بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده:

در این کار تحقیقاتی،نوعی پلیمر با نام۲-](پارا-تولیل)اکسی[-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین سنتز شده است که این نوع پلیمر به علت وجود زنجیره های آمینی  در ساختار آن  و توانایی بالای عنصر نیتروژن در برقراری پیوند با فلزات میتواند آن ها را در زنجیره ی خود جذب کند . در این پروژه پلیمر یاد شده با نانوذرات فلزی  پالادیم پیوند برقرار کرده و میتواند نقش کاتالیستی خود را در صنعت کشاورزی و داروسازی ایفا کند . برای این کار،ابتدا مونومر۲-](پارا- تولیل)اکسی[-۴و۶ دی کلروتری آزین تهیه شد پس از آن با فرایند دو مرحله ای کلرهای سیانوریک کلراید جایگزین  و پلیمر مورد نظر با اتیلن دی  آمین ساخته شد سپس گروه های نیتروژن در مرحله بعدی با فلز پالادیم پیوند دادند . برهم کنش های میان نانوذزات پالادیم به و اتم های نیتروژن در پلیمر توسط UV-vis بررسی شد . اندازه این سیستم ها توسط پراکندگی دینامیکی نور(DLS)  تعیین شدند . این کمپلکس ها دارای قطری در حدود ۱۴۰ نانومتر می باشند . هم چنین  مورفولوژی نانوکامپوزیت زمینه پلیمری ۲ -](پارا-تولیل)اکسی[-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین   و نانوذرات فلزی  قرار گرفته بر سطح پلیمر  ، توسط تصاویر  میکروسکوب الکترونی انتقالی (TEM) تعیین شدند . این نانوکامپوزیت ها به صورت تارهای در هم تنیده ای هستند که نانوذرات  فلزی پالادیم بر روی آن های قرار گرفته اند .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات