بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 …

نمودار ۳-۱٫ شمای کلی از اجرای مراحل دوره تحقیق
۳-۳٫ مشخصات آزمودنیها
آزمودنیهای تحقیق حاضر را ۳۴ نفر از دانشجویان زن رشته تربیت بدنی تشکیل دادند. پس از بیان انتظارات محقق از آزمودنیها در طی دوره پژوهش و ارائه توصیههای لازم مقرر گردید که آزمودنیها به طور داوطلبانه در مطالعه شرکت کرده و از سلامت کامل جسمانی برخوردار باشند و تاکنون در هیچ برنامه رسمی تمرینات پلیومتریک تجربه شرکت نداشته باشند و همچنین ۶ ماه قبل از مطالعه نباید مکمل Q10 و نیز هیچ نوع مکمل وداروی ضدالتهابی مصرف کرده باشند. سایر معیارهای شرکت آزمودنی ها در مطالعه عبارت بود از این که آزمودنیها نباید آنابولیکهای استروئید در حال حاضر یا در گذشته مصرف کرده باشند، اختلالات متابولیک یا مصرف هر گونه داروی تیروئید، چربی بالا، قند بالا، داروهای ضدفشار خون، یا آندروژنیک، مصرف مکملهای نیروزای کراتین، HMB، گرمازا، ریبوز، پیش هورمون (DHEA، آندرواستندیون و غیره) یا سایر مکملهای غذایی نیروزا در دو ماه پیش از اجرای تحقیق و نیز هر نوع مکمل و داروی ضدالتهابی، قاعدگی نامنظم، مشکلات و دردهای دوره قاعدگی، موجب خروج از مطالعه میشد. سپس آزمودنیها به صورت تصادفی به چهار گروه (مکمل+تمرین، مکمل، تمرین، کنترل) تقسیم شدند. به علاوه، به آزمودنیها تاکید شد تا رژیم غذایی عادی را در طی دوره تحقیق ادامه دهند. طرح مطالعاتی و خطرات و منافع بالقوه آن قبل از شروع طرح برای هر آزمودنی تشریح و فرم رضایت آگاهانه تکمیل و به امضای آنها رسید. یک هفته قبل از اجرای پروتکل پژوهش، آزمودنیها با مراحل اجرای تحقیق آشنا شده و سپس معاینات پزشکی جهت تعیین سلامت صورت گرفت. آنگاه اطلاعات عمومی و جسمانی آزمودنیها شامل سنجش قد، وزن، توده چربی بدن با استفاده از کالیپر و پرش عمودی با استفاده از دستگاه ارگوجامپ اندازه گیری و ثبت شد.۳-۴٫ متغیرهای تحقیق
۳-۴-۱٫ متغیرهای مستقل: تمرین پلیومتریک، مکمل Q10
۳-۴-۲٫ متغیرهای وابسته : فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز(BDNF)، پروتئین اینترلوکین-۶ و عملکرد بیهوازی
۳-۵٫ ابزار های اندازه گیری
پرسشنامه سلامتی و فرم رضایتنامه
دستگاه کالیپر جهت اندازه گیری درصد چربی بدن، مدل HARPENDEN ساخت انگلستان
متر نواری، ساخت ایران ، واحد سانتی‌متر و با دقت ۲/۰ متر که برای اندازه‌گیری دور محیط اندام آزمودنی‌ها
دستگاه ارگوجامپ جهت اندازه گیری پرش عمودی، مدل NEWTEST ساخت فنلاند
دستگاه وینگیت جهت اندازه گیری توان بی هوازی، نیوتست پاورتایمر[۴۵] (ساخت فنلاند)
دستگاه نوارگردان جهت اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی، مدل (h/p/cosmos) ساخت آلمان
ترازوی دیجیتالی جهت اندازه گیری، وزن مدل SECA ساخت آلمان
قدسنج دیواری جهت اندازه گیری قد افراد، مدل SECA ساخت آلمان
ابزارهای لازم جهت خون گیری (سرنگ، لوله آزمایش) سرنگ cc5 یکبار مصرف، لوله‌های حاوی ماده ضدانعقاد (EDTA)
دستگاه سانتریفیوژ شرکت سازنده (BIONIC)، ساخت ایران
کیت مخصوص BDNF، شرکت سازنده (BOSTER BIOLOGICAL TECHNOLOGY) ، چین
کیت مخصوص IL-6، مخصوص نمونههای انسانی (Orgenium، فنلاند)
۳-۶- معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آنها
۳-۶-۱٫ برنامه تمرینی
دو هفته پس از دوره آشنایی و آموزش تکنیکهای اجرایی، برنامه تمرینی آزمودنیها شامل تمرینات پیشرونده پلیومتریک بود که سه روز در هفته اجرا شد. در هر جلسه ابتدا ۱۵ دقیقه حرکات کششی و دوی نرم جهت گرم کردن اجرا گردید. سپس برنامه اصلی شامل: پوگو، پرش جعبه، پرش موشک، جهش به پهلو لی لی با جفت پا،لی لی سرعتی با جفت پا ، ،لی لی به پهلو سرعتی، دست گردان مدیسین بال با چرخش کامل بالا تنه، پرتاب مدیسین بال با حرکت ملاقه، پاس توی سینه مدیسین بال [۴۰]، به اجرا در آمده و در پایان ۵ دقیقه به سرد کردن اختصاص داده میشد. بین جلسات تمرین ۴۸ ساعت فاصله استراحت وجود داشت. کلیه جلسات تمرین در ساعات عصر و تحت نظر محقق و دستیاران در سالن ورزش اجرا میگردید. جدول ۳-۱ پروتکل تمرینی گروه تمرین و کروه ترکیب (مکمل+ تمرین) را نشان میدهد.
جدول۳-۱٫ پروتکل تمرینی گروه تمرین و گروه ترکیب

هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم
جلسه۱ جلسه۲ جلسه۳ جلسه۴ جلسه۵ جلسه۶
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است