تحقیق – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۱۹

خدمات عمومی
(فروشگاهها، مدارس و پارک)

محلی، کوچکتر و منطبق بردسترسی پیاده

ناحیه ای، یکدست، بزرگتر. نیازمند دسترسی به اتومبیل

حمل ونقل

ارائه ی روش های مختلف حمل و نقل و الگوهای کاربری اراضی که پیاده روی، دوچرخه سواری را درنظر دارد.

حمل ونقل مبتنی بر اتومبیل و الگوهای کاربری اراضی که برای پیاده روی، دوچرخه سواری و ترانزیت چندان کارایی ندارد.

ارتباطات

جاده ها، پیاده روها ومسیرهای به شدت متصل به هم که هدایت سفرها را به صورت موتوری و غیرموتوری میسر می سازد

شبکه ی جاده ای سلسله مراتبی با حلقه های بی شمار و خیابان های بدون انتها، مسیرها و پیاده روهای غیر مرتبط، وجود موانعی برسرراه سفرهای غیر موتوری.

طرح خیابان

خیابان ها در انطباق با فعالیت های متنوع طراحی شده اند.
(کاهش دهنده حجم ترافیک).

خیابان ها برای افزایش سرعت و حجم ترافیک وسایل موتوری طراحی شده اند

فرآیند برنامه ریزی

با برنامه

بدون برنامه

فضای عمومی

تأکید برحوزه ی عمومی (محیط پیاده روها، پارک ها و تسهیلات عمومی).

تأکید برحوزه ی خصوصی(حیاط ها، مراکز خرید، فضاهای بسته و در دار، کلوپ های خصوصی)

مآخذ: مشاورشهرسازی زیستا
اولین قدم در برنامه ریزی کاربری هر شهر، تعیین کاربری های اصلی است. اصولاً مؤلفه های مطلوبیت، آسایش، سلامت و ایمنی هنگام مطالعه هر نوع کاربری اصل هستند. (Rangwala,2000:37).
هدف برنامه ریزی مسکن، امکان انتخاب و تأمین مسکن مناسب و با قیمت مناسب است. به طوری که قابل پرداخت برای ساکنین جامعه ی مورد برنامه ریزی باشد. منظور از مسکن مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سرهر شخص نیست”سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، زیرساخت های اولیه ی مناسب از قبیل: آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترس از نظر کار و تسهلات اولیه است که همه ی این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود” (پورمحمدی، ۱۳۸۵: ۷).
۲-۷-۱)درخصوص مسکن دو دیدگاه کلی وجود دارد که به شرح زیر است:
الف: اقتصاد بازار: اساس و مبانی فکری این دیدگاه با نظریه ی “آدام اسمیت” شروع می شود. که اعتقاد به حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی دارد. در اقتصاد اسمیتی، همه ی امور همچون تخصیص منابع و میزان و کیفیت تولید کالا را دست های نامریی بازار تعیین می کند(نعمت پژوه، ۱۳۷۵: ۱۱).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است