بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف-پایان نامه ارشد شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

قسمتی از متن پایان نامه :

-۷- اندازه­گیری گرانروی

برای اندازه­گیری گرانروی ترکیبات خالص و مخلوط­ها از دستگاه شات گراته مدل (AVS – ۴۰۰ ) استفاده گردید، که دارای حمام آب برای تثبیت دما، یک ثبات برای تثبیت زمان و یک حسگر[۱] است که لوله کاپیلار آبلهود در میان این حسگر قرار می­گیرد. در هر اندازه­گیری cm3 15 از مخلوط را داخل لوله کاپیلار ریخته و سپس ماده توسط پمپ مکش به سمت بالای کاپیلار فرستاده شده و رها می­گردد. مدت زمانی را که مایع فاصله بین دو حسگر را طی می­کند اندازه­گیری نموده، سپس گرانروی سینماتیکی (?) از رابطه زیر محاسبه می­شود:

رابطه (۳-۲)                                                                  = k.t  ?

ثابت k معمولاً به روش تجربی با کالیبره کردن توسط ترکیباتی که گرانروی مشخصی دارند به دست می آید. برای هر لوله کاپیلار، مقدار k بر روی آن مشخص گردیده است و یا قابل محاسبه است. جهت دقت در اندازه گیری مایعات با گرانروی های مختلف نیاز به لوله های کاپیلار با قطرهای متفاوت است.

جدول(۳-۱۵) شماره لوله، قطر کاپیلار، ثابت k و محدوده­ی گرانروی قابل اندازه گیری برای انواع کاپیلارها را نشان می دهد [۱۸]. جدول (۳-۱۶) گرانروی اندازه­گیری شده برای مواد خالص و مقادیر گزارش شده در مراجع را نشان می­دهد.

از رابطه: (۳-۳)                                                            (  = چگالی مایعات)

می­توان گرانروی مطلق(η) را به­دست آورد. با توجه به این­که مقادیر چگالی با دقت  ۴-۱۰ اندازه­گیری شده است لذا مقادیر گرانروی نیز با دقت ۴-۱۰گزارش شده است.

[۱]– Sensor

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق ، ابتدا محلول­های دوتایی از مواد مورد نظر در محدوده­ی کسر مولی ۰-۱ تهیه شد. سپس اندازه­گیری چگالی و گرانروی این محلول­ها در دماهای ۱۵/۲۹۸ ، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/ ۳۰۸ انجام شد. به­وسیله داده­های آزمایشگاهی، مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی، ضریب انبساط پذیری هم­فشار اضافی ترکیبات محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی، توسط معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر تصحیح و به­هم مرتبط گردیدند. علاوه بر این حجم­های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های آن بر حسب کسر مولی سولفولان به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف