرب، افسرده، هراسان، خصومت گر، خوشحال، سرخوش یا بی احساس باشد.

عاطفه به گستره ای از هیجان ها مربوط است و مایه احساس مربوط به یک عقیده است. درباره نوع عاطفه می توان برحسب متغیرهایی مانند عمق، شدت، تداوم و تناسب، قضاوت کرد

اختلالات ادراکی (Perceptual disorder symptoms)

مراجعان مختلف، خود و دنیای اطراف خود را به شیوه های گوناگون و متعدد ادراک می کنند. در این قسمت توجه به نحوه ادراکات   مراجعه کننده شایان اهمیت است. وجود توهم های شنیداری شایع ترین مشخصه اسکیزوفرن هاست، در حالی که توهم های دیداری آشکار عموما از سوی افراد متمارض یا سندرم های مغزی بیان می شود.

اختلالات تفکر(Thought process symptoms)

کارکرد هوشی معمولا درک خواندن و نوشتن، دانش عمومی، توانایی حساب کردن و سطح توانایی مراجع در تفسیر ضرب المثل ها را دربرمی گیرد. گاهی متخصصان ممکن است سنجش های کارکرد هوشی را با نتایج حاصل از اجرای برخی آزمون های رسمی کوتاه مانند آزمون بندر، آزمون تشخیص زبان پریشی یا حس برخی از قسمت های مقیاس هوشی تجدیدنظر شده وکسلر بزرگسالان یا کودکان ترکیب کنند.

توانایی جهت یابی (Orientation )مراجعان ممکن است برحسب درجه آگاهی شان از اینکه می دانند چه کسی هستند(شخصی)، در کجا هستند(مکان) و حوادث جاری و گذشته کی اتفاق افتاده اند یا در حال وقوع هستند(زمان)، تفاوت کند.

اختلالات شناختی (Cognitive function symptoms )

حافظه درازمدت: حافظه درازمدت را می توان از سه طریق مورد سنجش قرار داد:

 • طرح پرسش هایی درباره اطلاعات عمومی مراجع(مانند شهرهای بزرگ یک کشور، بلندترین قله ایران).
 • استفاده از خرده آزمون های اطلاعات عمومی یا حافظه عددی آزمون های هوشی وکسلر بزرگسالان و یا کودکان یا سایر آزمون هایی با ماهیت مشابه.
 • یادآوری رویدادهای مهم زندگی مراجع(سال فراغت از تحصیلات متوسطه، تاریخ ازدواج). دقت یادآوری را می توان از طریق مقایسه پاسخ های مراجع با سوابق عینی و مستند این رویدادها تعیین کرد.

حافظه کوتاه مدت: حافظه کوتاه مدت را می توان از دو طریق مورد ارزیابی قرار داد:

 • طرح پرسش هایی درباره رویدادهای اخیر(دیروز کجا بودید؟ غذایی که آخرین دفعه خوردید چه بود؟).
 • تکرار اعداد به صورت مستقیم و وارونه. برای این منظور می توان از خرده آزمون فراخنای ارقام آزمون های هوشی و کسلر بزرگسالان و کودکان استفاده کرد.

اشخاصی که اضطراب و اشتغال ذهنی دارند، در تکرار مستقیم اعداد و به ویژه تکرار وارونه اعداد دچار مشکل می شوند.

اختلالات محتوای فکر (Thought content symptoms)

بررسی افکار شخص غالبا به دو بخش محتوا و فرآیندهای تفکر تقسیم می شود.

وجود وسواس های عملی یا فکری باید با سنجش درجه بینش مراجع در مورد تناسب و هماهنگی بین این افکار و رفتارها پیگیری شود. فرایندهای فکری مانند بروز تغییرات سریع در موضوع ها ممکن است پرش افکار را منعکس کند. همچنین مراجع ممکن است در یادآوری مقادیر کافی از افکار و عقاید مشکل داشته باشد، تعداد زیادی از تداعی های نامربوط را در گفتارش وارد کند و یا به صحبت های بی ربط و بی هدف ادامه دهد.

قابلیت اعتماد(Reliability)

معاینه وضعیت روانی با نتیجه گیری و برداشت معاینه کننده از قابلیت اعتماد و توانایی گزارش دقیق وضعیت خود از جانب بیمار، ختم می شود. این قسمت مشتمل است بر تخمین معاینه کننده از میزان راستگویی و صداقت بیمار. مثلا اگر بیمار آشکارا به مصرف فعال مواد اعتراف کند یا موقعیت هایی را که ممکن است انعکاس خوبی نداشته باشد، بازگو کند، معاینه کننده می تواند حدس بزند که قابلیت اعتماد بیمار خوب است.

 

اهداف، فرضیات و سوالات پژوهشی

هدف کلی:

بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران از اسفند ۱۳۸۸ لغایت اسفند ماه ۱۳۸۹

اهداف ویژه:

 • تعیین توزیع سنی و جنسی مراجعه کنندگان با علایم تقلیدی روانی در بخش معاینات روانپزشکی قانونی
 • تعیین توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب سن
 • تعیین توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب جنس
 • تعیین توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب میزان تحصیلات
 • تعیین توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب محل تولد (روستا، شهر، شهرستان)
 • تعیین توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب شغل
 • تعیین توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب علت ارجاع به بخش معاینه روانپزشکی قانونی

 

سوالات پژوهش:

 • توزیع سنی و جنسی مراجعه کنندگان با علایم تقلیدی روانی در بخش معاینات روانپزشکی قانونی چگونه است؟
 • توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب سن چگونه است؟
 • توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب جنس چگونه است؟
 • توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب میزان تحصیلات چگونه است؟
 • توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب محل تولد (روستا، شهر، شهرستان) چگونه است؟
 • توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب شغل چگونه است؟
 • توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی بر حسب علت ارجاع به بخش معاینه روانپزشکی قانونی چگونه است؟

تعداد صفحه : ۷۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***