سایت مقالات فارسی – تاثیر برنامه های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به …

منبع مفهوم واژه تعریف مفهومی تعریف عملیاتی
Stevens et al. 2000 نگرش یا تصویر نگرش، اشاره به احساسات، اعتقادات، و یا دوست داشتن فرد در مقابل یک شیء (موضوع)، ایده و یا فرد است. نگرش با سنجه های احساسات و اعتقادات سنجیده می‌شود
سنجه های اعتقادات (قدمت شرکت یا سازمان، تبلیغات بلندمدت، منافع شرکت یا سازمان به نفع جامعه، اهمیت به مشتری، اسپانسر برنامه های اجتماعی، شناخته بودن برند)
سنجه های احساسات ( رضایت، حمایت، مدیریت ، ربطه نزدیک ، کیفیت کالا )
کاتلر ۱۹۹۵ بازاریابی اجتماعی ”بازاریابی اجتماعی طراحی، مداخله و کنترول برنامه هایی است که در جستجوی افزایش قابلیت پذیرش یک ایده یا عمل اجتماعی در یک گروه مخاطب می باشد.” برنامه های بازاریابی اجتماعی با سنجه های (برنامه‌های سمبولیک ، برنامه های رفتاری ، ارتباطات) سنجیده می‌شود.
بالمر و گری (۲۰۰۰) برنامه بازاریابی اجتماعی برنامه بازاریابی از دید این محققان شامل (برنامههای سمبولیک، برنامه های رفتاری مدیران و کارکنان و برنامه‌های ارتباطی یا مخابراتی) می‌باشند .
ارتباطات خو به سه نوع (ارتباطات اولیه ، ثانویه و سوم) تقسیم‌بندی می‌شوند.)
برنامههای سمبولیک با (لوگوی شرکت یا سازمان، بسته‌بندی، مشارکت در برنامه های حمایتی، احداث واحد در مناطق محروم، پرهیز از ترویج مصرف‌گرایی) سنجیده می‌شوند.
مدیریت رفتار مدیران حمایت از برنامه های اخلاقی (حمایت از برنامه‌های اجتماعی، برنامه‌های حمایتی از کودکان بی‌سرپرست، زلزله زدگان، خوش برخورد بودن، اطلاع رسانی شفاف، پرهیز از ترویج مصرف گرایی)
مدیریت رفتار کارکنان (بررسی به شکایات، ارائه خدمات خوب، مراقبت از مشتریان، احترام به مقدسات)
ارتباطات اولیه با (اشاره به محصولات و خدمات، رفتار بازار، رفتار نسبت به کارکنان، رفتار کارکنان نسبت به سایر ذینفعان و رفتار غیر بازاری سنجیده می‌شود مانند (سمینارهای شرکت یا سازمان، کارکنان شرکت یا سازمان ، مجلات شرکت یا سازمان )
ارتباطات ثانویه با ارتباط ثانویه یک سیستم برای شناسایی بصری و ارتباطات رسمی در شرکت یا سازمان (تبلیغات، روابط عمومی، طراحی گرافیک، ارتقاء فروش، و غیره)، سنجیده می‌شود مانند (رادیو، اینترنت ، بنر شرکت، خرده فروشی، تبلیغات محلی روزنامه)
ارتباط ثالث اشاره به شایعات، تفسیر رسانهها و رقابت است. سنجیده می‌شود (همکلاسی‌ها ، معلمان، دوستان، بزرکسالان)

فصـل دوم

ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمـه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.