تاثیر سوابق تحصیلی به شکل قطعی در کنکور ۹۸

 

وزیر آموزش و پروش درباره تأثیر قطعی ۳۰ درصدی کنکور ۹۸ برای داوطلبان سال آینده ، تصریح کرد: به عنوان کسی که مسئولیت شرعی و قانونی نسبت به مسائل تعلیم و تربیت دارم تا زمانی که اطمینان پیدا نکنم امتحان نهایی  و سوالات آن جایگزین مناسبی برای جلسات کنکور است از توسعه تأثیر قطعی جلوگیری می‌کنیم اما این تأثیر ۳۰ درصدی در شورای سنجش پذیرش دانشجو به عنوان قانون مطرح شده است و برای کنکور ۹۸ الزام اجرایی پیدا می‌کند اما در توسعه سهم آزمون تا زمانی که امتحانات از درجه روایی مناسبی برخوردار نباشد، گسترش سهم را نخواهیم داشت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تغییر نظام آموزشی و آمدن پایه دوازدهم به چرخه تعلیم و تربیت سهم این پایه تحصیلی در کنکور را به ۳۰ درصد رسانده است،‌ گفت: سال‌های گذشته ۲۵ درصد سهم سوم دبیرستان و ۵ درصد سهم دوره پیش دانشگاهی بود اما امسال پایه دوازدهم به تنهایی سهم ۳۰ درصدی دارد.

کنکور

بطحایی با تأکید بر اینکه امتحانات نهایی ضریب تمییز بالایی ندارد و در حال رفع این نقیصه هستیم، گفت:  اگر محدودیت‌های معلم ساخته را در فرآیند امتحانات نهایی رفع کنیم این ارزشیابی امتحانات نهایی به مراتب از آزمون سراسری شرایط بهتری را برای دانش آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه رقم خواهد زد و توصیه می شود از بودجه بندی کنکور و جزوه مناسب استفاده کنند.

وی تصریح کرد: اکنون نه من بلکه همه افرادی که در زمینه علوم تربیتی اندکی تجربه داشته باشند تأثیر سوالات کنکور و امتحان نهایی را بر کنکور اولی می دانندچرا که داوطلب به جای آن که در جلسه امتحانی دو یا سه ساعته و تحت فشار عصبی برای تحصیل در رشته مورد نظر خود تلاش می کند به تدریج و در طول سال‌های تحصیل می‌توانند به رشته تحصیلی مورد نظر خود بنا بر توانمندی‌هایش دست پیدا کنند