همچنین موارد زیر را می توان به عنوان اهمیت هوش هیجانی بیان نمود (واناماکر، ۲۰۱۲):

 • ایجاد حس مسئولیت پذیری
 • ایجاد زندگی شاد و با نشاط
 • برخورد با موقعیت های خطرناک
 • ایجاد روحیه همکاری و کمک به دیگران

افرادی که از نظر هوش هیجانی در سطح بالاتری هستند، تحقیقات نشان داده است که ویژگی­های زیر را دارا هستند (نیوکومب، آشکاناسی، ۲۰۱۲):

 1. یادگیرندگان بهتری هستند
 2. مشکلات رفتاری کمتری دارند.
 3. هیجان­های خود را بخوبی بیان می کنند.
 4. به حرفهای دیگران خوب گوش می کنند.
 5. از خود خشونت کمتری نشان می دهند.
 6. دوستان زیادی پیدا می کنند.
 7. خوشحال و با نشاط هستند.
 8. تحمل مشکلات در آنها زیاد است.
 9. درباره اطرافیان خود احساس خوبی دارند.متن کامل :

  پایان نامه ارشد بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان