بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی

۱- تغییر نتایج یا پاداش­هاش دریافتی فرد

۲- تغییر آورده های فرد

۳- تغییر نتایج یا دریافتی­های فرد مورد مقایسه

۴- تغییر آورده­ها یا ورودی­های فرد مورد مقایسه

۵- تغییر فرد مورد مقایسه

۶- توجیه نابرابری

۷- ترک وضعیت سازمانی(رضائیان، ۲۸:۱۳۸۴).

بوخولز

به نظر بوخولز[۲] رسانه های جمعی عبارتست از مجموعه ای از وسایل ارتباطی که با ارتباطی یکسو به دنبال جمعی از مخاطبان هستند. رسانه های دیداری و شنیداری و چاپی مثل تلویزیون، رادیو و روزنامه از جمله مهمترین رسانه های جمعی هستند. شاید ظهور صنعت چاپ، نقطه ی آغاز رسانه های جمعی در دنیا بود. یکی از نقش ها برای وسایل ارتباط جمعی نقش خبری و اطلاع رسانی است که از آن به عنوان نظارت بر محیط یاد می کنند. اگر رسانه ها از آزادی و حمایت قانونی لازم برخوردار باشند، به نحو مؤثرتری این کار را در جامعه ایفا خواهند کرد. بوخولز تأثیر گذاری رسانه های جمعی بر سازمانها، خصوصاً سازمانهای بخش عمومی را با استعاره تنگ ماهی مصداق سازی می کند. مراد از تنگ ماهی، شفاف سازی، مرئی کردن و نمایش صحیح و مناسب رفتارهای سازمانی است. مطبوعات و رسانه ها بدون آنکه هزینه ای برای حاکمیت داشته باشند به نظارت و تجسس و نظارت بر رفتار سازمانهای دولتی و بخش عمومی می پردازند و در امر بازرسی به طور غیر مستقیم به حکومت و دولت کمک می کنند. بوخولز معتقد است که اغلب مردم از سازمانها و بخشهای دولتی و عمومی تصویری دقیق و شفاف در اختیار ندارند، رسانه های جمعی به دلیل تخصص و ابزارهایی که دارند، می توانند رصد مناسبی از رفتارهای خرد و کلان سازمانهای دولتی ایجاد نمایند و در تنظیم مشی های سازمانی تعدیل گری عادل باشند. حال هر قدر جامعه دموکراتیک تر باشد این نقش می تواند پررنگ تر خود نمایی کند. افزایش آگاهی عمومی از طریق توجه رسانه ها مسأله فساد به معنای افزایش سطح فساد نیست، بلکه افزایش آگاهیهای مردم به سازمانهای دولتی و بخش عمومی به دولت در مبارزه با فساد می تواند کمک کند (گیوریان، ۱۳۹۰: ۱۳۴).

 

[۱] – Adamuz, Estee th­irty

[۲] -B vkhvlz, Robert

دانشگاه پیام نور تهران

واحد رباط کریم(پرند)

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

بهار­ ۱۳۹۴

پایان نامه ارشد : بررسی نگرش به فساد اداری