پروپوزال کامل رشته حسابداری-تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی

پروپوزال کامل رشته حسابداری-تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی

(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مطالعه تاثیر کیفیت سود پایین در عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون دوره های اعلام سود و بدون اعلام سود

بسمه تعالی
دانشگاه مازندران
معاونت تحصیلات تکمیلی
 
تاریخ:
شماره:
پیوست:
 
فرم تعریف پایان نامه کارشناسی ارشد
 
مدیر محترم کمیته تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری
 
سلام علیکم ،
اینجانب سید علی آقامیری به شمارۀ دانشجویی ۸۵۱۶۴۳۹۰۲ دانشجوی رشتۀ حسابداری دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۸۵ که در حال حاضر ۲۱ واحد درسی را با موفقیت گذرانده ام، ضمن پیوست فرم تعریف پایان نامه که به تأیید استاد راهنما رسیده می باشد درخواست تصویب تعریف پایان نامه تحت عنوان
                                    
تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی
(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
را دارم.
امضاء و تاریخ
مشخصات استاد راهنما و مشاور

ردیف نام         نام خانوادگی سمت در پایان نامه محل خدمت مرتبه علمی امضاء
۱
 
۲
دکتر احمد احمدپور
 
استاد راهنما
 
استاد مشاور
دانشگاه مازندران
 
دانشگاه مازندران
استادیار
 
 بسمه تعالی
 
دانشگاه مازندران
تحصیلات تکمیلی
(تعریف پایان نامه)
 
نام و نام خانوادگی دانشجو : سید علی آقامیری
شمارۀ دانشجویی             : 851643902
رشتۀ تحصیلی               :   حسابداری
مقطع                           :   کارشناسی ارشد
دانشکده                      :   علوم اقتصادی و اداری
 
 
۱- عنوان
 

فارسی :

تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
 
لاتین:
 
 
Effect of earning quality on the
information asymmetry
(Evidence from companies accepted in Tehran stock exchange)
۲- اظهار مسئله:   

عدم مزیت ها و پیامدهای کیفیت سود پایین موضوع مورد علاقه و بحث میان دانشگاهیان ، بازارگردانها ، استانداردگذاران بوده می باشد . این اعتقاد قوی میان قانون گذاران هست که استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا باعث کاهش هزینه سرمایه
می گردد . آرتور لیویت[۱] رئیس قبلی کمیته بورس و اوراق بهادار(SEC) اظهار می­دارد[۲] :
یکی از مهمترین مزایای استانداردهای با کیفیت بالا ، نقدینگی بهینه شده و کاهش هزینه سرمایه می باشد .
هیات تدوین استانداردهای حسابداری(FASB) نیز بر روی پروژه کمیته تحقیقاتی گزارشهای بازار تاکید می کند و رسیدن به اهداف مشابه آن چیز که در بالا گفته گردید را دنبال می نماید .
یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم می باشد که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت . از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز مهم می باشد . در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع گردد ‏، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد ) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب گردد . پس ، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد ، این کیفیت توزیع اطلاعات می باشد که بایستی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
آن چیز که در بازارهای سرمایه بایستی مورد توجه قرار گیرد این می باشد که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می­کنند ، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکتها ، اطلاعیه هایی می باشد که از جانب شرکتها منتشر می گردد. یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می­گردد .
اطلاعات نامتقارن ، موضوعی مهم و مورد بحث در ادبیات مالی می باشد . در کتاب تئوری حسابداری مالی ولیام آر اسکات [۳] عدم تقارن اطلاعاتی اینگونه تعریف شده می باشد :
مزیت اطلاعاتی بعضی از طرفین معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی عدم تقارن اطلاعاتی نام دارد . وی ادامه می­دهد که بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی مهم ترین مفهوم در حسابداری مالی می باشد اولین اثر وجود اطلاعات نامتقارن اختلال در عملکرد صحیح بازارها می باشد و ممکن می باشد عدم تقارن اطلاعاتی باعث تفاوتهای ارزش بازار با ارزش فعلی بشود .
نتایج بعضی از تحقیقات اظهار گر وجود عدم تقارن اطلاعات قبل از انتشار اطلاعیه های سود و نتایج بعضی دیگر اظهار گر وجود عدم تقارن اطلاعات بعد از انتشار اطلاعیه های سود می­باشد . یک آگهی اطلاعات عمومی به گونه کلی ، سبب افزایش تغییرات قیمت و آگاهی از وجود اطلاعات خصوصی می­گردد . این دو عامل سبب افزایش تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در روزهای بعد از آگهی اطلاعات عمومی نسبت به روزهای قبل از این آگهی ها می­گردد . حجم معاملات نیز با انتشار اطلاعات عمومی افزایش می­یابد .
در ایران ، بر اساس بند چ ماده ۵ آیین نامه افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس موظف هستند که پیش بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه واقعی و یک ساله پیش بینی و حداکثر بیست روز بعد از پایان دوره سه ماهه ‏، به مدیرت نظارت بر شرکتهای سازمان بورس اوراق بهادار ارسال نمایند .
از طرف دیگر محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از روشها و برآوردهای حسابداری می باشد . بدین لحاظ امکان دستکاری یا مدیریت سود هست . انگیزه مدیریت از دستکاری سود نیل به اهداف خویش می باشد که نه تنها الزاماً با اهداف سهامداران همسو نمی باشد ، بلکه در اکثر موردها نیز با آن در تضاد می باشد . با در نظر داشتن این موردها سود به عنوان یکی از مهمترین
 
 
اهداف گزارشگری عملکرد و مبانی تعیین ارزش شرکت که در حقیقت مهمترین اهداف گزارشگری می باشد مورد تردید واقع شده و آن را مخدوش می سازد .
وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیتهای ذاتی حسابداری مانند ۱ ) نارسائی های موجود در پروسه برآوردها و پیش بینی های آتی ۲) امکان بهره گیری از روشهای متعدد حسابداری توسط بنگاهها موجب شده می باشد که سود واقعی یک بنگاه از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد و از آنجائی که سود یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد موضوع کیفیت سود مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته می باشد . توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار می باشد که سود خالص گزارش شده ، عملکرد واحد تجاری را بطور منصفانه منعکس نماید ، لیکن کاربرد سود گزارش شده در علوم دیگر به مقصود شکل گیری اهداف خاص دیگری می باشد . به عنوان مثال تحلیلگران مالی کیفیت سود را بدین مقصود ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نموده و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را تعیین نمایند ، سهامداران و سرمایه گذاران در تعیین ارزش شرکت با یستی علاوه بر کمیت سود کیفیت آن را نیز مورد توجه قرار دهند .
مقصود از کیفیت سود نزدیک بودن به وجه نقد با قابلیت رشد و قابلیت استمرار می باشد . به بیانی دیگر ارزش یک سهم شرکت تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد . بلکه انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد . (جهانخانی و ظریف فرد ، ۱۳۷۸ )
در سالهای اخیر که بحث ارزیابی عملکرد ، مسئولیت پاسخگوئی و … جایگاه ویژه ای یافتند . این سوال مطرح می گردد که آیا سود خالص گزارش شده یک بنگاه اقتصادی متاثر از روشها و برآوردهای حسابداری می باشد ، امکان ارزیابی عملکرد و مسئولیت پاسخگویی را فراهم نموده و می تواند توان سودآوری یک بنگاه را نشان دهد ؟ آیا بازار به کیفیت سود نیز توجه داشته می باشد و اگر چنین می باشد آیا کیفیت سود بر توزیع اطلاعات شرکتها نیز موثر می باشد ؟ پس دستیابی به شاخصی کاربردی از کیفیت سود جهت شناسائی ، مقایسه و تعدیل کیفیت سودهای گزارش شده در شرایط کنونی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد .
در این پژوهش تاثیر کیفیت پایین سود بر عدم تقارن اطلاعاتی در تاریخ پیرامون اعلام سود و قبل از انتشار اطلاعیه های سود ، مورد مطالعه قرار می­گیرد.
 
۳– اهمیت و ضرورت پژوهش:
اطلاعات حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی می باشد . اطلاعاتی را که در سیستم های حسابداری برای تصمیم گیری تهیه می کنند اکثراً در سه گروه صورتهای مالی ، گزارشهای کمی و تجزیه و تحلیل های خاص طبقه بندی می شوند . در تصمیم گیریهای اقتصادی هر یک از اطلاعات فوق می تواند به تنهایی و یا تواما و یا حتی همراه با اطلاعاتی خارج از سیستم حسابداری به کار گرفته گردد . مدیران، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان جهت انجام مسئولیتها و تأثیر خویش از گزارشهای مالی که توسط سیستم مالی حسابداری تهیه می شوند بهره گیری
می کنند . اطلاعات این گزارش ها که چکیده پردازش داده های متنوع می باشد ، بدون انجام تحلیل های کارشناسانه
می تواند گمراه کننده باشد ، از این رو تحلیل گران مالی با بهره گیری از این گزارش ها تجزیه و تحلیل های گوناگونی انجام داده و نتیجه فعالیتهای خود را در اختیار بهره گیری کنندگان قرار می دهند .
در شرایطی که دستیابی به اطلاعات پر هزینه باشد ، سرمایه گذاران مجبورند از طریق برآوردهای ذهنی ، تحلیل های خود را درمورد سوددهی آتی شرکت ، جریانات نقدی و …. شکل دهند . در نتیجه افرادی که اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند قادر به برآوردهای بهتری نیز خواهند بود و به دلیل این موقعیت اطلاعاتی ، بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و نوسانات قیمتهای سهام را منجر می گردد . پس ، اطلاعات در بازارهای سرمایه بایستی به نحوی باشد که تمامی سرمایه گذاران امکان دسترسی به اطلاعات را داشته باشند. معمولاً زمانی که اطلاعات تازه ای ( مانند اعلان سود )توسط شرکتها منتشر می گردد ، این اطلاعات توسط تحلیل گران ، سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرد و بر مبنای آن ، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت می پذیرد . این اطلاعات و چگونگی واکنش به آنها بر رفتار بهره گیری کنندگان ، به خصوص سهامدارن بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می گردد ، زیرا چگونگی برخورد افراد با این اطلاعات جدید ، نوسانات قیمتها را می سازد . پس در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات ، واکنش های متفاوتی را از سوی سرمایه­گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ، شاهد خواهیم بود که این امر تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.
در ارتباط با اهمیت مطالعه کیفیت سود می توان اظهار داشت که کارکنان حسابداری بایستی رویه هائی را به کار گیرند که محافظه کارانه و بی طرفانه باشد اما در اقدام انگیزه های رقابتی مدیریت در انتخاب رویه ها و برآوردهای حسابداری تاثیر می گذارد . به دلیل همین انگیزه های رقابتی مدیریت، بعضی از شرکتها اعداد حسابداری را به مقصود برآورده کردن اهداف مدیریت دستکاری می کنند . یعنی در این زمینه، شرکتها در ارائه نتایج مالی، تکنیک های مدیریت سود را بکار می برند، پس شناسایی شرکتهایی که بطور قابل ملاحظه ای سودآوری واقعی خود را اظهار نمی کنند به یک چالش تبدیل شده می باشد .
برای مثال شرکت انرون سیاست تامین مالی خارج از ترازنامه [۴] را برای پنهان کردن زیان خود به کار گرفته بود که این موضوع باعث رسوائی گزارشگری مالی در طول تاریخ گردید و آنهائی که در طول این دوره در سهام شرکت انرون سرمایه گذاری کرده بودند نزدیک به ۱۰۰ درصد ارزش سرمایه گذاری خود را از دست داده‎‎اند .
 
 


 
۴- سوابق مربوط
الف- تحقیقات خارج از کشور
جاکوبسون و اکر[۵](۱۹۹۹) به مطالعه مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا پرداخته اند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می سازد . زیرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت ها و حضور گسترده سهامدارن نهادی، سهامداران ژاپنی در مقایسه با آمریکایی ها از چشم اندازهای آتی شرکت ها بهتر آگاهند .
جنیفر، فرانسیس و همکارانش[۶] (۲۰۰۲) ارتباط بین کیفیت سود را با هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام عادی مورد مطالعه قرار داده اند . در این پژوهش ارتباط بین هشت شاخص کیفیت سود با هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام عادی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این می باشد که شرکت هایی که کیفیت سود آن ها پایین می باشد در مقایسه با شرکت هایی که کیفیت سود آن ها بالا می باشد، هزینه بدهی و هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری دارند .
­­دکو و دیچو (۲۰۰۲ )[۷] ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را مورد مطالعه قرار دادند . در این مقاله با تمرکز بر نظریه و مدل کیمند و ورچیا ۱۹۹۱ که تاثیر کیفیت سود را بر عدم تقارن اطلاعات می سنجد، بر اساس آزمون تجربی نمونه بزرگی از شرکتها به این نتیجه رسیدند که کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی تا حد ماکزیممی افزایش و سپس کاهش
می یابد و در تمام موردها نتایجی یکسانی به همراه ندارد .
داگلاس اسکینر[۸] (۲۰۰۴) به ارتباط بین کیفیت سود و سودهای تقسیمی پرداختند . در این پژوهش شواهدی درمورد­ی اینکه آیا سودهای تقسیمی اطلاعاتی درمورد سودهای مورد انتظار آتی و کیفیت سود بدست می دهند یا خیر ارائه شده می باشد در این پژوهش مشخص گردید که تأثیر سنتی علامت دهی سود تقسیمی کم شده می باشد .
نیل بهاتاچریا[۹] ، همانک دزائی[۱۰] ، کومار ونکاتارامان[۱۱](۲۰۰۶) عدم تقارن اطلاعاتی را در شرکتهای با کیفیت سود پایین با نمونه ای متشکل از ۵۹۳۱ شرکت از NYSEو نزدک مورد مطالعه قرار داده اند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که در روزهای اطراف اعلام سود، عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکتهای با کیفیت سود پایین افزایش می یابد با این حال هیچگونه ارتباط مشخصی میان کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی در دوره غیر اعلام سود مشخص نگردید . طبق یافته های این پژوهش یکی از مهمترین پیامدهای کیفیت پایین سود عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و نقدینگی پائین تر طی دوره اعلام سود می باشد .
 
 
 
ب- تحقیقات داخلی
احمد ظریف فرد (۱۳۷۸) برای اخذ درجه دکتری از دانشگاه تهران به مطالعه و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران پرداخته اند ، در پژوهش مذکور با بهره گیری از متون و ادبیات حسابداری و تحقیقات پیشین عوامل و عناصر مؤثر بر کیفیت سود شناسائی و پس از اعمال تعدیلاتی در این عوامل با طرح ۳۳ سوال در دو گروه تهیه و جامعه آماری متخصصین مالی و حسابداری در بورس شرکتهای سرمایه گذاری ، بانکها ، سازمان حسابرسی ، دانشگاهها ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد نظر خواهی قرار گرفته اند . اهم یافته های این پژوهش عبارتند از: ۱- بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی از ارتباط گزارشگری اجزای تشکیل دهنده سود بر ارزیابی کیفیت سود خالص آگاه هستند. ۲- عوامل سیاسی و اقتصادی جامعه بر گزارشگری اجزای تشکیل دهنده سود و در نتیجه با ارزیابی کیفیت سود مرتبط می باشند. ۳- گزارشگری اطلاعات مربوط به اجزای سود ناخالص و هزینه های عمومی و اداری و اطلاعات مربوط به هزینه استهلاک، هزینه استقراض و مالیات و تغییرات غیرمتعارف هزینه های اختیاری و دارایی های جاری، ثابت و نامشهود و بدهی های جاری، غیر جاری و حقوق صاحبان سهام و اقلام غیر مترقبه با ارزیابی کیفیت سود مرتبط می باشند.
قائمی و وطن پرست (۱۳۸۴) به مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند . یکی از عوامل موثر بر طریقه قیمت سهام شرکتها نشانه ها و علایمی می باشد که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .مانند اطلاعات چاپ گردیده از سوی شرکتها ، اعلام سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد . آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که در طی دوره مورد مطالعه ، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلام سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلام سود می باشد . همچنین مشخص گردید که عدم تقارن اطلاعاتی بر حجم مبادلات و قیمت سهام تاثیر گذار بوده به طوریکه در دوره قبل از اعلام سود ، حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکتها نیز دچار نوسان شده اند . به بیانی دیگر ، سرمایه گذارن توانسته اند در دوره قبل از اعلام سود ، بازده غیر عادی کسب کنند .
امیر رسائیان (۱۳۸۵) برای اخذ کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران به مطالعه ارتباط اطلاعات مالی و اختلاف قیمت خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ، به تشریح عوامل موثر بر اختلاف قیمت خرید و فروش پرداخته می باشد و به نتایج زیر دست یافته می باشد :

  • بین اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش سهام و درصد روزهای انجام معامله ، دفعات انجام معامله در هر روز ، ارزش بازار شرکت و تغییر پذیری سود ارتباط منفی هست .
  • بین اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش سهام و حجم ریالی معاملات ، تغییر پذیری قیمت سهام و اندازه دارایی های شرکت ارتباط مستقیم هست .

شاهپور اسماعیلی(۱۳۸۵) برای اخذ درجه کارشناسی ارشد به مطالعه ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. در این پژوهش از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود، دو معیار شامل “نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود عملیاتی” و “حجم معوقات” انتخاب و تأثیر آنها بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شدند. محقق در این پژوهش چهار فرضیه را مطالعه کرده و در این فرضیه­ها کیفیت سود، حجم معوقات، اجزای اختیاری و غیراختیاری معوقات بعنوان متغیر مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده اند. مطالعه فرضیه­های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۷۹ نشان می­دهد که ارتباط ضعیفی بین کیفیت سود و بازده سهام هست. اشکال عمده این پژوهش در خصوص چگونگی اندازه­گیری کیفیت سود می­باشد که تنها به دو معیار جهت ارزیابی کیفیت سود اکتفا شده می باشد.
احمد احمدی (۱۳۸۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “بهره گیری از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود” اقدام به مطالعه این فرضیات نموده می باشد : ۱- ضریب واکنش سود در پورتفوی شرکت هایی با کیفیت سود بالا (مربوط بودن و قابلیت اتکاء بالای سود) در مقایسه با شرکت هایی با کیفیت سود پایین بیشتر می باشد . ۲- قدرت توضیحی سود برای تبیین قیمت بازار در پورتفوی شرکت هایی با کیفیت سود بالا ، در مقایسه با شرکت هایی با کیفیت سود پایین بیشتر می باشد . قلمرو زمانی پژوهش از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۴ بوده و ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه آماری پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در این پژوهش نتایج حاکی از آن می باشد که ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی سود (رگرسیون قیمت- سود) با بالارفتن کیفیت سود افزایش می یابد .
 
 
۵- حدود پژوهش (در صورت لزوم)
 
قلمروی موضوعی:
قلمرو موضوعی پژوهش شامل مطالعه کتب و نشریات مالی و سرمایه گذاری در خصوص موضوعات تئوریکی مطرح در ارتباط با تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود، که به زبان فارسی و لاتین چاپ گردیده می باشد. همچنین اطلاعات منتشره توسط بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای اطلاع رسانی تدبیر پرداز و صحرا می باشد.
قلمروی زمانی:
اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی سال های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ استخراج خواهد گردید. پس قلمرو زمانی پژوهش از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ خواهد بود.
قلمروی مکانی:
در این پژوهش با در نظر داشتن قابلیت دسترسی بالای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی مورد بهره گیری قرار خواهند گرفت.
 
فرضیه های پژوهش:
فرضیه های اصلی پژوهش به تبیین زیر می باشد:
۱ – عدم تقارن اطلاعاتی در دوره اعلان سود در شرکتهای با کیفیت سود پایین ، نسبت به شرکتهای با کیفیت سود بالا، بیشتر می باشد .
 
۲- عدم تقارن اطلاعاتی در دوره بدون اعلان سود در شرکتهای با کیفیت سود پایین ، نسبت به شرکتهای با کیفیت سود بالا ، بیشتر می باشد .
 
 
۶- اهداف پژوهش:
هدف این پژوهش مطالعه تاثیر کیفیت سود پایین در عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون دوره های اعلام سود و بدون اعلام سود می­باشد.
 
 
۷- اختصار مراحل روش پژوهش:
 
مقیاس عدم تقارن اطلاعاتی :
در این پژوهش مقیاس عدم تقارن اطلاعاتی مشخص کردن قسمت انتخاب نادرست ( گزینش زیان بار ) از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می باشد .
در این پژوهش درصدی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده می باشد که در تحقیقات اخیر لی[۱۲](۱۹۹۳) ، هیونگ و استول[۱۳] (۱۹۹۶) ، کافمن و بسیمبندر[۱۴](۱۹۹۷) مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد و به صورت زیر به دست می­آید :
[۱] Artur Livitt
[۲] سخنرانی در همایش توسعه بانکهای بین المللی آمریکا در سپتامبر ۱۹۹۷
[۳] Scott, William
[۴] Off- balance sheet financing
[۵] Jacobson, Aaker
[۶] Francis, Lafond, Olsson, and Schipper
[۷] Dechow and Dichev
[۸] Douglas j.skinner
[۹] Neil Bhatacharya
[۱۰] Hemang Desai
[۱۱] Kumar Venkataraman
 
[۱۲] Lee
[۱۳] Huang and Stoll
[۱۴] Kaufman and Bessembinder