بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف-پایان نامه رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

قسمتی از متن پایان نامه :

-۴-توابع اضافی[۲۲]

ما در یک نوع از تقسیم بندی محلول­ها دو نوع محلول خواهیم داشت: محلول­های ایده آل و محلول­های غیر ایده آل

یک محلول ایده­آل، محلولی می­باشد که در آن نیروهای چسبنده کاملا یکنواخت توزیع شده باشند یعنی نیروهایی که مولکول­های این محلول به یکدیگر وارد می­کنند، به نوع مولکول موجود در محلول بستگی نداشته باشد. به عبارت دیگر محلولی است که ملکول­های گونه­های مختلف چنان به­هم شباهت دارند که جایگزین کردن ملکول­های یک جزء به جای جزء دیگر در محلول بدون تغییر ساختار فضایی محلول و بدون تغییر انرژی برهمکنش بین ملکولی در محلول اتفاق می­افتد. خصوصیت­های دیگر محلول ایده­آل این است که در تشکیل محلول هیچ­گونه تبادل گرمایی صورت نگیرد و حجم کل محلول برابر با حجم اجزاء تشکیل دهنده آن باشد و بالاخره از قانون رائول تبعیت نماید.

قانون رائول بیان می­نماید که در دما و کسر مولی (غلظت) معین، فشار بخار جزئی هر یک از اجسام فرار تشکیل دهنده یک محلول با حاصلضرب کسر مولی جزء در محلول در فشار بخار جزء خالص ، برابر است. که برای یک محلول دوتایی با دو جزء A و B داریم:

 

(۲-۱۶)                                                                                               PA = P*A . XA

(۲-۱۷)                                                             PT = PA + PB = P*A . XA + P*B . XB

(۲-۱۸)                                                                                               PB = P*B . XB

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق ، ابتدا محلول­های دوتایی از مواد مورد نظر در محدوده­ی کسر مولی ۰-۱ تهیه شد. سپس اندازه­گیری چگالی و گرانروی این محلول­ها در دماهای ۱۵/۲۹۸ ، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/ ۳۰۸ انجام شد. به­وسیله داده­های آزمایشگاهی، مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی، ضریب انبساط پذیری هم­فشار اضافی ترکیبات محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی، توسط معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر تصحیح و به­هم مرتبط گردیدند. علاوه بر این حجم­های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های آن بر حسب کسر مولی سولفولان به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف