بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف-پایان نامه شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲- چگالی

چگالی عبارتست از مقدار جرم  موجود در واحد حجم، که دارای دیما نسیون­های kg/m3 ، gr/cm3 و یا Ibm/ft3، می­باشد و برای تعیین آن باید حجم جرم مورد نظر را به­دست آورد. چگالی یا جرم مخصوص، یکی از مشخصه­های مواد، به­ویژه مایعات است و اندازه­گیری دقیق آن برای کاربردهای صنعتی و پژوهشی ضروری می­باشد.

برای محاسبه چگالی مایعات در یک نقطه، حجم کوچکی در اطراف نقطه  مورد نظردر نظر می­گیریم؛ سپس جرم سیال داخل این حجم یعنی ∆m را به حجم مزبور یعنی ∆v تقسیم می­کنیم و سپس حد این نسبت را هنگامی که ∆v به سمت ε میل می­کند، به­دست می­آوریم. ε طول بسیار کوچکی است، اما در مقایسه با فاصله متوسط مولکول­ها بزرگ است.

(۲-۷)                                                                    ? =

(۲-۸)                                                                               ? = M / V

چگالی مایعات و جامدات در شرایط معمولی مستقل از فشار است ولی با دما تغییر می­کند اما در مورد گازها فشار بر چگالی آ­ن­ها موثر می­باشد.

      روش­های زیادی برای اندازه­گیری چگالی وجود دارد که اندازه­گیری چگالی به روش رزونانس، پیکنومتری[۱]، شناورسازی، هیدراستاتیک (هیدرومتری) و استفاده از تشعشعات از جمله این موارد می­باشند

[۱]– Pycnometry

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق ، ابتدا محلول­های دوتایی از مواد مورد نظر در محدوده­ی کسر مولی ۰-۱ تهیه شد. سپس اندازه­گیری چگالی و گرانروی این محلول­ها در دماهای ۱۵/۲۹۸ ، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/ ۳۰۸ انجام شد. به­وسیله داده­های آزمایشگاهی، مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی، ضریب انبساط پذیری هم­فشار اضافی ترکیبات محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی، توسط معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر تصحیح و به­هم مرتبط گردیدند. علاوه بر این حجم­های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های آن بر حسب کسر مولی سولفولان به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف